גולשים יקרים! האתר בהרצה, כלל האישורים התקפים עלו לאתר, מקווים להשלים את התוכן החסר בהקדם - עימכם הסליחה.

כוונת השלכה לאקדח

הרב שי סימינובסקי

ראשי פרקים

שאלה

שלום לכבוד הרבנים. יש ברשותי אקדח אני גר בבנימין, ויש לי 'כוונת השלכה' על האקדח שפועלת על ידי חיישן תנועה ומדליקה את נקודת המטרה בזמן תנועה ובכך חוסכת בסוללה. בד"כ הנקודה פועלת כל הזמן אך הסוללה בעקבות כך נגמרת מהר, לכן הם יצרו דגם עם חיישן תנועה מאוד עדין שברגע שהוא מזהה תנועה הוא מדליק את הנקודת לייזר ומקרין אותה על הזכוכית, משמע שגם שהאקדח בנרתיק שלו הכוונת פועלת אם אני מבצע אפילו תנועה הכי קטנה, אך למשל שאני מניח את האקדח בכספת או שאני לא זז כלל אזי החיישן לא פועל, תודה רבה לכבוד הרבה ולמכון שעושה עבודת קודש.

רציתי להבין האם דבר זה בעייתי בשבת? יש באפשרותי לכבות אותה אבל ישנם מקרים שאני שוכח ומה עושים במקרים כאלו? ובנוסף האם יש דרך להתיר באזורים מסוכנים שבהם נדרש הדיוק?

תשובה

שלום וברכה – יישר כח על פנייתך ועל השאלה.

יש להבחין מבחינה הלכתית בין מצב מבצעי למצב שגרה. במצב מבצעי – אין מה לדקדק בשאלה ויש לעשות הכל על מנת להיערך לירי יעיל ומדוייק, גם כאשר מדובר בצפי ספציפי (התראה חמה) למצב ירי בטווח זמן קצר.

במצב שגרה אכן רצוי להימנע מפעולות חשמליות אא"כ הן נצרכות לצורך מוכנות למצב ירי פתאומי.

בנוסף לא כל פעילות חשמלית אסורה, אם היא לא נעשית על ידך במכוון ואין לך צורך ושימוש בתוצאה המתקבלת.

בהנחה שהינך נושא את האקדח לצרכי אבטחה – דהיינו שאתה נמצא בשבת במקום שיש היתכנות שתצטרך להשתמש בו. נראה שאינך צריך לכבות את הכוונת – אדרבא היא חלק מהמוכנות שלך להשתמש באקדח אם וכאשר…

העובדה שתנועה שלך מפעילה את הכוונת – אין בה איסור מעיקר הדין ולדעת המחמירים, שיש בזה איסור דרבנן, הרי שבמקום צורך בטחוני מותר.

באור הדברים:

בתשובת שבט הלוי (מאת הרב שמואל וואזנר דיין ומו"צ בבני בברק וגדולי הפוסקים בדור האחרון) דן לגבי מעבר בשבת מול חיישן תנועה המדליק תאורה שאינה נצרכת למי שמעפיל אותה (יש לו אור די צורכו).

הרב וואזנר התיר את המעבר לכתחילה מהנימוקים הבאים (בצירוף כולם):

א) האדם אינו מתכון ואינו מעוניין באור.

ב) האדם הולך לתומו ואינו עושה שום תנועה מכוונת על מנת להדליק את האור.

ג) האדם אינו משתמש באור שנוצר ואינו נעזר בו לצורכו.

ולכן אע"פ שסוף סוף באמצעות מעברו גרם להתחדשות מלאכה – אין כאן מעשה – ולאסור מלאכה שיש בה תוצאה ללא מעשה לא מצאנו ואין איסור בדבר.

כך הוא גם בעניינך:

א) אינך מתכון להפעיל את הכוונת ואינך זקוק לה (בזמן שגרה).

ב) אינך עושה כל מעשה או תנועת גוף על מנת להפעיל את הכוונת.

ג) גם כשהיא נדלקת אינך משתמש בה  לצרכיך.

