מיחם חשמלי

''לשם מה דרושה תווית הכשר למיחם מים?''. מסתבר כי אכן קיימות בעיות המצריכות תשומת לב מקצועית גם למיחם מים חשמלי.

החששות העיקריים במיחמים ובתרמוסים חשמליים הם:

1. חשש שמא הוצאת מים תזרז הפעלה חשמלית .
2. חשש להרתחת המים הכלואים במדיד .
3. הפעלת מנגנונים נלווים.

 

1 . זירוז הפעלה חשמלית. כדי לדעת באלו מיחמים קיים חשש לזירוז ההפעלה ע"י הוצאת מים, צריך להכיר את שיטות הפעולה השונות שלהם. הטכנולוגיה הבסיסית של מיחם לשבת כוללת שתי פעולות: הרתחה ראשונית (מערב שבת) ושמירת חום, כאשר המעבר בין המצבים השונים תלוי בסוג המיחם.

  א. גוף חימום לשמירת חום. הדור הראשון של המיחמים, המוכר לכולם מהתמונה הסמוכה, מכיל שני גופי חימום שונים, אחד להרתחה והשני עוצמתו נמוכה והוא מיועד לשמירת חום. המעבר ממצב הרתחה למצב שמירת חום נעשה בצורה ידנית לפני השבת. למיחם מסוג זה אין תרמוסטט (מלבד תרמוסטט ביטחון למניעת שריפה במקרה של אידוי כל המים) ואין בו כל חשש שמא הוצאת המים תזרז הפעלת גוף חימום.
 אם דיברנו על 'גוף חימום לשמירת חום', כדאי לדעת שאכן ברוב המיחמים והתרמוסים גוף חימום זה הוא אכן גוף חימום נפרד, אך בדגמים מסוימים זהו אותו 'גוף חימום להרתחה' שמערכת אלקטרונית (דימֵר) 'מעמעמת' את עוצמתו. מבחינה הלכתית אין הבדל בין דגמים אלו. בדגמים מסוימים המערכת האלקטרונית מאפשרת למשתמש לווסת את החום של אותו גוף חימום לשמירת חום ע"י בורר טמפרטורה חיצוני. ויסות החום חייב להיעשות בערב שבת, אין לגעת בבורר בשבת!
 

ב. תרמוסטט. בדגמים חדשים יותר (מצוי בעיקר בתרמוס חשמלי), המעבר ממצב הרתחה למצב שמירת חום נעשה באופן אוטומטי, ע"י מד לחץ אדים (פרסוסטט). בדגמים אלו המעבר ממצב שמירת חום למצב הרתחה במקרה שהמים התקררו ('הרתחה חוזרת') נעשה על ידי תרמוסטט .
הוצאת מים מהמיחם גורמת לאיבוד חום מועט במיחם, ומשום כך ישנם הנמנעים מלהשתמש במיחמים אלו בשבת מחשש שמא השימוש יזרז הפעלה נוספת. מאידך, רבים המתירים את השימוש במיחמים אלו מפני שהשפעת המשתמש על פעולתם היא מזערית, אינה ישירה ואינה ניכרת לעין. כניסת המערכת למצב 'הרתחה חוזרת' תלויה בעוצמת גוף החימום לשמירת החום (בדגמים בהם גוף החימום לשמירת חום הוא בעל עוצמה גבוהה, המיחם לא ייכנס כלל ל'הרתחה חוזרה' אלא א"כ יתווספו בו מים קרים!).

למעשה, מכון 'צומת' מתיר לשימוש דגמים אלו לאחר בדיקה יסודית לשלילת השפעה ישירה על המערכת ע"י הוצאת מים, ומעניק לדגמים אלו 'תעודת כשרות טכנולוגית'. לדגמים אלו לא ניתנת תעודת כשרות למהדרין!

