צידה לדרך

הרב ישעיהו שפירא

"צידה לדרך" הוא מדריך הלכתי שימושי לנוסע לחו"ל. הספר, המסודר בפורמט קטן ונוח לנשיאה ולנסיעה, מכיל 288 עמ' ומקיף את כל הדינים, ההלכות, המנהגים והנתונים החיוניים לאדם הדתי הנוסע לחו"ל.
הספר חובר על ידי הרב ישעיהו שפירא מלווה בייעוץ הלכתי של הרב שלמה מן ההר זצ"ל ובעריכת הרב אורי דסברג ז"ל., ובברכתו של הרב ישראל רוזן ז"ל.

 

פרק א: מטרות הנסיעה
פרק ב: חוזה השליחות
פרק ג: אריזת חפצים
פרק ד: מועדי הטיסה והנחיתה ומסלול הטיסה
פרק ה: תפילת הדרך
פרק ו: ברכת הגומל
פרק ז: בלכתך בדרך
פרק ח: קו התאריך והשלכותיו ההלכתיות
פרק ט: ש"ץ ומדריך רוחני
פרק י: בית הכנסת
פרק יא: מנין
פרק יב: זמן תפילת שחרית
פרק יג: טלית ותפילין
פרק יד: ברכות השחר
פרק טו: הזכרת גשמים ושאלתם
פרק טז: ברכת כהנים ותחנון
פרק יז: קריאת התורה
פרק יח: נטילת ידיים
פרק יט: ברכת המזון וברכה אחרונה
פרק כ: ברכת שהחיינו
פרק כא: ברכות הראיה
פרק כב: תפילת מנחה
פרק כג: תפילת ערבית
פרק כד: קבלת שבת מוקדמת
פרק כה: קבלת שבת בימי החורף
פרק כו: הדלקת נרות
פרק כז: תפילת ערבית
פרק כח: קידוש
פרק כט: הנכרי בשבת
פרק ל: אמירה לנכרי קודם לשבת
פרק לא: אמירה לנכרי בשבת
פרק לב: ההנאה ממלאכת הנכרי
פרק לג: שבת ללא "עירוב"
פרק לד: עירוב חצרות
פרק לה: תחום שבת
פרק לו: עירוב תחומין
פרק לז: כניסה לבית
פרק לח: בבית
פרק לט: בית מלון
פרק מ: טיולים וביקורים
פרק מא: לימודים והרצאות
פרק מב: עיתונים
פרק מג: דואר
פרק מד: תקשורת
פרק מה: רדיו וטלויזיה
פרק מו: אשפה
פרק מז: שלג וקרח
פרק מח: נסיעות
פרק מט: תפילות הבוקר וקריאת התורה
פרק נ: תפילת מנחה
פרק נא: תפילת ערבית במוצאי שבת
פרק נב: הבדלה
פרק נג: קידוש לבנה
פרק נד: יום טוב שני של גלויות
פרק נה: טלטול והוצאה ביום טוב
פרק נו: חול המועד
פרק נז: פסח
פרק נח: ספירת העומר
פרק נט: היום השמיני של פסח
פרק ס : האבלות בימי ספירת העומר
פרק סא: חג השבועות
פרק סב: בין המצרים, תשעת הימים ותשעה באב
פרק סג : ראש השנה ויום הכפורים
פרק סד : סוכות
פרק סה : שמיני עצרת ושמחת תורה
פרק סו : חנוכה
פרק סז: פורים
פרק סח : שחיטה וכשרות
פרק סט : הכשרות במקומות צבוריים
פרק ע : היכן אוכלים?
פרק עא: הכשרת כלים
פרק עב : טבילת כלים
פרק עג : פת עכו"ם
פרק עד : בישולי נכרים
פרק עה : חלב עכו"ם
פרק עו : יין נסך וסתם יינם
פרק עז : הגויים
פרק עח : עבודה זרה
פרק עט : מוצרים שונים
פרק פ : ריבית
פרק פא: טבילת נידה
פרק פב : תלמוד תורה והוראה
פרק פג : עליה לארץ ישראל
פרק פד: מילה
פרק פה: מזוזה
פרק פו: חדש
פרק פז : ערלה ונטע רבעי
פרק פח : כלאיים
פרק פט : שעטנז
פרק צ : פדיון הבן
פרק צא: אימוץ ילדים
פרק צב : בר מצווה
פרק צג : הפרשת חלה
פרק צד : תרומות ומעשרות
פרק צה : שמיטת קרקעות ושמיטת כספים
פרק צו : רפואה
פרק צז: כהן
פרק צח : אבלות
פרק צט : ייחוד וצניעות
פרק ק : משפט
פרק קא: קניות
פרק קב : גזל הגוי
פרק קג: בטחון ובטיחות
נספח א: חפצים לאריזה
נספח ב: מנהגי אשכנז וספרד
נספח ג: יו"ט שני של גלויות
נספח ד: שיעורים ומידות
נספח ה: הבדלי השעות בעולם ביחס לא"י
נספח ו: כתובות 'יהודיות'
נספח ז: לוח זמני היום
מפתח אלפא-ביתי (אינדקס)


הדפס
עבור לתוכן העמוד