שבת בשבתו
חיפוש בפרשות
פרשה מחבר המאמר
מדור ערך לחיפוש
ביטוי מדוייק

1665: כי-תשא כ' באדר תשע"ז 18/03/2017

 

'גלי מסכתא'. בשתי מילים סתומות אלו תולים רבותינו את סוד הצלחתו של דוד המלך. דוד בן ישי 'גלי מסכתא', ולכן הצליח בכל אשר פנה. שאול בן קיש, המלך הראשון, 'לא גלי מסכתא', ולכן בכל אשר פנה הרשיע. (עירובין נג,א)

מהו 'גלי מסכתא'? הרב קוק מסביר שהמחלוקת בין דוד לשאול היא מחלוקת על הדרך שבה יש להתעמת עם דעות אחרות. לדוד המלך הייתה גישה ייחודית בעניין זה. גישה שהביאה הצלחה בכל אשר פנה.

דברי הרב קוק יפים, מתוקים וחשובים עד מאוד בימים טרופים אלו. ראויים דברי הרב להופיע ללא תיווך או עיבוד. אולם מה אעשה והשפה הפיוטית והמורכבת של הרב חוסמת לא אחת אנשים רבים מלבוא בשערי הראי"ה. נביא בפניכם את דברי הרב קוק בעיבוד קל.

* * *

"המלחמה בדעות המנוגדות לנו יכולה להתקיים בשתי דרכים. דרך אחת היא להראות את הצד הרע שיש בדעה החולקת. כשאנו מראים לעם את הצד הרע שבגישות האחרות, ישמע העם ויטה אחרי דרכנו הטובה".

גישה זאת, האופיינית כמעט לכולנו, לא מוצאת חן בעיני הרב קוק. "עם זאת", מסתייג הרב מהגישה הראשונה, "בכל גישה רעה יש נקודת אמת שמושכת את הלבבות אליה. לכן, אף על פי שיש היגיון רב בחשיפת הצד הרע, כל זמן שנשמיע רק את התכונות הרעות, תתמצה התועלת בכך שהשומעים הישרים ירשיעו את המתקוממים".

התועלת בגישה זו לפי הרב קוק מתמצה בכך שאלו המסכימים אתנו בין כה וכה, יסכימו גם עם זה שהחולקים עלינו הם מנוולים ורשעים. כמה כיף לשכנע את המשוכנעים...

נחמד מאוד לכאורה. הבעיה היא, ש"המתנגדים לשיטתנו מכירים את נקודת האמת הקטנה שיש בעניינם, ובגלל שהם נלהבים מאותה נקודת אמת הם מנאצים את כל הטוען נגדם ומרשיעם". הרב קוק מבהיר שגישה זו של חשיפת הבעיות בגישה החולקת עלינו. לא תשכנע את החולקים עלינו. ולכן "חשיפת קלונם של החולקים עלינו לא תביא לנו נצחון שלם. ברי הפלוגתא שלנו יחזיקו בדעתם, יאחזו בנקודת האמת הקטנה שלהם וימצאו בה את הבסיס לצדקת הדרך".

כל זה קרה משום שהמתווכח לא חשף את התמונה כולה והתמקד רק בדברים השליליים שבדעות החלוקות עליו. או בלשונו של הרב קוק – "לא גלה המעמיד על האמת את המסכת בשלמותה".

לכן ממליץ הרב קוק, ללכת בדרכו של דוד המלך ש"מגלה את התמונה הכללית והרחבה, ומודה בכך שיש נקודת אמת גם בגישה החולקת עליו. אדם זה מגלה את הגרעין הטוב שיש ברע המרובה. וממילא גם מגלה שנקודת האמת ההיא, היא הסיבה שהחולקים עליו מחזיקים באותה דעה שיש בה הרבה מן השקר והרע. ממילא הוא מראה לכולם שצריך לשמור ולקבל את נקודת האמת והגרעין הטוב שקיים בדעה ההיא ולהישמר מכל הדברים הרעים שסביבה".

ואז יכול ויקרה הקסם: "גם האויבים עצמם נמלאים שכל טוב, וכיון שהם משכילים יותר ממה שהשכילו לפני זה, הם משלימים עם הצדיקים המחזיקים בטוב הכללי".

זוהי דרכו של נעים זמירות ישראל – "דוד 'דגלי מסכת' כתוב עליו בכל דרכיו ישכיל, דרכו של דוד היא לחשוף ולהשכיל את המתנגדים לו וממילא להדריכם להועיל, להכיר את הטוב בעצם, ולהשמר מכל רע שאדם לפעמים מגיע אליו כשהוא תר אחרי דרך טובה" (פנקסי הראיה חלק א עמ' קיד –הציטוטים כזכור עברו עיבוד חופשי).

* * *

דרך חשובה מלמד אותנו הרב קוק. אל נפחד מהאמת. אם האמת עמנו, מה לנו לפחד? במקום למצוא את הטעויות בגישות החולקות עלינו, נחפש בהן דווקא את נקודת האמת. כשנצביע על נקודת האמת שבגישה הנגדית ונודה עליה, ייפול באחת כל השקר הרב העוטף ומקיף את נקודת האמת. לא נפחד מכך שמצאנו במתנגדים לנו נקודות אמת. נגילה ונשמחה בה. אנשי אמת לא פוחדים מהאמת שבצד השני.

לתגובות, הערות והארות: benkodesh@gmail.com

עבור לתוכן העמוד