ג. סימרסטט. במיחמים מסוימים שמירת החום בשבת נעשית ע"י סימרסטט המפעיל ומכבה את גוף החימום לפי זמן קצוב, וללא תלות בטמפרטורת המים. לדגמים אלו יש בורר דרגות חום חיצוני הניתן לשליטה ע"י המשתמש. בורר הדרגות של הסימרסטט מאריך ומקצר את זמן ההפעלה והכיבוי של גופי החימום לפי דרגת החום הנדרשת. אנו מאשרים שיטה זו 'למהדרין' . יש להקפיד על הרתחה ראשונה לפני השבת. אין לגעת בבורר דרגות החום בשבת!
 

2. הרתחת מי המַדִיד. ברוב המיחמים יש צינורית קטנה המשמשת כ'מַדִיד' - מחוון לכמות המים שבמיחם. הצינורית מחוברת למיחם בחיבור צר שאינו מאפשר זרימת מים חופשית בין שניהם. ייתכן איפוא שהמים בצינורית לא רתחו, וכאשר יוציאו מי שתיה מהמיחם - מי הצינורות יתערבו במי המיחם ויתבשלו. הבעיה מחריפה במיוחד בתרמוס חשמלי עם משאבת חשמלית להוצאת המים, שכן המים שבמנוע המשאבה רחוקים מהשפעת גוף החימום. מכון 'צומת' נותן אישור 'למהדרין' רק לדגמים בהם חום המים שבתוך המדיד אינו יורד לעולם מתחת ל'חום שהיד סולדת בו'. כאשר טמפרטורת המים שבמדיד יורדת והיד אינה סולדת בהם – יקבל המיחם 'תעודת כשרות טכנולוגית' (אישור רגיל) בלבד. במיחמים אלו מומלץ מבחינה הלכתית להוציא כוס מים מהמיחם לפני כניסת השבת, ובכך מבטיחים כי המים שבמדיד (אשר דרכו יוצאים המים במיחמים הללו) רתחו פעם אחת, ולבישולם בשנית יש צדדים רבים להקל (ראה אגרות משה או"ח ד, עד,יט; הר צבי ט"ל הרים, מבשל,א). [יש לציין כי אף ברוב הדגמים שבהם טמפרטורת המים יורדת, בשעת ההרתחה הראשונה גם המים שבמדיד רותחים. פירוט בעניין ניתן לראות ברשימת המיחמים המאושרים באישור רגיל ].
חום המים שנקבע ל 'יד סולדת בו' (להחשיב את המים כמבושלים, לקולא) הוא 50 מעלות צלזיוס.
 

3. הפעלת מנגנונים נלווים. בתרמוסים חשמליים רבים ישנה משאבה חשמלית להוצאת המים בנוסף למשאבה הידנית. כדי לקבל כשרות 'למהדרין' מחויב היצרן לנתק משאבה זו בשבת ע"י מתג חול/שבת. (כמו כן בדגמים בעלי תרמוסטט, כדי לקבל אישור 'למהדרין' מחויב היצרן לנטרל את התרמוסטט ע"י מתג זה).
 

נציין כאן כי מרבית המיחמים בשוק הינם תוצרת חוץ ומחייבים טבילה. כדי לקבל המלצות על דרך הטבילה. 

 

 

על פי ההלכה * , מיחמים המיוצרים בחו"ל חייבים בטבילה . ניתן לבצע זאת כדלהלן:

1. כדי לקצר את שהות המיחם במי המקווה, ניתן למלא אותו במים לפני טבילתו, ולטבול במהירות כך שמי המקווה ייגעו במים שבמיחם. לאחר מכן, יש להניח את המיחם ליבוש (בצורת עמידתו הרגילה; לא הפוך!) למשך מספר ימים.
ניתן להדביק סרט דביק על החורים הנמצאים בתחתית המיחם, וכן לסתום בצמר גפן וכד' את שקע הכבל החשמלי, ולהדביק עליו סרט דביק.

