מאמרים

חיישנים אלקטרוניים בשבת

החיישנים אופפים את עולמנו, מהם משרתים אותנו ומהם מפריעים לנו, או לפחות אינם נצרכים לנו. בציבור התורני יש מבוכה רבתי בשאלה כיצד לנהוג בהם בשבת, לכתחילה או כאשר נקלעים למקום שחיישנים מצויים בו. הדברים דלהלן מנוסחים בקצרה, בלא ליווי מקורות. השומע ישמע והחולק יחלוק.

סערה במדי מים אלקטרוניים

בחודש אדר ש"ז (3.2012) אישרנו את מד המים הדירתי Dialog 3G של חברת ארד. שמענו לאחרונה שיצאו עוררין על אישור זה ולכן באנו בזאת להבהיר את הנושא לפרטיו.

השימוש בחגז ביום טוב

שני דיונים הלכתיים על מכשיר ה'חגז':   האחד- הפעלת השעון. השני - כבוי האש.  המאמר נכתב על ידי הרב יהודה הלוי עמיחי  ופורסם ב'אמונת עתיך' גליון 87 (תש"ע) היוצא לאור על ידי מכון 'התורה והארץ'

הפעלת חיישנים חשמליים בשבת - ומעלית שבת

הרב רוזן
חיישנים ממלאים את עולמנו, ובעתיד ימלאו אותו עוד יותר: מצלמות ברחובות, חיישני אזעקה, פתיחת דלתות, חיישני קול לצרכים שונים, ועוד. עמדת הרב רוזן על פי ניתוח ההלכה והמציאות, ועל פי שיח ושיג עם גדולים מן הזרם המרכזי של הפסיקה, כגון הגרש"ז אויערבך זצ"ל והרב ישראלי זצ"ל ועוד. תמלול הרצאה בכנס רבני צוהר בניסן תש"ע

הפעלת חיישנים חשמליים בשבת

הרב אלישיב קנוהל
הנחת כד מים סמוך לאש כדי שהמים יכבו את האש לאחר פקיעת הכד - נחשבת ל'גרמא'; ולעומת זאת הנחת כלי מים סמוך לאש כדי לכבות את הגיצים היוצאים - אסורה. מה ההבדל? האבחנות השונות שבין המקרים עשויות להכריע בשאלה: האם הפעלת מכשיר ע"י שינוי נתוני חיישן (למשל: חציית קרן אור פוטואלקטרית) אסורה בשבת? שאלה זו שנויה במחלוקת בין כותב המאמר ובין העורך (הרב רוזן) בהערותיו.

     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
עבור לתוכן העמוד