מאמרים

מעלית אוטומטית בשבת

הרב ישראל רוזן
פולמוס מעליות השבת. בעקבות פרסום דעתו של הרב הלפרין, ראש המכון הטכנולוגי לבעיות הלכה בירושלים, האוסרת את השימוש במעלית-שבת (אא"כ ייעשו בה שינויים נוספים) - מביע הרב רוזן, ראש מכון 'צומת', את דעתו החולקת. לדעתו 'תופעות הלוואי' החשמליות שלהן חשש הרב הלפרין אינן מיוחסות לכוח האדם.

שימוש במעלית אוטומטית בשבת

הרב פרופ' זאב לב
בהמשך לפולמוס מעליות השבת, מערער גם הרב פרופ' לב ז"ל, מייסד מכון לב בירושלים, על חששותיו של הרב הלפרין. גם המחבר סבור שכובדו של האדם המסייע להורדת המעלית אינו 'מעשה'. ומבחינה טכנולוגית חולק הוא על הרב הלפרין וסובר שהמערכת אינה מייצרת מתחים חשמליים חדשים האסורים משום 'מוליד'.

שינוי זרם בשבת - עיקרון הלכטכני ויישומיו

הרב ישראל רוזן
חייל מנסה לישון בשבת, אך חבריו שכחו לכבות את הרדיו. האם מותר להנמיך את ה'ווליום'? פתיחת מעגל חשמלי וסגירתו נאסרה בשבת. האם גם שינוי עוצמתו?
הרב רוזן, ראש מכון 'צומת', מסביר באלו תנאים הדבר מותר, ומביא דוגמאות כיצד 'מנוצל' ההיתר במכון 'צומת' לצרכים רפואיים וביטחוניים.

המשכת מצב - עיקרון הלכטכני ויישומיו

הרב ישראל רוזן
שעון השבת עתיד לכבות את האור בשעה עשר, סעודת השבת מתמשכת... האם מותר לגרום לשעון (ע"י הזזת פינים) להימנע מפעולה?
עיקרון זה נקרא 'המשכת מצב' (שהרי אין כאן הוספה של חומר בעירה, אלא תוספת זמן פעולה בלבד). רבים מפיתוחי מכון 'צומת' מבוססים על עיקרון זה.

מיקרופון ורמקול בשבת

הרב ישראל רוזן
בבתי כנסיות רבים ברחבי העולם, בעיקר בחגים בהם מתכנסים רבים בבתי הכנסת, הקושי בשמיעת החזן עלול לגרום לרבים להדיר את רגליהם מבית הכנסת. כמו כן, חשיבות רבה נודעת ללילי-בסדר הציבוריים הנערכים במקומות שונים. האם ניתן להשתמש במקומות אלו ברמקול בשבת? באילו תנאים?

עגלת נכים חשמלית - בשבת

הרב יאיר מאיר
נכה הנזקק לעגלת נכים עלול לאבד את עצמאותו בשבת אם יזדקק למלווה צמוד. לשם כך פיתחו במכון 'צומת' פיקוד שבת לעגלת נכים. הפעלת העגלה נעשית ב'גרמא' והכוונתה ע"י 'שינויי זרם'. הרב יאיר מאיר ממכון 'צומת' מבאר את היסודות ההלכתיים שעליהם נשען היתר השימוש בעגלה זו.

     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד