בקרת כניסה

בעולמנו המודרני בקרת כניסה אלקטרונית וממוחשבת מצויה לרוב, ולא רק בתחומי הבטחון. ניתן לפגוש בקרה כזו כמעט ליד כל דלת של חדר במלון מודרני, הנפתחת רק באמצעות כרטיס מקודד. כך גם במוסדות רפואה למיניהם וכיו"ב. 

קימת קשת רחבה של בקרות כניסה; קודן עם ספרות, 'חריץ' לכרטיס מקודד, מגע של 'פלג', חיישן קירבה המזהה 'כרטיס חכם', זיהוי ביומטרי על פי טביעת אצבעות או צילום פנים ו/או עיניים ועוד.   

מכון 'צומת' נדרש לשאלות מעין זו, שמטעמים ברורים לא נוכל לפרטן. במיגזרי רפואה ובטחון אנו מציעים לשלב פתרון בשיטת ה'גרמא' ונפרט כאן שיטה שנוסתה המוצעת ל'חיישני קירבה' המתרבים והולכים. הסידור דלהלן הותקן במתקנים צה"ליים אחדים, ולאור הנסיבות הם מיועדים לשומרי שבת בלבד, ואילו מחלליה יכולים להשתמש באותה דרך כבימות החול.

שומר השבת לוחץ על לחצן מיוחד לשבת הגורם בעקיפין להפסקת המתח בחיישן בדרך ה'גרמא', למשך כ-4 שניות. באותן שניות - המסומנות ע"י נורית אלקטרונית - ניתן להניח את ה'כרטיס החכם' על מדפית מיוחדת, ולהמתין. בתום פסק הזמן, בהתחדש המתח לחיישן, הוא יגלה את הקוד והדלת תיפתח.

תשומת לב מיוחדת ניתנה גם למפסקי גבול מיוחדים הקבועים בדלת. כאשר הפתיחה בוצעה ב MODE שבת - הם מבוטלים.

גם כאשר נדרשת פתיחת דלת בשלט רחוק, ע"י שומר המזהה את המתדפק באמצעות מצלמה קבועה, המערכת מצויידת בלחצן גרמא, שהביא לידי פתיחת הדלת בעקיפין. שיטה כזו נפוצה למשל בבתי כנסת בעיקר בחו"ל, שם נדרשים כל הנכנסים להזדהות מרחוק, כאשר השומר נמצא בתא ממוגן. 

קודן בקרת כניסה קיבולי

לשיטת ה'גרמא' המקובלת במכון צומת יש חיסרון מסוים: בין כל לחיצה ולחיצה על הכפתורים השונים יש להמתין לזיהוי הלחיצה ע"י הסורק המחזורי. עובדה זו מקשה על השימוש במנגנונים אלו מקומות שבהם המידור הוא חיוני, אך גם הגישה המהירה אליו חיונית לא פחות (למשל: חדרי מיון, טיפול נמרץ ומתקנים צבאיים רגישים). מכון צומת נדרש אפוא לתת מענה נוסף גם למקומות אלו. לשם כך פיתחו מהנדסי המכון דרך חדשה ומהירה להקלדת רצף מספרים. שיטה זו מבוססת על השיטה שנוסתה בהצלחה במיקלדת הקיבולית. את לוח המקשים מחליף לוח כפתורי מגע. מגע אצבע על מספר מסוים משנה את הקיבוליות ואת התדר של אותו מעגל חשמלי - וכל זאת מבלי לפתוח או לסגור מעגל חשמלי. ההיתר ההלכתי מבוסס על כך שרק בפתיחת מעגל חשמלי או בסגירתו קיים איסור (בונה או מוליד), אך שינוי ערכים (של זרם, מתח, תדר וקיבוליות) בתוך מעגל קיים לא נאסר בשעת הצורך.

לאחר 'הקלדת' קוד הכניסה, נדרשת פעולה חשמלית לפתיחת הדלת. פעולה זו כרוכה בסגירת מעגל חשמלי, ולכן אותה נעשה בשיטה המסורתית והישנה - שיטת ה'גרמא'. לשם כך, הוספנו על המנגנון הקיבולי גם לחצן גרמא מכני. (כך שאם קוד הכניסה מכיל 4 ספרות, מספר ההמתנות ירד מ- 5 ל- 1). וכמובן שהקודן מאפשר גם פתיחה מיידית (ע"י לחיצה על כפתור המגע - #) - לשימוש ביום חול, או למקרים המוגדרים כ"פיקוח נפש".

לפתיחת מנעול חשמלי או מנעול מגנטי פיתחנו מכשיר חדש, מנגנון 'חש-שינוי'
טכנולוגיה חדשנית שפותחה במכון צומת מאפשרת פתיחת דלתות עם נעילה חשמלית ללא חשש, בשיטת "שינוי זרם" המותרת לכתחילה!

  הסכמות הרב י' נויבירט והרב ז"נ גולדברג למנגנון שינוי עוצמת מגנט בשבת
עבור לתוכן העמוד