גולשים יקרים! האתר בהרצה, כלל האישורים התקפים עלו לאתר, מקווים להשלים את התוכן החסר בהקדם - עימכם הסליחה.

שימוש בקנביס רפואי בשבת

הרב מנחם פרל

אמונת עיתך

, שבט תשפ"ב

ראשי פרקים

שאלה

האם יש דרך להשתמש בקנביס רפואי בשבת?

תשובה

קנביס הוא צמח הנמצא בשימוש משחר ההיסטוריה. שימושיו מגוונים והמוצרים המופקים ממנו כוללים בין היתר ייצור סיבים, שמן ותרופות. במדינות רבות, השימוש בצמח נאסר בעשרות השנים האחרונות על פי חוק, משום שגבר מאוד השימוש בו כסם, מפאת היותו חומר פסיכואקטיבי.

החומר המופק מהקנביס ממכר מאוד (מוכר גם בשמות כמו גראס ומריחואנה). צריכתו מתבצעת בעישון, אכילה או אידוי, והוא מעצים מאוד תחושות, עד כדי הסחת דעת מכל הסביבה. לכן הוא מסייע כל כך לסובלים מכאבים חריגים. רופאים ממליצים על שימוש בקנביס רפואי לאנשים הסובלים מכאבים שקשה לעמוד בהם, והמצב כיום (תשפ"ב) הוא שלא פעם זו הדרך היחידה לשכך כאבים ביעילות.

נכה הסובל בעצמו מכאבים עזים יצר קשר עם מכון צומת לפני כמה שנים. הוא תיאר מצב קשה שבו השבת נהפכה עבורו ליום קשה ביותר. בכל יום, מפאת כאביו העזים, הוא צורך קנביס באידוי, וכך שוכח מכאביו למשך כמה שעות. בשבת, מכיוון שאין אפשרות לאדות את החומר, הוא מצטנף במיטתו וסובל מכאבים עזים, עד כדי כך שלעיתים קרובות הוא מתקשה להסב לשולחן השבת עם בני משפחתו ומתקשה להתפלל או להתרכז בכל דבר אחר.[1]

החולה הציע רעיון לפתרון הבעיה. בעצה אחת פיתחנו תוסף למכשיר יעודי לעישון קנביס, המיועד לשימוש בשבת. פיתוח המכשיר הושלם והוא קיבל את אישורנו לשימוש במכשיר בשבת. כיום המכשיר משווק לזקוקים לו.[2] אופן הפעולה דומה לפלטה המחוברת ל'שעון שבת': את עלי הקנביס המיובשים יניח החולה על גבי משטח האידוי לפני שבת. למכשיר מורכב 'שעון שבת' הקובע מראש את עיתוי הפעלתו. בעת הפעלת מערכת האידוי באמצעות 'שעון שבת' אדי הקנביס יצטברו במֵכל פלסטי גמיש. לאחר סיום פעולת האידוי וכיבוי המכשיר מעצמו, יוכל החולה להשתמש בחומר שהצטבר לפי צורכו, ולסגור את המֵכל כאשר אין בו עוד צורך. בפועל, בפיקוד שבת יש מחזור קבוע של זמן פעילות, והמשתמש מניח את עלי הקנביס כאשר המכשיר כבוי. באופן זה, אידוי העלים נעשה באופן של גרמא, שכן בעת ההנחה לא אירע שום דבר, ורק לאחר זמן הגיע גורם אחר והביא לאידוי, והרי זה גרם בישול. מכיוון שגרמא מותרת לצורך חולה שאין בו סכנה, הרי שיש להתיר את השימוש במכשיר בשבת למי שהדבר חיוני עבורו לשיכוך כאבים (ואף שימוש בתרופות בכלל מותר לצורך חולה שאין בו סכנה, ואין בו גזרת שחיקת סממנים).

יש להוסיף שחז"ל אסרו להשהות תבשיל שאיננו מבושל על גבי גחלים, והצריכו 'לגרוף או לקטום', היינו שהאש ו/או האמצעי לשינוי עוצמת הלהבה יהיו מכוסים, לא נגישים בקלות. כך אנחנו נוהגים היום גם ביחס לפלטה חשמלית.[3] גופי החימום מכוסים (ויש פוסקים שדורשים כיסוי גם על גבם) ואין אפשרות לשנות את עוצמת החום בפלטות המצויות. בפלטות חדישות יותר, שכבר יש מהן בשוק, ויש בהן דרגות חום שונות, אנחנו דורשים שללחצן דרגות החום יהיה כיסוי מובנה לשבת. בדומה לכך, גם למכשיר זה יוצר כיסוי ללחצני הטמפרטורה, ההדלקה והכיבוי, ואישור השימוש בשבת מותנה בהנחת הכיסוי במקומו לפני כניסת השבת.


