מקלדת שבת

השימוש במחשב מחליף כיום כתיבה רגילה, והוא נעשה חסר-תחליף בתחומים רבים - כולל בתחומים חיוניים.

ברפואה:  אם בעבר מקובל היה לכנות כתב בלתי-קריא בכינוי: 'כתב של רופאים' הרי שהיום יותר ויותר רופאים אינם משתמשים כלל בכתיבה ידנית. יתירה מכך, רופא אינו יכול לרשום תרופה, לקבוע תור לביקורת, ואף לא לקבל ולשחרר חולים, מבלי לרשום דו"ח ממוחשב. כמובן שלא כל הפרטים הנרשמים במחשב חיוניים ברמה של 'פיקוח נפש' (למשל: מקום עבודת הפציינט) האם במדינת הלכה יוכלו רק רופאים נוכרים לאייש את תורנות השבת במרפאות?

בביטחון:  המחשב נכנס יותר ויותר גם לתחום זה. במקומות רבים בקרת הכניסה נעשית בצורה ממוחשבת הנשלטת בלחיצת כפתור. רשימות בעלי היתר כניסה, ועוד נתונים חיוניים נשמרים ומועברים ממקום למקום במדיה ממוחשבת.

בתעשיה: ניתן להפעיל ממרחק יישומים שונים . בתעשייה, למשל, קיימים חדרי בקרה השולטים על דוודים, ברזים, מכונות וציוד מגוון באמצעות תוכנות ממוחשבות הנשלטות בעזרת מקשי מחשב.  לעתים יש צורך בהפעלות ממוחשבות בשבת, במקרי חירום מסויימים, כמו תקלות בתעשייה כבדה או בקרת כניסה ממוחשבת וכד'.

 

במכון 'צומת' נבחנו פתרונות שונים בהתאם לצרכים השונים. אלו ששימושם במחשב בשבת מינימלי והוא מתמצה בלחיצה על קלידים מסוימים (למשל: Enter או Esc או במקשי החיצים, וכן הוראת הדפסה ושמירה) - יוכלו להשתמש בפתרון המוכר והוותיק במכון 'צומת' - מקלדות גרמא . מקלדות אלו למעשה אינן מקלדות המוכרות לנו, אלא לוח לחצנים  דו-מצביים (on-off), כשכל לחצן ממלא פונקציה של מקש מסוים - לפי הצורך. מנגנון אלקטרוני מיוחד סורק את כל המקשים מדי כמה שניות. אם הוא 'מגלה' כי אחד הלחצנים שינה את מצבו, התוצאה תתרחש.

 למקלדות הגרמא אמנם קיימת עדיפות הלכתית, אך מבחינה מעשית הן אינן יישימות עבור הזקוקים בשבת לכתיבה של ממש במחשב. אלו - משתמשים בכל מקשי המקלדת, וגם ההמתנה לסורק המחזורי אחרי כל לחיצה אינה באה בחשבון עבורם. עבור הנזקקים לכתיבה של ממש במחשב, מכון 'צומת' מספק מקלדת-שבת עם לחיץ אחד או שנים הפועלים בשיטת הגרמא, הניתנים לתכנות ולשמש כמקבילה שבתית ללחצן מקורי במקלדת הרגילה.  תשומת לב מיוחדת ניתנה ללחיץ במקלדת המפעיל את המדפסת. ההדפסה היא פעולה חמורה ככתיבה מן התורה. מאידך, ושמירת הנתונים בדיסק איננה כתיבה של ממש ואינה אסורה אלא מדרבנן. 

 
מקלדת מגע קיבולי

מה יעשה מי שזקוק להקליד מסמכים שלמים (למשל: רופא שצריך לרשום דו"ח מסכם על ניתוח, או איש מודיעין שצריך למלא דו"ח נתונים), 

לשם כך פיתחו מהנדסי המכון דרך חדשה ומהירה להקלדה רצופה ומהירה. (שיטה זו מיושמת גם בבקרת כניסה בשיטת הקודן הקיבולי ). את לוח המקשים מחליף לוח כפתורי מגע. מגע אצבע על 'מקש' מסוים משנה את הקיבוליות ואת התדר של אותו מעגל חשמלי - וכל זאת מבלי לפתוח או לסגור מעגל חשמלי. ההיתר ההלכתי מבוסס על כך שרק בפתיחת מעגל חשמלי או בסגירתו קיים איסור ( בונה או מוליד ), אך שינוי ערכים (של זרם, מתח, תדר וקיבוליות) בתוך מעגל קיים לא נאסר בשעת הדחק.

 

בשיטה זו ה'הקלדה' נעשית ברצף, וכן כל הפעולות הפנימיות של המחשב (או של הרשת) - שמירה, פתיחה וסגירת תוכנות, גלישה וכדו'. מאידך פעולות פלט (OUTPUT) כגון הדפסה, סריקה, פתיחת שערים וסגירתם - ימשיכו להיעשות בעזרת השיטה המסורתית - שיטת ה' גרמא ', ע"י לחיצה על לחצן גרמא המצוי אף הוא במקלדת זו.

אופן החיבור למחשב הינו על ידי מחבר USB וניתן לחברה בנוסף למקלדת הרגילה.


הדפס
עבור לתוכן העמוד