שאל את הרב

חיפוש בשו''ת:
 
>
כללי
הפסקת אזעקה שנדלקה בשבת
מכונית שאזעקתה התקלקלה בליל שבת והיא צופרת מה יעשו במקום שאין גויים ?האם רשאים להפסיק את האזעקה בצורה כלשהי. הדבר כרוך גם בהדלקת אורות אוטומטית הקשורה להפסקתה אזעקה אם אפשר להפסיק ע"י גרמא יפסיק

יש לנו ציוד גרמא נייד שיכול לשמש למטרה זו, אבל צריך להפעילו מבעוד יום ומי יעשה זאת רק שמא תפעל האזעקה?

מ"מ, אם יש בעיה חמורה לשכנים וכד' אציע להשתיק בשינוי, באמצעות מפתח או מזלג, דהיינו כלי שאיננו מקובל ויש בו קושי מסוים.

האורות הנדלקים מסתמא הן לד ובכל מקרה 'לא ניחא ליה' והפעולה לא נעשית כדי להדליקן.


תחומין פלוס
עבור לתוכן העמוד