גם הסוברים שיש להגדיר מצב זה כפס"ר דלא ניחא ליה – הרי שהתירו לצורכי בטחון ובפרט שספק בכל פעם אם התנועה מדליקה אותה או שהיא דלוקה מתנועה קודמת.

ברכה והצלחה.

Wrong ACF value

מאמרים נוספים באותו נושא

שם מאמרמחברמקורתאריך פרסוםקישור
תשנ"והרב מאיר וונדר
תשנ"זהרב מאיר וונדר
שם של מ"ב (הקדמה)הרב מנחם פרל
ודיברת ב"ם (הקדמת עורך)הרב ד"ר איתמר ורהפטיג
עירוב תחומין (הקדמה)הרב מנחם פרל
ג"ם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע (הקדמת עורך)הרב ד"ר איתמר ורהפטיג
תש"מהרב מאיר וונדר
תשמ"אהרב מאיר וונדר
תשמ"בהרב מאיר וונדר
תשמ"גהרב מאיר וונדר
תשמ"דהרב מאיר וונדר
תשמ"ההרב מאיר וונדר
תשמ"והרב מאיר וונדר
תשמ"זהרב מאיר וונדר
תשמ"חהרב מאיר וונדר
תשמ"טהרב מאיר וונדר
תש"ןהרב מאיר וונדר
תשנ"אהרב מאיר וונדר
תשנ"בהרב מאיר וונדר
תשנ"גהרב מאיר וונדר
תשנ"דהרב מאיר וונדר
תשנ"ההרב מאיר וונדר
(הקדמת עורך)הרב אורי דסברג
מחזור-חמה חדש על ציון תאיר (הקדמה)הרב ישראל רוזן
הודו לה' כי טוב (הקדמת עורך)הרב אורי דסברג
"שנותיו כמו דור" (הקדמה)הרב ישראל רוזן
בן שלושים לכח (הקדמת עורך)הרב אורי דסברג
גילוי אליהוהרב ישראל רוזן
כל מלכים שלושים ואחד (הקדמת עורך)הרב אורי דסברג
נדם הל"בהרב ישראל רוזן
ספר תורה לכל מגזר ומגזר?הרב ישראל רוזן
הקדמההרב ישראל רוזן
על הרב אהרן ליכטנשטייןיצחק ברט
הרב אהרן ליכטנשטיין – הפן ההלכתי, בזיקה למכון צומת ולתחומיןהרב ישראל רוזן
ארבעים שנה למכון 'צומת' (הקדמת עורך)הרב ישראל רוזן
ספינת הדגל (הקדמת עורך)הרב איתמר ורהפטיג
"הנה באהל" (הקדמה)הרב מנחם פרל
הספינה ממשיכה (הקדמת עורך)הרב איתמר ורהפטיג
"תזל כטל אמרתי" (הקדמה)הרב מנחם פרל
טל תחייה (דברים לזכרו של הרב יהודה שביב ז"ל)הרב איתמר ורהפטיג
"בן ארבעים לבינה"הרב מנחם פרל
בפתח העשור החמישי (הקדמה)הרב מנחם פרל
על המעלה הט"והרב אורי דסברג
לקדושים אשר בארץ המההרב אורי דסברג
20 שנה למכון צומתהרב ישראל רוזן
ואין שיור רק התורה הזאתהרב ישראל רוזן
אך טוב לישראלהרב אורי דסברג
יובל לישראל – ח"י לתחומיןהרב אורי דסברג
האם יתכן "באג הלכה"?הרב אורי דסברג
שני עשרונים סולתהרב ישראל רוזן
המבוע, הכד והמבועהרב אורי דסברג
המדינה היהודית בצוק העתיםהרב ישראל רוזן
כ"ב אותיות שבתורההרב אורי דסברג
הכרך הכ"גהרב אורי דסברג
כ"ד כתבי הקודש (הקדמה)הרב ישראל רוזן
בינו שנות דור (הקדמה)הרב ישראל רוזן
כ"ה לחי (הקדמה)הרב אורי דסברג
תורה, חברה ומדינה – הילכו יחדיו?הרב ישראל רוזן
