מדחום ללא מגע לשבת

הסבר הלכתי
המדחום פועל באופן אוטומטי ובודק כל 4 שניות את החום, ללא צורך בלחיצה כדי למדוד חום.
שינוי ספרות הצג באמצעות חום הגוף –מותר בגלל הצורך רפואי.
המדחום מחובר לשנאי כך שאין חשש שהסוללות יתרוקנו.

הוראות שימוש:
לפני שבת
יש לחבר את המדחום לחשמל.
רצוי להשתיק את הצפצוף לפני שבת ע"י לחיצה על לחצן השתקה.
אם מעוניינים בצפצוף, ניתן לחבר את המדחום לשעון שבת (אם המדחום מחובר לשעון שבת, הצפצוף יחזור לפעול יחד עם ההדלקה המחודשת גם אם השתיקו לפני כן).
רצוי למקם את המדחום במקום קבוע ויציב.


בשבת
יש להחזיק את המדחום ליד המצח ולהמתין כ-4 שניות.
אין לגעת בלחצנים בשבת.
ניתן להחזיקו ביד ולקרב למצח.
יש צורך להתקרב למרחק של בין 5 ל 10 ס"מ ממדחום.

 

 

 לרכישת מדחום לשבת לחץ כאן

 

 

  אישור מדחום לשבת ללא מגע
עבור לתוכן העמוד