2. לחילופין, ובמיוחד במיחמי-תרמוס עם פיקוד אלקטרוני זו האפשרות היחידה הסבירה: להכניס את המיחם לתוך שקית ניילון ולהדביק את שולי (קצוות) השקית בסרט דביק, כך שמי המקוה יגיעו רק לתוך המיכל הפנימי (שבו יימצאו המים החמים).
כיוון שמיחם התרמוס הוא 'כלי בתוך כלי', ניתן לסמוך על הטבלת החלל הפנימי של הכלי הפנימי בלבד, שכן חלקו החיצוני (של המיכל הפנימי) לעולם הוא 'נסתר'.

האפשרויות הנ"ל מבוססות על תשובת האגרו"מ (יור"ד ח"א סי' נז) לפיה יש להחשיב מתקן כזה כשני כלים נפרדים, ורק הפנימי הוא הטעון טבילה. החיצוני הוא לא 'כלי מאכל' אלא מכשיר החימום וההרתחה. מכיון שהכלי הפנימי נשאר תמיד פנימי, הרי החלק החיצון של הכלי הפנימי הוא בבחינת 'בית הסתרים' ויש מקום לומר שאינו טעון טבילה, כמ"ש הגרמ"פ שם. למדנו על אפשרות זו מפי אחד מגדולי הפוסקים המובהקים עמו אנו מתייעצים תדיר. הוא מורה כך בשל 'שעת הדחק' בשל חשש מהרטבת המיחם ופגיעה במנגנון האלקטרוני. הנחייתנו זו מבוססת על גישתנו העקרונית כי בפסיקה ציבורית יש מקום לנקוט בדרכי הקולא האפשרית. ואם לא כן – ימנעו בכלל מלטבול.


עצה נוספת: במקום להטביל את המיחם, ניתן להפקיע ממנו את חיוב הטבילה!  - כיצד? כלי שחלקיו מיוצרים על ידי גוי, אך הרכבתו נעשית על ידי ישראל, פטור מטבילה, מכיוון שחלקי הכלי לפני הרכבתם אינם נקראים "כלי", ונמצא שפעולת הישראל הופכת אותם ל"כלי", ודינו כתוצרת ישראל. לכן ניתן למסור מיחם זה לבעל מלאכה שיפרקהו וירכיבהו מחדש, ויפקיע ממנו את חובת הטבילה. עצה זו אינה 'מועדפת' על ידינו מחשש שהאומן לא יפרק את הכלי פירוק מוחלט.

פרטים נוספים ניתן לראות במדור שאלות ותשובות  תחת הכותרת: טבילת מיחמים - תשובה 'לאחד מחשובי הרבנים'

הבהרה: יצרני המיחמים מסירים את אחריותם ממיחמים שהוטבלו במים. יש לקחת זאת בחשבון מראש! (כמו כן פירוק והרכבה של מיחם שנעשה אצל בעל מלאכה שאינו מוסמך מטעם החברה, גורם לאובדן אחריות היצרן).
 

* הערה: יש המקילים שלא להטביל מיחמים וכלי בישול העלולים להתקלקל בעקבות ההטבלה (ראה: הטבלת כלים חשמליים, הרב ראובן גנזל, תחומין כז), אך דעתם אינה מקובלת על רוב הפוסקים.

המיחמים שברשימה זו מותרים לשימוש בשבת על פי ההלכה, מיחמים שלא קיבלו אישור 'למהדרין' זה מפני אחת מהסיבות:

א. בחלקם טמפרטורת המים שבמדיד יורדת אל הסף התחתון של חום שהיד סולדת בו (כ- 50 מעלות).

ב. חלקם כוללים תרמוסטט שאמנם אינו מושפע מהוצאת המים, אך בעקיפי עקיפין ובמידה שאינה ניכרת לעין ייתכן שישנה כזו. בטבלה שלהלן השתדלנו לנמק את סיבת אי-מתן אישור ל'מהדרין' - לשיקול דעתו של הצרכן. ג. ישנו בורר טמפרטורה שמאפשר בקלות שינוי חום המים (אין לגעת בבורר זה בשבת).