וכו' (הקדמת עורך)הרב אורי דסברג
משברי תורה ומדינה?הרב ישראל רוזן
זך למאור ולא למנחות (הקדמת עורך)הרב אורי דסברג
הקדמההרב ישראל רוזן
הקדמות תחומין גמשה מושקוביץ
הקדמות תחומין גהרב איתמר ורהפטיג
הקדמות תחומין המשה מושקוביץ
הקדמות תחומין והרב ישראל רוזן
הקדמות תחומין בהרב איתמר ורהפטיג
הקדמות תחומין שנת השבעהרב אורי דסברג
עשור למכון "צומת"הרב ישראל רוזן
ח' לתחומיןהרב אורי דסברג
צמ"ת – צוותי מדע ותורההרב ישראל רוזן
עושי הספרים – מצדיקי הרביםהרב שאר ישוב כהן
צמת – צוותי מדע ותורה (בשנת הי"ב לקיומו)המערכת
"תחומין" – בצומת התלמוד והמעשההרב אהרן ליכטנשטיין
"בנבל עשור זמרו לו"הרב ישראל רוזן
הקדמת המערכתהרב אורי דסברג
תחומין – סידרה שניההרב ישראל רוזן
ובו תנשא מלכותךהרב אורי דסברג
י"ב מיליםהרב ישראל רוזן
בר מצוה לתחומיןהרב אורי דסברג
פתחון י"דהרב אורי דסברג
ידות לתורההרב ישראל רוזן
המשמעות המטא-הלכתית של הפתרונות ההלכ-טכנייםהרב אורי סמט
"ברך ה' חילו ופעל ידיו תרצה": על דרכו של הרב ישראל רוזן ז"ל בעריכהיצחק ברט
תולדות מינהל הגיורהרב רפי אוסטרוף
בית הדין לגיור במכון צומת – חזון ומעשהרב גדעון פרל
"ואוהב גר" – על בית הדין לגיור במכון צומתד"ר מרים וייטמן
"והוא פלאי"אביה רוזן
טל תחייה (הקדמת עורך ודברים לזכרו של הרב יהודה שביב ז"ל)הרב איתמר ורהפטיג
הראשון לציון, הרב אליהו בקשי-דורון זצ"להרב גדעון פרל
ראש הישיבה – הרב אליעזר נחום רבינוביץ' זצ"להרב ד"ר איתמר ורהפטיג
לדמותו של מו"ר הרב זלמן נחמיה גולדברג זצ"להרב ד"ר איתמר ורהפטיג
משה (מושקו) מושקוביץ ז"להרב מנחם פרל
הרב גדעון פרל זצ"להרב זאב וייטמן
"בסיעתא דשמיא" – לדמותו של הרב חיים מאיר דרוקמן זצ"להרב אלישיב הכהן
"כי הם חיינו" – לדמותו של הרב מרדכי שטרנברג זצ"להרב שי סימינובסקי
הקדמות תחומין אהרב איתמר ורהפטיג
הקדמות תחומין דהרב איתמר ורהפטיג
הקדמות תחומין בהרב ישראל רוזן
הקדמות תחומין ההרב איתמר ורהפטיג
הקדמות תחומין דמשה מושקוביץ
הקדמות תחומין והרב איתמר ורהפטיג
סימני גאולההרב צבי יהודה הכהן קוק
על לימוד הקבלההרב שלמה אלישיב
ארגמןשלמה משה שיינמן
אמונה שלימה בביאת המשיחהרב חיים ישראל שטיינר
סנהדרין עכשיוהרב משה צוריאל
הוספת מזמור הודאה בתפילה על שיבת ציון בדור האחרוןהרב בניהו ברונר
תמימי דרך – לזכרם של ירון ואפי אונגר הי"דהרב אורי דסברג
הרב חיים יעקב גולדוויכט ז"להרב ישראל רוזן
הרב חיים דוד הלוי ז"ל – רשימת מאמריוהרב חיים דוד הלוי