כרך לא

  לרכישה - גלול לתחתית העמוד או לחץ כאן

תוכן העניינים

 מחבר

 מאמר

 עמ'

כל מלכים שלושים ואחד (הקדמת עורך)

אורי דסברג

12


רפואה

השימוש באמצעים למניעת הריון

הרב מרדכי אליהו

15

מוות מוחי והשתלות לב וכבד

הרב שלמה-משה עמאר

19

השימוש בשתל קוכלארי

הרב פרופ' נחום-אליעזר רבינוביץ

27

איזה רופא עדיף כמנהל מחלקה?

ד"ר איתי פטאל
הרב יצחק זילברשטיין

33

תרומת שחלות - האם אסורה מחמת סירוס?

הרב צבי רייזמן

38

השתלת שחלות בעיני ההלכה

הרב גדעון ויצמן

48

שלבים בהריון לעניין איסור הפלה

הרב אברהם סתיו

53

הנשמתם והחייאתם של חולים בדמנציה מתקדמת

ד"ר ישראל כץ

63


שבת ומועד

טלפון גרמא בשבת למטרות רפואיות

הרב שאול ישראלי

73

האם אדם שהכניס עצמו למצב סכנה רשאי להסתכן?

הרב אשר וייס

77

עשיית מלאכה בשינוי בשבת, במקום צער או הפסד

הרב שמואל אריאל

80

שימוש בשבת בפלאפון כשעון

הרב דוד כהן

97

לוחות אלקטרוניים בבתי הכנסת בשבת

הרב משה כהן

104

שאיבת חלב-אם בשבת

אוהד פיקסלר

109

איסור בישול בהכנת מנה-חמה בשבת

הרב אורי רדמן

116

שימוש בכירות גז בעלות מנגנון בטיחות ביום-טוב

יצחק ברט

125

לימוד תורה בתשעה באב ובאבלות

הרב יהודה שביב

135

דברי הסבר באמצע קריאת המגילה בפורים

הרב דוד סתיו

138


צבא ובטחון

הבונה בית חדש - האם נקי יהיה לביתו?

הרב שאול ישראלי

145

סדרי כוננות בשבת ביחידות המיוחדות בצה"ל

אל"מ הרב אייל קרים

149

"נוהל חניבעל" על פי ההלכה

הרב אלעזר גולדשטיין

157

"בא במחתרת" - שוטר מול פורץ

הרב ד"ר איתמר ורהפטיג

166


חברה

הזמנת חילוני לסעודת חג

הרב ישראל-מאיר לאו

175

סמכות הנהגה ציבורית בענייני מוסר ('פורום תקנה')

הרב יעקב אריאל

181

עובר עבירה - האם רשאי להיות ש"ץ?

הרב שמואל דוד

197

סמכות גדולי הדור כלפי כלל הציבור

הרב יעקב אפשטיין

206

חובת קריעה לאחר פטירת אחד מגדולי הדור

הרב יחזקאל פייגלין

215

דין הכופר בעיקרי האמונה מחמת אונס

הרב אברהם יהודה רוס

222

בדיקה חוזרת של גיור בבית דין אחר

הרב אברהם-חיים שרמן

230

איזכור הגירות במסמך רשמי - אונאת הגר?

הרב ישראל רוזן

237


אישות ומשפחה

ברכת "ברוך שפטרני" - בעליה לתורה או בסעודה?

הרב אליהו בקשי-דורון

247

ייחוד סמוך לחופה

הרב יצחק יוסף

252

גדרי הנחת מוך דחוק

הרב יצחק-אבי ומיכל רונס

261

דימום מהתקן תוך-רחמי

הרב יהונתן בלס

269

ייחוסו של הנולד מפונדקאית נכריה לאביו היהודי

הרב יצחק-אבי רונס
והרב יואל ולוולסקי

276

האמנם אפשר לבטל קידושין משום מקח טעות?

הרב איתם הנקין

282

בטלות נישואין בטענת מקח טעות

הרב דוד בס

291


משפט

חקירות משטרתיות בשבת

הרב מרדכי אליהו

303

מציאות של הלכה בצד מציאות עובדתית

הרב שלמה דיכובסקי

304

מי זכאי בפרס הניתן לאיש ציבור או לחבר קיבוץ?

הרב רצון ערוסי

314

פניה להוצאה-לפועל לגבות חוב ברור

הרבנים יעקב אריאל,
שלמה אישון ואהרן כ"ץ

319

הזכות על תשמישי קדושה שאינם בשימוש

הרב שמואל רבינוביץ

323

האם מותר לגלוש באינטרנט אלחוטי ללא רשות?

אסף כהן

329

ריבית פיגורים

הרב מרדכי רלב"ג

338


משק וכלכלה

צרור שאלות בענייני מקח-וממכר ונזיקין

הרב זלמן-נחמיה גולדברג

345

מעקב וניטור אחר עובדים

הרב יהודה זולדן

352

דמי תיווך שלא הוסכם עליהם מראש

הרב יוסף כרמל והרב סיני לוי

358

פיצוי על מניעת ריווח

הרב דניאל כ"ץ

363

מימון הוצאות ילדים ממעשר כספים

שלמה לוי

371


הארץ ומצוותיה

השכרת דירה לנכרים בארץ ישראל

הרב ברוך פינקלשטיין

383

יציאה לחוץ לארץ כדי להתפלל ליד קברות הצדיקים

הרב משה צוריאל

390

"מקווה על גבי מקווה" מימי המרידות ברומאים שהתגלה בהרודיון

אשר גרוסברג, רועי פורת,
ד"ר דוד עמית ופרופ' אהוד נצר

394


איסור והיתר

עריכת חופה במקום ללא תעודת כשרות

הרב ד"ר משה בארי

407

תחרות כשרה בעולם הכשרות

הרב גד אלדד

413

כשרות פולי קופי-לואק

הרב שלמה פישמן

423

מתי מותר לשקר?

הרב שלמה רוזנפלד

431

שימוש בתעודת זהות של גוי בתקופת השואה

ד"ר מרים וייטמן

440

תוכנת סינון לאינטרנט - עצה טובה או חובה?

הרב מאיר בראלי

454


מקדש וגאולה

עשיית דגם המשכן וכליו מחומרים סינטטיים

הרב שאול ישראלי

463

שיור אמה על אמה בלתי מסויידים זכר לחורבן

יונתן דון-יחייא

466

מזבחות קדומים בארץ ישראל

דוד שטיינמץ

474

מחיר מבצע: 75.00 ש"ח
עבור לתוכן העמוד