 

הבהרה:  ברשימה זו מופיעים מכשירים שנבדקו ואושרו מ- 2010 ואילך, אנו ממליצים לא לקנות מכשירים שנבדקו ואושרו לפני התאריך הזה כיוון שלפעמים היצרנים משנים את המיחם עם השנים.

לרשימה ישנה יותר לחצו כאן .

 

דגם

סוג

כשרות

פרטים והערות

י.ל. שיא בע"מ

AA1-30, AA1-40, AA1-50, AA1-60, AA1-80, AA1-100

AA1N-30, AA1N-40, AA1N-50, AA1N-60,

  מיחמי נירוסטה 6-60 ליטר  מהדרין

  לחצו כאן לאישור והנחיות (2016)

 

  

לחצו כאן לאישור והנחיות (2020)

 

לחצו כאן לאישור והנחיות (2023)

 הידורית

 

40 כוסות

60 כוסות

 

M-L8/10/12

 

מיחם 40 כוסות

מיחם 60 כוסות

 

40/60/80 כוסות

 

רגילה

רגילה

 

רגילה

 

 לחץ כאן לאישור והנחיות

לחץ כאן לאישור והנחיות

 

לחץ כאן לאישור והנחיות

  פלנרו

EUR-40; EUR-50

MS-30,MS-40, MS-60

 מיחמי נירוסטה 30-60 כוסות  מהדרין  בלי תרמוסטט. מתג אחד בעל שלושה מצבים (הרתחה, כיבוי ושמירת חום).

AMOR
QPR-30C
QPR-40C
QPR-50C
QPR-60C

מיחם נירוסטה

30-60 כוסות

רגילה     לחצו כאן לאישור והנחיות

BENATON

BT- 8070- 40

BT- 8070- 60

BT - 8060 - 30

  

 

BT - 403060

 

 

 

BT-8080-30/40/50/60/80

 

 

BT-8090-40

BT-8090-40

 

BT-8095

 

מיחם 30/50/60 כוסות

 

מיחם 30/40/50/60/80 כוסות

 

קומקום

 

מיחמים

 

 

 

מיחמים

 

 

 

מיחם

 

 

מהדרין

 

 

 

 

 

 

רגילה 

 

מהדרין

 

 

 

מהדרין

 

מהדרין

ללא טרמוסטט, בעל מתג 3 מצבים: הרתחה, שמירת חום, ניתוק

לחצו כאן לאישור והנחיות 

 

לחצו כאן לאישור והנחיות

 

לאישור והנחיות

 

 

 

לאישור והנחיות

 

 

 

לאישור והנחיות

 

 לאישור והנחיות

Cobra

HAK-30L
HAK-40L
HAK-60L
HAK-100L

30-60 כוסות

 9 ליטר

מהדרין

לחצו כאן לאישור והנחיות

לחצו כאן לאישור והנחיות HAK-100L

 

 

Crown 
CRWB88

 40 כוסות מהדרין   לחצו כאן לאישור והנחיות CRWB88

FIX
HAK-30L
HAK-40L
HAK-60L

HAK-100L

מיחם נירוסטה; 30-60 כוסות מהדרין   לחצו כאן לאישור והנחיות

 

לחצו כאן לאישור והנחיות HAK-100L

 

GRAETZ
WB-407T
WB-507T
WB-603T
WB-803T

מיחם נירוסטה 40,50,60,80
כוסות

רגילה

עם כפתור בורר טמפרטורה, ללא טרמוסטט

HEMILTON
HEM171
HEM-172
HEM-173

מיחמי נירוסטה; 30,40,70 כוסות מהדרין

  לחצו כאן לאישור והנחיות

HYUNDAI
HAK-30L
HAK-40L
HAK-50L
HAK-60L

SBT-30
SBT-40
SBT-50
SBT-60

SBT-100

SBT-3

SBT-4

SBT-5

SBT-6

מיחם נירוסטה;
30,40,50,60,100 כוסות
מהדרין

בעל מתג 3 מצבים: הרתחה, כיבוי, שבת
בלי תרמוסטט.

