שבת בשבתו
חיפוש בפרשות
פרשה מחבר המאמר
מדור ערך לחיפוש
ביטוי מדוייק

1665: כי-תשא כ' באדר תשע"ז 18/03/2017

 

בפרשתנו מצֻווה משה להכין שמן מיוחד, ולמשוח בו את כלי המשכן ואת הכהנים. פעולת המשיחה היא נתינת השמן על הכלים או על האדם, והשמן עצמו קרוי משח בארמית. הצירוף "שמן המשחה" פירושו אפוא השמן המיועד למשיחה. בעברית החדשה שינתה המילה משחה את משמעה, והיא משמשת בתור שם לחומר (שומני לרוב) המיועד למריחה. לומדי הגמרא מכירים את המילה הארמית "משחא" שפירושה פשוט "שמן" (בתוספת א' היידוע הארמית), ואפשר שהיא השפיעה על המשמע המחודש של המשחה העברית, כשם עצם.

מכל מקום – מי שמשחוהו בשמן המשחה נקרא משיח, כדוגמת הכהן המשיח או המלך המשיח. ברם, מצאנו בתנ"ך מקרים שבהם נקרא אדם משיח אף שלא ניתן עליו שמן כלל. כך למשל נצטווה אליהו הנביא: "וּבָאתָ וּמָשַׁחְתָּ אֶת חֲזָאֵל לְמֶלֶךְ עַל אֲרָם. וְאֵת יֵהוּא בֶן נִמְשִׁי תִּמְשַׁח לְמֶלֶךְ עַל יִשְׂרָאֵל וְאֶת אֱלִישָׁע בֶּן שָׁפָט מֵאָבֵל מְחוֹלָה תִּמְשַׁח לְנָבִיא תַּחְתֶּיךָ". האם אכן נדרש אליהו ליטול שמן ולמשוח את חזאל למלך ארם? והאם מינוי אלישע לנביא נעשה באמצעות משיחת שמן? מבאר רד"ק: "לפי שמינוי המלוכה או הגדולה היא על ידי משיחה ברוב - נאמר למינוי אף על פי שאינו על ידי משיחה בלשון משיחה, לפיכך אמר 'ומשחת את חזאל', וכן אמר 'תמשח לנביא תחתיך' ".

הווה אומר – כיוון שהמינוי למלוכה או לכהונה נעשה דרך כלל באמצעות המשיחה, הפכה המשיחה שם נרדף לעצם המינוי לגדולה, והיא נקראת כך אף כשלא מתבצעת משיחה בפועל. כך מסביר רד"ק גם את הלשון משיח שנאמרה על כורש מלך פרס ("כה אמר ה' למשיחו לכורש") ולהבדיל על שלושת האבות ("אל תגעו במשיחַי").

תופעה זו – שימוש בשם כלשהו אף ש'פג תוקפו' - אינה שייכת רק ללשון המקרא, ואנו נפגשים איתה רבות גם בימינו. לא פעם פעולה כלשהי נעשית בדרך מסוימת והיא שנותנת לה את שמה, וכעבור שנים הדרך משתנית – אך השם נשאר בעינו. כך למשל, בתחנת הרדיו או הטלוויזיה משדרים את כתבותיהם של ה כַּתָּבים השונים – אך הכתבים כלל אינם כותבים, אלא משדרים או מצלמים. בעבר הכַּתָּב אכן כתב, ואף שהשתנו דרכי העבודה - נשאר השם על מכונו. באופן דומה, כשאנו מתקשרים בטלפון אנו שומעים צליל חיוג – למרות שכבר שנים ארוכות אין מדובר בפעולת סיבוב של חוגה כלשהי.

כך הוא דרכה של לשון – המילה אינה מתחלפת עם כל עדכון גרסה טכנולוגית, אלא ממשיכה להתנהל לה לאיטה, ומרחיבה את משמעותה.

יש לכם שאלות בענייני לשון?

מוזמנים לפנות: yetsion@gmail.com‏

עבור לתוכן העמוד