[1].    ייתכן שיש מצבים שבהם ניתן לצרוך קנביס רפואי באכילה או שתייה, אך יש לכך שני חסרונות הקשורים זה לזה: זמן ההשפעה עלול לארוך מאוד, ומלבד החיסרון העצמי שבכך, הדבר גם מקשה על קביעת המינון המדויק. בפועל, עיקר השימוש בקנביס רפואי הוא בעישון ואידוי, ולא באכילה, ולכן גם ההתייחסות בשבת היא על אופן שימוש זה.

[2].    ראו: https://www.elorisrael.com.

[3].    שו"ע, או"ח סי' רנג סעי' א; שש"כ א, פרק עג.

Wrong ACF value

מאמרים נוספים באותו נושא

שם מאמרמחברמקורתאריך פרסוםקישור
תשנ"והרב מאיר וונדר
תשנ"זהרב מאיר וונדר
שם של מ"ב (הקדמה)הרב מנחם פרל
ודיברת ב"ם (הקדמת עורך)הרב ד"ר איתמר ורהפטיג
עירוב תחומין (הקדמה)הרב מנחם פרל
ג"ם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע (הקדמת עורך)הרב ד"ר איתמר ורהפטיג
תש"מהרב מאיר וונדר
תשמ"אהרב מאיר וונדר
תשמ"בהרב מאיר וונדר
תשמ"גהרב מאיר וונדר
תשמ"דהרב מאיר וונדר
תשמ"ההרב מאיר וונדר
תשמ"והרב מאיר וונדר
תשמ"זהרב מאיר וונדר
תשמ"חהרב מאיר וונדר
תשמ"טהרב מאיר וונדר
תש"ןהרב מאיר וונדר
תשנ"אהרב מאיר וונדר
תשנ"בהרב מאיר וונדר
תשנ"גהרב מאיר וונדר
תשנ"דהרב מאיר וונדר
תשנ"ההרב מאיר וונדר
(הקדמת עורך)הרב אורי דסברג
מחזור-חמה חדש על ציון תאיר (הקדמה)הרב ישראל רוזן
הודו לה' כי טוב (הקדמת עורך)הרב אורי דסברג
"שנותיו כמו דור" (הקדמה)הרב ישראל רוזן
בן שלושים לכח (הקדמת עורך)הרב אורי דסברג
גילוי אליהוהרב ישראל רוזן
כל מלכים שלושים ואחד (הקדמת עורך)הרב אורי דסברג
נדם הל"בהרב ישראל רוזן
ספר תורה לכל מגזר ומגזר?הרב ישראל רוזן
הקדמההרב ישראל רוזן
על הרב אהרן ליכטנשטייןיצחק ברט
הרב אהרן ליכטנשטיין – הפן ההלכתי, בזיקה למכון צומת ולתחומיןהרב ישראל רוזן
ארבעים שנה למכון 'צומת' (הקדמת עורך)הרב ישראל רוזן
ספינת הדגל (הקדמת עורך)הרב איתמר ורהפטיג
"הנה באהל" (הקדמה)הרב מנחם פרל
הספינה ממשיכה (הקדמת עורך)הרב איתמר ורהפטיג
"תזל כטל אמרתי" (הקדמה)הרב מנחם פרל
טל תחייה (דברים לזכרו של הרב יהודה שביב ז"ל)הרב איתמר ורהפטיג
"בן ארבעים לבינה"הרב מנחם פרל
בפתח העשור החמישי (הקדמה)הרב מנחם פרל
על המעלה הט"והרב אורי דסברג
לקדושים אשר בארץ המההרב אורי דסברג
20 שנה למכון צומתהרב ישראל רוזן
ואין שיור רק התורה הזאתהרב ישראל רוזן
אך טוב לישראלהרב אורי דסברג
יובל לישראל – ח"י לתחומיןהרב אורי דסברג
האם יתכן "באג הלכה"?הרב אורי דסברג
שני עשרונים סולתהרב ישראל רוזן
המבוע, הכד והמבועהרב אורי דסברג
המדינה היהודית בצוק העתיםהרב ישראל רוזן
כ"ב אותיות שבתורההרב אורי דסברג
הכרך הכ"גהרב אורי דסברג
