מאמרים

הרצאה בנושא חידושים ופתרונות חשמל בשבת

הרצאה בנושא חידושים ופתרונות חשמל בשבת

הרצאה של הרב ישראל רוזן, ראש מכון צומת בנושא חידושים ופתרונות חשמל בשבת בבית הכנסת 'זכור לאברהם' בגבעת שאול. כ"ד שבט תשע"ז, 20.2.2017

הדלקת להבת גז ביו"ט בכיריים עם חיישן בטיחות

לאחרונה התעוררה שאלה בקשר להדלקת גז ביו"ט, אש מאש. תקן חדש מחייב בכל כיריים עם להבות גז, חיישן בטיחות שסוגר את  אספקת הגז במקרה של כיבוי הלהבה. מהן ההשלכות של חיישן זה לגבי יום טוב?

מוליד זרם חשמלי בשבת

הרב פרופ' זאב לב
עצם האיסור לסגור מעגל חשמלי (מלבד הפעולות האסור הנעשות ע"י המכשיר החשמלי), התקבל ע"י רוב הפוסקים כאיסור 'מוליד'. מהם גדרי האיסור? במה שונה חשמל הזורם בחוט ממים הזורמים בצינור?
הרב פרופ' זאב לב זצ"ל, מייסד 'מכון לב' ומחלוצי חקר ההלכה-והטכנולוגיה, מבאר את גדרי האיסור.

השימוש במדיח כלים - כשרות ושבת

הרב גדעון פרל
כניסתו של מדיח הכלים למטבח המודרני עוררה שאלות שונות. הרב פרל, רבה של אלון שבות שבגוש עציון, דן באריכות בשתי סוגיות: א. שימוש באותו מדיח לכלים חלביים ובשריים. ב. הפעלת המדיח ע"י שעון שבת. למסקנה נוטה הרב פרל להקל בשני התחומים - בתנאים המפורטים במאמר.

השימוש במדיח הכלים בשבת וביום-טוב

הרב שלמה לוי
מסקנותיו המקילות של הרב פרל לגבי הפעלת המדיח בשבת ע"י שעון שבת (במאמר הקודם) אינן מקובלות על הרב שלמה לוי, ראש הכולל בישיבת הר עציון שבגוש עציון. מטעמים שונים: של 'גרם-בישול 'של 'השהייה' ושל 'מראית-עין' נוטה הרב לוי לאסור את השימוש במדיח הכלים בשבת, ולהתיר זאת רק ביום-טוב.

מדיח כלים ביתי - הפעלתו ע"י שעון שבת

הרב יחיאל פאוסט
בהמשך לפולמוס מדיח הכלים, מחווה הרב פאוסט, ראש ישיבת 'מורשת יעקב' ברחובות, את דעתו המקילה. במאמרו מתייחס הרב פאוסט לסוגיות 'גרם-בישול' ו'מראית-עין', וכן לזילות כבוד השבת הנגרמת מהפעלת מכשירי חשמל רועשים ע"י שעון שבת.

עבור לתוכן העמוד