לקראת שמיטה ממלכתית במדינת ישראל

הרב זאב ויטמן

כיצד ניתן לקיים את מצוַת שמיטת הקרקעות כהלכתה במציאות החקלאית והחברתית המודרנית? הרב זאב וייטמן, רב חברת 'תנובה', שכיהן בעבר כרב הקיבוץ 'כפר עציון', נענה לאתגר זה, ומפרט בספרו את פירות ההתמודדות של קיבוץ 'כפר עציון' עם אתגר שמירת השמיטה כהלכתה.

תוכן העניינים

הסכמות
מבוא

שער ראשון - עקרונות, יסודות ואפשרויות לשמירת שמיטה בימינו

פרק ראשון: מדוע אין לראות בהיתר המכירה הלכה לדורות?
פרק שני: חלות היתר המכירה בימינו
פרק שלישי: שמירת שמיטה בימינו - הצעה מעשית
פרק רביעי: כללי המלאכות המותרות והאסורות בשמיטה

שער שני - שמיטה בכרמים ובמטעים - יישום מעשי

פרק חמישי: זמירה בכרם וגיזומים במטע
פרק ששי: דילול פירות שביעית
פרק שביעי: האבקת תמרים והפריית מטע ע"י כוורות דבורים

שער שלישי - שמירת שמיטה בגידולי שדה חד-שנתיים

פרק שמיני: זריעה מוקדמת ובעיית ספיחים
פרק תשיעי: זריעה בגרמא בשמיטה
פרק עשירי: זריעת כותנה לגידולי סרק שאינם למאכל
פרק אחד עשר: גבולות הארץ לעניין שביעית
פרק שנים עשר: מלאכת החרישה וחרישת הכנה לשמינית

שער רביעי - טיפול בפירות בקדושת שביעית ומערכת אוצר בי"ד

פרק שלושה עשר: מערכת אוצר בית דין ארצית
פרק ארבעה עשר: שיווק פירות שביעית ומסירתם לחשודים
פרק חמישה עשר: הפקרת השדות ושמירתם ע"י בית הדין
פרק ששה עשר: יצוא פירות שביעית לחוץ לארץ
פרק שבעה עשר: יצוא פירות שביעית לנכרים
פרק שמונה עשר: אוצר בית דין שליד תנובה בשמיטת תשנ"ד
פרק תשעה עשר: אוצר בית דין - הפעלתו למעשה

שער חמישי - טעמי מצוַת השמיטה

פרק עשרים: השמיטה והשביתה
פרק עשרים ואחד: שמיטה ומקדש
פרק עשרים ושניים: מצוַת השמיטה - ייחודה וחשיבותה בדורנו

שער ששי - נספחים

פרק עשרים ושלושה: זריעה באמצעות מכשיר גרמא בשביעית
פרק עשרים וארבעה: שמיטת תשמ"ז בכפר עציון

מפתח עניינים


הדפס
עבור לתוכן העמוד