 

 אישור מיחמים SBT-5, SBT-6

 

אישור מיחמים SBT-3 SBT-4

 

לחצו כאן לאישור והנחיות

 

 

HYUNDAI
HAK-48AT

תרמוס חשמלי
4.8 ליטר
רגילה לחצו כאן לאישור והנחיות

  KENNEDY
KN-900C

----- 

KN-900S

KN-895 A/B/C

קומקום חשמלי עם מצב שמירת חום רגילה

 במצב "שבת" על הקומקום להיות מחובר (בהברגה) לבסיסו! בלי מדיד. במצב "שבת"  לאישור והנחיות לחצו כאן

 -----

לאישור והנחיות לחץ כאן

KENNEDY
KN-655
KN-656
KN-644
KN-622

מיחם נירוסטה מהדרין מתג אחד בעל שלושה מצבים: הרתחה כיבוי ושמירת חום. בלי תרמוסטט.

  KitchenChef
5853

5854

 מיחם טרמוס ביתי  רגילה  4.8 ליטר, תוצרת סין
לאישור והנחיות לחצו כאן

LE CHEF
LUR-45
LUR-60
LUR-75

Sold in the US and  Canada, Works on 110V

מהדרין

משווק בארה"ב וקנדה, מתאים למתח 110V

MAYER
MY-045T
MY-065T
MY- 085T

מיחם נירוסטה 40,60,80
כוסות

רגילה

עם כפתור בורר טמפרטורה, ללא טרמוסטט

 NORMANDE

JK-400S

AHP-407

NWH- 1050

NWH-1060

NWH-1080 

תרמוס חשמלי,  5 ליטר

 

 

מיחמים 50-80 כוסות

רגילה

  לחצו כאן לאישור והנחיות

 

 לחצו כאן לאישור והנחיות המיחמים

PILOT
KC-140
KC-140B

תרמוס חשמלי, 4.8 ליטר, 5 ליטר רגילה

מתג חול/שבת מנטרל את המשאבה ואת התרמוסטט ואת כפתור ההרתחה (reboil). לחצו כאן לאישור והנחיות

PLATINUM
PU-31 

מיחם נירוסטה; 5.5 - 8.6 ליטר רגילה 

בעל מתג 3 מצבים: הרתחה, שמירת חום, ניתוק 
 לחצו כאן לאישור והנחיות  

  GOLD LINE

ATL-125

 

68 - ATL

ATL- 88/PU 31

114 - ATL

ATL- 125

136 - ATL

ATL- 176

188 - ATL

ATL- 216

ATL-1068

ATL-1088

ATL-1136

 תרמוס

 

 

מיחמים

 

רגילה

  לחצו  כאן לאישור והנחיות

 

 

 

 

לחץ כאן לאישור והנחיות

 

  

PRESTIGE
ZJ-88
ZJ-100

ZJ-120

ZJ-150

מיחם נירוסטה מהדרין מתג אחד בעל שלושה מצבים (הרתחה, כיבוי, ושמירת חום). בלי תרמוסטט.

