שינוי עוצמת זרם חשמלי

האם מותר לשנות עוצמה של זרם חשמלי בשבת במכשיר הפועל זה מכבר?
האם בכלל יש הבדל בין שינוי זרם חשמלי לבין יצירת מעגל חשמלי חדש?
 
במלחמת המפרץ (תשנ''א, 1991) ישב כל העם ספון בביתו, ונותר תלוי במוצא פיו של שדרן הרדיו בקשר להוראות בטחוניות וכללי התנהגות בעורף. כך גם אירע במלחמת לבנון השניה, בתשס"ו. בשבת קיימת בעיה כיצד ניתן להאזין לרדיו.
מרבית הרבנים הסכימו כי ניתן להשאיר את הרדיו דולק בעוצמת קול נמוכה וחרישית, ובעת הצורך להגביר את הקול; העיקר לא לכבות (OFF) או להדליק (ON), אלא רק לשנות את עוצמת הזרם. חשוב לציין כי בשבת רגילה, לא מלחמתית, קיים איסור ליהנות מעצם השידור שיש בו חילול שבת באולפן. 
 
אם מדובר במכשיר חשמלי שיש בו 'אש', חוט מלובן, כמו בנורת תאורה רגילה (ליבון) או בגוף חימום חשמלי - אין כל היתר לשנות עוצמה. הוספת שמן למדורה או הקטנה - אסורים משום הדלקה וכיבוי. לפיכך, אין היתר לשנות בשבת את ה'עמעם' בנורת ההלוגן בסלון הביתי.
מאידך, אם מדובר בעוצמת קול למשל, או במכשיר אלקטרוני שאיננו מוגדר כ'אש', אין כל איסור לשנות עוצמת זרם. אין בזה משום איסור משום ''בונה'', וגם לא ''מוליד זרם''.
מכאן ההיתר, למשל, לשנות עוצמת מכשיר קשר המרעיש במקצת, וכן ישומים נוספים המוצעים לכתחילה על בסיס עקרון זה.
 
יש להדגיש כי 'שינוי' פירושו לא ממצב אפס, אלא ממצב 'נמוך' שבו עדין יוכל האדם להרגיש בחושיו את תוצאת הזרם. במכשיר רדיו, למשל, ההנמכה היא רק עד לנקודה שגם בה אפשר לשמוע את הדיבור החלוש והקלוש, בהאזנה מאומצת. וכן במנוע, למשל (עגלת נכים) המצב ההתחלתי הוא שהמנוע מסתובב כך שניתן לראות את התוצאה, והמשתמש רק מגביר או מנמיך, אך 'אין אפס'.

 
 
יישומים:
עגלת נכים חשמלית
- האצת העגלה והאטתה נעשים ע"י שינוי זרם המותר בשבת.
חש-שינוימכשיר לשינוי זרם חשמלי בשבת באמצעות חיישן קיבולי
מכשירי שמיעה - הדיבור למכשיר שמיעה כרוך בשינוי זרם בלבד, המותר בשבת.
מערכת הגברת קול - הדיבור בחלק מהמיקרופונים רק משנה את הזרם העובר בהם, ולכן מותר בשבת.
גלאי מתכות - גלאֵי המתכות המאושרים ע"י מכון 'צומת' לשימוש בשבת מתוכננים כך שכל שינוי שהגלאי מגלה ברמת המתכת מתורגם לשינוי בכמות הזרם שהוא מקבל. כך, אין המתכת מפעילה מעגל חשמלי חדש אלא רק משנה את כמות הזרם במעגל קיים.
מצלמות בטחוניות - מערכות טלוויזיה במעגל סגור (שאינן גורמות לפעולות חשמליות נוספות) קולטות תזוזת עצמים ומתרגמות אותם לתמונה על ידי שינויי זרמים.
'עכבר שבת' למחשב - תזוזת העכבר מתורגמת לתזוזת הסמן על המסך ע"י שינויי זרם. לחיצה על ה'קליקים' (לצרכים חיוניים) טעונה מנגנון גרמא.

 
להרחבה:
הרב ישראל רוזן, שינוי זרם חשמלי בשבת, עקרון הלכטני ויישומיו, תחומין כ"ו
הרב פרופ' זאב לב, מוליד זרם חשמלי בשבת, תחומין ב'
הרב יאיר מאיר, עגלת נכים חשמלית בשבת, תחומין ח'
הרב ישראל רוזן, טלוויזיה במעגל סגור בשבת, תחומין י"ד
הרב ישראל רוזן, מיקרופון ורמקול בשבת, תחומין ט"ו
הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, רמקול בשבת, תחומין ט"ז
הרב שלמה זלמן אוירבך, שידור רדיו בשבת, תחומין ט"ז
הרב ישראל רוזן, מצלמות טלוויזיה במעגל סגור בשבת, תחומין כ"ה
 
עבור לתוכן העמוד