מאמרים

גילוח הזקן במכונה

הרב שבתאי א' הכהן רפופורט
כידוע, גילוח בתער הוא איסור דאורייתא, גילוח במספריים מותר לכתחילה. ההלכה היא כי גם 'מספריים כעין תער' מותרים לכתחילה. האם דין מכונת גילוח כדין מספריים?
הרב רפופורוט שוטח את הסוגיה באופן מקיף ומבאר על מה ועל מי סומכים המתירים להתגלח במכונות גילוח חשמליות.

לשאלת כשרות מכונות הגילוח

הרב ישראל רוזן
בעקבות פניות רבות אל מכון 'צומת' בשאלה - באלו מכונות מותר להתגלח ובאלו אסור - נדרש הרב רוזן, ראש המכון להתייחס ולבאר את ההתלבטויות שעלו לאחרונה במכון 'צומת' בעקבות תצלומי מעבדה שנערכו למכונות גילוח שונות מדגמי חברת פיליפס. הרב רוזן מערער על החלוקה המקובלת בין הדגמים השונים!

חיישן תאורה בשבת

הרב שמואל הלוי וואזנר
כמה פעמים קרה לכם שהלכתם ברחוב בשבת, ופתאום, בלי כוונה, גרמתם להדלקת אור! כמובן, השכן התקין למנורת החצר שלו חיישן תנועה שקולט גם אנשים שהולכים על המדרכה ברחוב הסמוך... מה לעשות?
הרב וואזנר, מגדולי הפוסקים מתייחס לבעייה זו במכתב (שהתפרסם בתחומין).

טלוויזיה במעגל סגור בשבת - שאלה ותשובות

בבתי מלון רבים ובמקומות בעלי רגישות ביטחונית, מותקנות מערכות בקרה המצלמות את כל העוברים ושבים ללא הפסקה, בדרך כלל בלי ידיעת המצולמים ובכל אופן - שלא בבחירתם. האם יש צורך להימנע מלהיכנס או לעקוף מקומות שכאלו?
בחליפת מכתבים עם הרב רוזן, ראש מכון 'צומת', מובאת דעתם של הרב משה פיינשטיין זצ"ל והרב יהושע נויבירט (מח"ס שמירת שבת כהלכתה).

מצלמות טלוויזיה במעגל סגור בשבת

במקומות רבים מותקנות מערכות בקרה המצלמות את העוברים ושבים ומעבירות את התמונה למרכז בקרה סמוך. האם להימנע מלהתקרב למקומות אלו בשבת?
הרב זלמן נחמיה גולדברג מביא את היתרו של הרש"ז אוירבך בנידון ומבארו בהרחבה. ההיתר מתבסס על חוסר העניין ואי-האיכפתיות של המצולם בפעולת המצלמה. לעומתו הרב רוזן, ראש מכון 'צומת', עוקר את הבעייה מהיסוד מפני שלדעתו הפעילות החשמלית שבמצלמה איינה אסורה כלל בשבת!

עמדת מכון צומת על שבתריס ועל פתיחת תריסים חשמליים בשבת

עמדת מכון צומת על שבתריס ועל פתיחת תריסים חשמליים בשבת

בשוק מוצע מכשיר בשם "שבתריס – להפעלה ידנית בכל עת של התריסים החשמליים ללא חילול שבת". נשאלנו לא פעם אודות ציוד זה, ולהלן עמדתנו
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד