לד (LED)

נורית ה'לד' (LED) עשויה חומר גבישי מוליך למחצה הפולט אור כאשר מועבר דרכו חשמל. נורית מסוג זה מצויה בצבעים שונים (הנפוצים: ירוק ואדום), והיא משמשת בעיקר למטרות בקרה ופיקוד. נורית ה'לד' צורכת כעשירית מכמות האנרגיה בהשוואה לנורית להט בעוצמה זהה, והחום הנפלט ממנו זניח ואינו מורגש. עובדה זו מקנה לה יתרון הלכתי בשבת – שכן רבים מהפוסקים (ובראשם הגרש"ז אוירבך) קבעו שסגירת מעגל בשבת במקום שאין ליבון (התלהטות) אין בה משום 'הבערה' ואינה אסורה אלא מדרבנן בלבד (משום 'מוליד זרם').
למעשה, במכשירים רפואיים רבים מערכת הבקרה היא חלק בלתי-נפרד. למשל, סימון כיוון הנסיעה (קדימה/אחורה) ב'קלנועית שבת' הוא צורך הכרחי למניעת תאונות. ההיתר להפעיל קלנועית שבת למוגבלי תנועה, כולל את הדלקת נוריות הפיקוד (לדים), ש'הדלקתן' אינה אלא איסור דרבנן.

בשנים האחרונות פותחו נורות לד בעלות עוצמת תאורה חזקה יותר המסוגלות לשמש גם לתאורה (ולא רק לסימון) בשיטת מִקבַּץ לדים. כאשר טכנולוגיה זו תהיה יישימה ונרחבת, היא בוודאי תמצא לה מקום מכובד בפתרונות ההלכטכניים בענפי הרפואה והביטחון (למשל: התקנת פנסי-לד לקלנועיות שבת לנסיעה במקום חשוך, מכשירי בדיקה לאוזניים ועוד).

 

עבור לתוכן העמוד