כ"ד כתבי הקודש (הקדמה)הרב ישראל רוזן
בינו שנות דור (הקדמה)הרב ישראל רוזן
כ"ה לחי (הקדמה)הרב אורי דסברג
תורה, חברה ומדינה – הילכו יחדיו?הרב ישראל רוזן
וכו' (הקדמת עורך)הרב אורי דסברג
משברי תורה ומדינה?הרב ישראל רוזן
זך למאור ולא למנחות (הקדמת עורך)הרב אורי דסברג
הקדמההרב ישראל רוזן
הקדמות תחומין גמשה מושקוביץ
הקדמות תחומין גהרב איתמר ורהפטיג
הקדמות תחומין המשה מושקוביץ
הקדמות תחומין והרב ישראל רוזן
הקדמות תחומין בהרב איתמר ורהפטיג
הקדמות תחומין שנת השבעהרב אורי דסברג
עשור למכון "צומת"הרב ישראל רוזן
ח' לתחומיןהרב אורי דסברג
צמ"ת – צוותי מדע ותורההרב ישראל רוזן
עושי הספרים – מצדיקי הרביםהרב שאר ישוב כהן
צמת – צוותי מדע ותורה (בשנת הי"ב לקיומו)המערכת
"תחומין" – בצומת התלמוד והמעשההרב אהרן ליכטנשטיין
"בנבל עשור זמרו לו"הרב ישראל רוזן
הקדמת המערכתהרב אורי דסברג
תחומין – סידרה שניההרב ישראל רוזן
ובו תנשא מלכותךהרב אורי דסברג
י"ב מיליםהרב ישראל רוזן
בר מצוה לתחומיןהרב אורי דסברג
פתחון י"דהרב אורי דסברג
ידות לתורההרב ישראל רוזן
המשמעות המטא-הלכתית של הפתרונות ההלכ-טכנייםהרב אורי סמט
"ברך ה' חילו ופעל ידיו תרצה": על דרכו של הרב ישראל רוזן ז"ל בעריכהיצחק ברט
תולדות מינהל הגיורהרב רפי אוסטרוף
בית הדין לגיור במכון צומת – חזון ומעשהרב גדעון פרל
"ואוהב גר" – על בית הדין לגיור במכון צומתד"ר מרים וייטמן
"והוא פלאי"אביה רוזן
טל תחייה (הקדמת עורך ודברים לזכרו של הרב יהודה שביב ז"ל)הרב איתמר ורהפטיג
הראשון לציון, הרב אליהו בקשי-דורון זצ"להרב גדעון פרל
ראש הישיבה – הרב אליעזר נחום רבינוביץ' זצ"להרב ד"ר איתמר ורהפטיג
לדמותו של מו"ר הרב זלמן נחמיה גולדברג זצ"להרב ד"ר איתמר ורהפטיג
משה (מושקו) מושקוביץ ז"להרב מנחם פרל
הרב גדעון פרל זצ"להרב זאב וייטמן
"בסיעתא דשמיא" – לדמותו של הרב חיים מאיר דרוקמן זצ"להרב אלישיב הכהן
"כי הם חיינו" – לדמותו של הרב מרדכי שטרנברג זצ"להרב שי סימינובסקי
הקדמות תחומין אהרב איתמר ורהפטיג
הקדמות תחומין דהרב איתמר ורהפטיג
הקדמות תחומין בהרב ישראל רוזן
הקדמות תחומין ההרב איתמר ורהפטיג
הקדמות תחומין דמשה מושקוביץ
הקדמות תחומין והרב איתמר ורהפטיג
סימני גאולההרב צבי יהודה הכהן קוק
על לימוד הקבלההרב שלמה אלישיב
ארגמןשלמה משה שיינמן
אמונה שלימה בביאת המשיחהרב חיים ישראל שטיינר
סנהדרין עכשיוהרב משה צוריאל
הוספת מזמור הודאה בתפילה על שיבת ציון בדור האחרוןהרב בניהו ברונר
תמימי דרך – לזכרם של ירון ואפי אונגר הי"דהרב אורי דסברג
הרב חיים יעקב גולדוויכט ז"להרב ישראל רוזן
הרב חיים דוד הלוי ז"ל – רשימת מאמריוהרב חיים דוד הלוי