לחצו כאן לאישור והנחיות 88/120/150

לחצו כאן לאישור והנחיות  100

SELMOR SE-636

מיחם נירוסטה מהדרין לחצו כאן  אישור והנחיות

SELMOR SE-155
SE-406
SE-582

 

se-155 se-406

 se-582

מיחם נירוסטה

 

 

 

מיחם

מהדרין

 

 

 

מהדרין

מתג אחד בעל שלושה מצבים. ללא תרמוסטט, גוף חימום גלוי 
ל אישור והנחיות

 

לאישור והנחיות

 

 

SELMOR
SE-516

תרמוס חשמלי, 25 כוסות רגילה

מתג חול/שבת מנטרל את המשאבה ואת כפתור ההרתחה (reboil). טמפ' מדיד כ- 50 מעלות. לחצו כאן לאישור והנחיות

  TAGO
QPR-30C
QPR-40C
QPR-50C
QPR-60C

ATL-68R

ATL-88R

ATL-114R

ATL-136R

 מיחמי נירוסטה 30-60 כוסות  רגילה

  לחצו כאן לאישור והנחיות (QPR)

 

 

 

לחצו כאן לאישור והנחיות (ATL)

 

 

  UNIVERSE 
NR-505X

NR-505

NR-205

NR-305

NR-710

 

NR-713

NR-716

NR-720

 

 

 

 

 

NR-508

NRI-5020

NR-708

NR-711

תרמוס חשמלי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מיחם

קומקום

מיחם

מיחם

רגילה

 

 

 

 

 

 

מהדרין

 

 

 

 

 

 

 

רגילה

מהדרין

מהדרין

מהדרין

מתג חול/שבת מנטרל את המשאבה ואת התרמוסטט ואת כפתור ההרתחה (reboil). טמפ' מדיד כ- 50 מעלות. 

לחצו כאן לאישור והנחיות NR- 205,305,505

לחצו כאן לאישור והנחיות NR-710

 לחצו כאן לאישור והנחיות (NR-713,716,720)

 

לחצו כאן לאישור והנחיות

אישור והנחיות

אישור והנחיות

אישור והנחיות 

 

PICK-UP

ATL-68

88 - ATL

114 - ATL

136 - ATL

188 - ATL

מיחמים

 רגילה

לחצו כאן לאישור והנחיות 

Muller

ml-1560

ml-1580

ml-1588

ml-15100

ml-15108

ml-15120

ml-15128

ML - 255

  

מיחמים

 

 

 

 

 

 

 

קומקום

רגילה

לחצו כאן לאישור והנחיות

 

 

 

 

 

 

 

 

לחצו כאן לאישור והנחיות 

 MATRIX

MX-MH30

MX-MH40

MX-MH50

MX-MH60

MX-MH80

MX-MH100

MX-MH150

 

 

 

 

מיחמים

 

 

 

 

 רגילה

 

 

 

 

 לחצו כאן לאישור והנחיות

 

 BOOS

ML-255
QPR-60C

QPR-40C

 

 קומקום

מיחם

מיחם

 

רגילה

מהדרין

מהדרין

 

 לאישור והנחיות
 לאישור והנחיות

לאישור והנחיות

 

TOPSON

TP - 890 

 

קומקום

 

רגילה

 

לאישור והנחיות

 

'אור שי סיטונאות חשמל בע"מ'

OS-25F1

 

 

 מיחם

 

 

מהדרין

 

 

לאישור והנחיות

 classic kitchen

ck500np

ck321np

ck220w

ck221bc

ck502wh

ck502bc

 

ck1665

ck2840

ck2940

ck2100

 

ck2528

 

 

 

מיחם

 

 

רגילה

 

 

 לאישור והנחיות

 

 

 

 

 

לאישור והנחיות

 

 

 

 

 

לאישור והנחיות

 

 

 LAVALUX

ML-1560

ML-1580

ML-15100

ML-15120

ML-1588

ML-15108

ML-15128

 

מיחם

מיחם

מיחם 

מיחם

מיחם

מיחם

מיחם

 

 

מהדרין

מהדרין

מהדרין

מהדרין

מהדרין

מהדרין

מהדרין

 

לאישור והנחיות 

לאישור והנחיות

לאישור והנחיות

לאישור והנחיות

לאישור והנחיות

לאישור והנחיות

לאישור והנחיות


הדפס
עבור לתוכן העמוד