בקרת כניסה

בעולמנו המודרני בקרת כניסה אלקטרונית וממוחשבת מצויה לרוב, ולא רק בתחומי הבטחון. ניתן לפגוש בקרה כזו כמעט ליד כל דלת של חדר במלון מודרני, הנפתחת רק באמצעות כרטיס מקודד. כך גם במוסדות רפואה למיניהם וכיו"ב. 

קימת קשת רחבה של בקרות כניסה; קודן עם ספרות, 'חריץ' לכרטיס מקודד, מגע של 'פלג', חיישן קירבה המזהה 'כרטיס חכם', זיהוי ביומטרי על פי טביעת אצבעות או צילום פנים ו/או עיניים ועוד.   

מכון 'צומת' נדרש לשאלות מעין זו, שמטעמים ברורים לא נוכל לפרטן. במיגזרי רפואה ובטחון אנו מציעים לשלב פתרון בשיטת ה'גרמא' ונפרט כאן שיטה שנוסתה המוצעת ל'חיישני קירבה' המתרבים והולכים. הסידור דלהלן הותקן במתקנים צה"ליים אחדים, ולאור הנסיבות הם מיועדים לשומרי שבת בלבד, ואילו מחלליה יכולים להשתמש באותה דרך כבימות החול.

שומר השבת לוחץ על לחצן מיוחד לשבת הגורם בעקיפין להפסקת המתח בחיישן בדרך ה'גרמא', למשך כ-4 שניות. באותן שניות - המסומנות ע"י נורית אלקטרונית - ניתן להניח את ה'כרטיס החכם' על מדפית מיוחדת, ולהמתין. בתום פסק הזמן, בהתחדש המתח לחיישן, הוא יגלה את הקוד והדלת תיפתח.

תשומת לב מיוחדת ניתנה גם למפסקי גבול מיוחדים הקבועים בדלת. כאשר הפתיחה בוצעה ב MODE שבת - הם מבוטלים.

גם כאשר נדרשת פתיחת דלת בשלט רחוק, ע"י שומר המזהה את המתדפק באמצעות מצלמה קבועה, המערכת מצויידת בלחצן גרמא, שהביא לידי פתיחת הדלת בעקיפין. שיטה כזו נפוצה למשל בבתי כנסת בעיקר בחו"ל, שם נדרשים כל הנכנסים להזדהות מרחוק, כאשר השומר נמצא בתא ממוגן. 

מיניגרם - לחצן גרמא לפתיחה מבפנים או קריאה לשומר 

מכון 'צומת' פיתח ובונה מנגנוני שבת לצרכים חיוניים הפועלים על פי עקרון זה. ה'גרמא האלקטרונית' היא מעגל מיוחד השולח בדיקה מחזורית קצרצרה (אלפית שניה או פחות) מדי כמה שניות, למשל. אדם המסיט מתג, או לוחץ על לחצן מיוחד – איננו עושה דבר, ואף איננו מתחיל תהליך פנימי. רק בהגיע פולס הבדיקה המחזורי, בעתו ובזמנו, הוא 'יגלה' כי המתג הוסט או הלחצן נלחץ – והתוצאה תתבצע.


קיימת אבטחה אלקטרונית פנימית כי לעולם לא תתרחש התוצאה תוך כדי לחיצת האדם


נוסיף עוד כי פסק הזמן שקראנו לו 'אחר כך' – צריך להיות זמן המורגש בחושי בני אדם, והנחשב בפי הבריות כהמתנה מיותרת, כ'אחר כך'.

קודן בקרת כניסה קיבולי

לשיטת ה'גרמא' המקובלת במכון צומת יש חיסרון מסוים: בין כל לחיצה ולחיצה על הכפתורים השונים יש להמתין לזיהוי הלחיצה ע"י הסורק המחזורי. עובדה זו מקשה על השימוש במנגנונים אלו מקומות שבהם המידור הוא חיוני, אך גם הגישה המהירה אליו חיונית לא פחות (למשל: חדרי מיון, טיפול נמרץ ומתקנים צבאיים רגישים). מכון צומת נדרש אפוא לתת מענה נוסף גם למקומות אלו. לשם כך פיתחו מהנדסי המכון דרך חדשה ומהירה להקלדת רצף מספרים. שיטה זו מבוססת על השיטה שנוסתה בהצלחה ב מיקלדת הקיבולית . את לוח המקשים מחליף לוח כפתורי מגע. מגע אצבע על מספר מסוים משנה את הקיבוליות ואת התדר של אותו מעגל חשמלי - וכל זאת מבלי לפתוח או לסגור מעגל חשמלי. ההיתר ההלכתי מבוסס על כך שרק בפתיחת מעגל חשמלי או בסגירתו קיים איסור ( בונה או מוליד ), אך שינוי ערכים (של זרם, מתח, תדר וקיבוליות) בתוך מעגל קיים לא נאסר בשעת הצורך.

