אתרי סגולה בגובה חז"ל

הרב ישראל רוזן

ספר זה (182 עמ') מכיל קווים לדמותם המדרשית של אתרים בארץ ישראל, באמצעות שילוב התייחסויות לאתרים שונים מהתנ"ך, מהמדרש ומהאגדה.

ריחו - אירור יריחו וקדושתה        
א. בניין יריחו וישיבה בה
ב. יריחו ובית המקדש
ג. החרם מקור הקדושה

הירדן - מסתרי הירדן
א. הירדן חובק את א"י
ב. הירדן הנסתר
ג. "יורד מדן"
ד. הירדן "גבול בפני עצמו"
ה. מעברות הירדן
ו. ארבע קריעות
ז. אליהו ואלישע בירדן

עזה - עזותה של עזה
א. "עד עזה"
ב. עזה - לשון עזות
ג. עזות רוחנית
ד. שמשון בעזה
ה. חידת  שמשון
ו. מעזה לחברון

חרמון - החרמון - הר סגולה
א. המאבק על החרמון
ב. שמות שבח וגנאי
ג. ברכת טל-חרמון
ד. הררי קודש

שכם - שכם - שילובי ברכה וקללה
א. קלונה של שכם
   1. מקום מזומן לפורענות
   2. ע"ז, גילוי עריות ושפיכות דמים
   3. אָלָה, אֵלָה, אַלון ואֵלון
   4. שכם - מחלוקת והתחלקות
ב. גדולתה של שכם
   1. תורת שכם
   2. שכם - אחדות ושלמות
   3. שכם זו ירושלים
   4. קבורתו של יוסף
   5. שכם - שלב ראשון בגאולת ישראל
ג. דו-אנפיות בשכם
   1. ברכה וקללה
   2. גריזים ועיבל
   3. טעותם של השומרונים

שילה - שילה בסיס ההתנחלות
א. השתכנות השכינה
ב. גבול אפרים ובנימין
ג. "חג ה' בשלו"
ד. שמו של משיח

חברון - חברון - ערש מלכות ישראל
א. ישראל ואומות העולם אוחזים בחברון
ב. קניין חברון
ג. חברון - חברות והתחברות
ד. עיר מלוכה
ה. מות אבנר בחברון
ו. חברון - נחלת כלב
ז. אבשלום ויוסף בחברון
ח. עירו של אברהם
ט. אורה של חברון

בית לחם - בשדות בית לחם
א. אחר הקוצרים
ב. שולחן מלכים
ג. זבח משפחה וצידה לדרך
ד. סעודות בית-לחם להרע
ה. מים מיותרים לדוד המלך

בית אל - בית אל - דביר קדשו של יעקב אבינו
א. בין יהודה ליוסף
ב. ירושלים ובית אל
ג. "זיו איקונין של יוסף דומה ליעקב"
ד. "ובית אל יהיה לאָון"

ירושלים - ירושלים בגובה חז"ל

א. ירושלים ושמותיה
א. שבעים שמות
ב. ריבוי המתאחד
ג. ה' שמה

ב. ירושלים מרכז העולם
א. מרכז פיסי
ב. מרכז רוחני
ג. מרכז קיום העולם
ד. התפשטות ירושלים
ה. בירת העולם

ג. כתריה של ירושלים
א. כתר תורה
ב. כתר כהונה
ג. כתר מלכות

ד. מסגולותיה של ירושלים
א. כולה קודש
ב. בין אדם למקום
ג. בין אדם לחברו
ד. בין אדם לעצמו
ה. ירושלים של מטה

ה. יופי ירושלים וחכמתה
א. כלילת יופי
ב. יופי פנימי
ג. יופי אנשי ירושלים
ד. חכמת אנשי ירושלים

ו. ירושלים - נחלת נצח
א. קדושתה הנצחית
ב. כלל ישראלית
ג. זכר לירושלים בגולה

ז. ירושלים ואומות העולם
א. צוררי ירושלים
ב. הגויים וירושלים

ח. חורבן ירושלים ובניינה
א. סיבות החורבן
ב. זכר לחורבן
ג. הקב"ה מבכה חורבן
ד. הבניין נעוץ בחורבן
ה. בונה ירושלים ה'

ט. ירושלים לעתיד לבוא
א. הכל עולין לירושלים
ב. הבריאה כולה עולה
ג. מדרגות-מדרגות

י. ירושלים של מעלה

יא. ציון וירושלים - שתי מדרגות
א. הצמד המושגי
ב. ירושלים לפנים מציון
ג. ציון בתווך
ד. הציונות ודגל ירושלים


הדפס
עבור לתוכן העמוד