שבתגל

חימום אוכל באמצעות מכשירים חשמליים כרוך בשני איסורי שבת דאורייתא: הפעלה חשמלית של המכשיר שהיא בדרך כלל בבחינת 'הבערה' (גופי חימום חשמליים), ומלאכת מבשל.

המיקרוגל, המשמש בשנים האחרונות לחימום אוכל כמעט בכל בית, בא לעזרת ההלכה בתחום זה, ומאפשר חימום אוכל בכמויות קטנות בבתי חולים. לדעת רוב הפוסקים בישול באמצעות מיקרוגל אינו נחשב לבישול רגיל (משום שאין בו 'אש' ולא גופי חימום חשמליים רגילים, אלא קרינה). לכן הבישול באמצעותו עדיף על אמצעים אחרים כמו תנורים חשמליים וכיו"ב.

לבתי חולים מכון 'צומת' מציע מכשירי מיקרו-גל המופעלים מבחינה חשמלית בשיטת הגרמא. מותר ורצוי להשתמש בה לצרכי חולים בשבת. הציוד מופעל ע"י מתג אחד בלבד, או גלגל סיבובי, ולא בתכניות דגיטאליות מורכבות.

להרחבה בעניין מעמדו ההלכתי של הבישול במיקרוגל ראה: הרב פרופ' זאב לב, ה'מיקרוגל' בהלכה, תחומין ח, עמ' 21.

לפרטים נוספים ולהזמנות נא לפנות למכון 'צומת'

 

עבור לתוכן העמוד