לאחר 'הקלדת' קוד הכניסה, נדרשת פעולה חשמלית לפתיחת הדלת. פעולה זו כרוכה בסגירת מעגל חשמלי, ולכן אותה נעשה בשיטה המסורתית והישנה - שיטת ה' גרמא '. לשם כך, הוספנו על המנגנון הקיבולי גם לחצן גרמא מכני. (כך שאם קוד הכניסה מכיל 4 ספרות, מספר ההמתנות ירד מ- 5 ל- 1). וכמובן שהקודן מאפשר גם פתיחה מיידית (ע"י לחיצה על כפתור המגע - #) - לשימוש ביום חול, או למקרים המוגדרים כ" פיקוח נפש ".

מנעולים חשמלים ומגנטים מאד נפוצים ומקובלים לנעילת דלתות במקומות ציבוריים כגון חדרי המדרגות בבתים משותפים, בתי חולים ומתקנים ביטחוניים. אדם הרוצה להיכנס צריך להשתמש במפתח, קודן או  מצלצל בפעמון או באינטרקום  וקורא לשומר הנמצא בפנים שיפתח את הדלת. לפעמים היציאה נעשית באמצעות ידית חד-כיוונית, אולם במקומות רבים ישנה הקפדה על כך שגם היציאה תיעשה באמצעות לחצן חשמלי. הפתרון שהצענו בעבר לשבת הוא התקנת לחצן נוסף, ייעודי לשבת, הפועל בשיטת ה גרמא . החיסרון בשיטה זו הוא הדוחק ההלכתי שבדבר. הפעלה חשמלית בגרמא הותרה ע"י הפוסקים רק במקרים המוגדרים כ"הפסד מרובה" או "לצורך חולה שאין בו סכנה" או "צער גדול".

טכנולוגיה חדשנית שפותחה במכון צומת מאפשרת פתיחת דלתות עם נעילה חשמלית ללא חשש, בשיטת " שינוי זרם " המותרת לכתחילה!

הפעלת החש-שינוי נעשית על ידי חיישן קיבולי . מגע אצבע על מכסה המכשיר משנה את הקיבוליות ואת התדר של אותו חיישן קיבולי בגלל התכונה האלקטרונית בגוף האדם (קיבוליות) - וכל זאת מבלי לפתוח או לסגור מעגל חשמלי. ההיתר ההלכתי מבוסס על כך שרק בפתיחת מעגל חשמלי או בסגירתו קיים איסור ( בונה או מוליד ), אך שינוי ערכים (של זרם, מתח, תדר וקיבוליות) בתוך מעגל קיים לא נאסר. החש-שינוי מספק מתח חשמלי לכל מכשיר החשמלי המחובר אליו. כאשר הקיבוליות של החיישן משתנה, החש-שינוי גורם להעצמת המתח או להורדתו בהתאם למשך הזמן שבו כף היד מונחת על המתקן.

 

 טכנולוגיה זו מותאמת לדלתות שהנעילה שלהן מתבצעת באמצעות מנעול-מגנט או מנעול חשמלי .

  
מנעול-מגנט - אלקטרומגנט רב-עוצמה מצמיד את הדלת אל המשקוף בלחץ אדיר של מאות קילוגרמים. את לחצן המשמש ליציאה יחליף מנגנון "חשינוי" - מגע או קירוב כף היד לקופסת הפיקוד תגרום להחלשה הדרגתית של הזרם החשמלי של האלקטרומגנט עד למצב שלחץ מועט על הדלת יאפשר את פתיחתה. בשיטה זו, אין פתיחה אין סגירה של מעגל חשמלי (וניתן להרגיש את המגנט בכל עת). עם הסרת היד, כעבור מספר שניות, יגבר הזרם החשמלי בהדרגה ועוצמת המגנט תשוב לתפוקה מלאה.
מנעול חשמלי - במנעול החשמלי ישנו אלקטרומגנט מובנה, בדרך כלל לשונית הדלת נעולה כאשר אין עליה מתח, פתיחת המנעול נעשית על ידי לחיצה על מתג חשמלי שסוגר את מעגל חשמלי ומספק מתח לאלקטרומגנט שמשחרר את הלשונית. את לחצן המשמש לפתיחה יחליף מנגנון "חשינוי" - מגע או קירוב כף היד לקופסת הפיקוד תגרום להגברה הדרגתית של הזרם החשמלי של האלקטרומגנט עד למצב שלחץ מועט על הדלת יאפשר את פתיחתה. בשיטה זו, אין פתיחה אין סגירה של מעגל חשמלי. עם הסרת היד, כעבור מספר שניות, יחלש הזרם החשמלי בהדרגה ועוצמת האלקטרומגנט גם כן תחלש עד לנעילת הלשונית.

צילצול בפעמון  - לפעמים פתיחת הדלת נעשית מבפנים על ידי השומר וצריך לצלצל בפעמון/אינטקום על מנת לקרוא לו. את לחצן המשמש לצילצול יחליף מנגנון "חשינוי" - מגע או קירוב כף היד לקופסת הפיקוד תגרום להגברה הדרגתית של הזרם החשמלי אל זמזם או נורות לדים  שנמצא ליד השומר. בשיטה זו, אין פתיחה אין סגירה של מעגל חשמלי. עם הסרת היד, כעבור מספר שניות, יחלש הזרם החשמלי בהדרגה ועוצמת הזימזום או תאורה גם כן תחלש.

   

לפרטים נוספים ולהצעת מחיר נא לפנות ל מכון 'צומת' .


הדפס
עבור לתוכן העמוד