דברים שיש להם שיעור

מה צורך היה לכלול את מצוַת כיבוד אב ואם בעשרת הדיברות, והרי טבעו של עולם הוא שילדים יכבדו את הוריהם ולו כהכרת טובה על הולדתם ועל הטיפול בהם? מסתבר, כי לא בכדי נכללה המצווה בעשרת הדיברות, שכן קיומה הוא אבן יסוד בחיי המשפחה, החברה והאמונה.

באסופת המאמרים שבספר זה ניסינו לכלול זוויות ועיונים שונים במצווה ולגלות את פניה בהלכה, באגדה, ברפואה, במשפט, בסוציולוגיה ובפסיכולוגיה. הספר נערך לע"נ יוני (יהונתן) דבירי, שנפל ביום ל' בשבט תשנ"ח במוצב כרכום שבדרום לבנון. עורך: יהודה שביב; 510 עמ'.

פתח דבר 7

חוק

הרב אליהו בקשי דורון מצוות כיבוד ומורא אב ואם 11
הרב יהודה שביב בין כבוד למורא 21
פרופ' יעקב בלידשטיין כיבוד אב ואם בהלכה ובהגדה 27
הרב ישראל מאיר לאו כפייה על מצוַת כיבוד אב ואם 54
הרב שאר-ישוב כהן מכבדו בחייו ומכבדו במותו 61
הרבנים יוסף בבליקי - אב"ד, אברהם שפירא, מרדכי אליהו מקום לימוד הבן 71
הרב שלמה דיכובסקי חיובם של הורים ומורים בחינוך למצוות 84
הרב יעקב אריאל התנדבות לקצונה בניגוד לרצון הורים 97
הרב אברהם קורצוייל חובת הציות להורים 109
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ קריאה לאב בשמו 118
הרב ד"ר רצון ערוסי החובה לטפל בהורים ולזון אותם 126
הרב חיים שלמה שאנן עד היכן חובת היורשים לקיום צוואה 135
הרב יצחק זילברשטיין כיבוד אב חולה אלצהיימר 146
פרופ' אברהם שטינברג טיפול רפואי בהורה 155
הרב ד"ר מרדכי הלפרין מעמד הלכתי של הנולד מהזרעה מלאכותית לאחר מות אביו 159
הרב אברהם שרמן אלימות ביחסי הורים וילדים 181
הרב ד"ר איתמר ורהפטיג מצוַת כיבוד באב רשע 191
הרב אליהו בקשי דורון אב שויתר על זכויותיו מבנו 203
הרב אורי דסברג התנגשות בין כבוד האב לכבוד האם 212
הרב רפאל אויערבך כיבוד הורים בקיבוץ 217

משפט

ד"ר ישראל צבי גילת עד היכן כיבוד אב ואם? 229
רו"ח עו"ד שלמה סירקיס זכויות ילדים - זכויות פוליטיות מול זכויות חברתיות 245
ד"ר יוסי גרין כיבוד אב ואם - גם על ידי תרומת איבר להשתלה? 279
השופטת סביונה רוטלוי מעמדם של ילדים בחברה הישראלית - לקראת שינוי! 319
ד"ר שלמה רומי, ד"ר נורית לוי, ד"ר ישראל צבי גילת והילד מה הוא אומר? 337
פרופ' יונתן הלוי הרופא כמטפל בהוריו ובילדיו 363

נִסהו

הרב אלימלך בר שאול כבוד בנים 371
ש"י עגנון כיבוד אב 372
פרופ' הלל וייס בשולי הסיפור 374
הרב ישראל רוזן מנהיגות בזכות כיבוד אב 375
ד"ר אביעד הכהן כיבוד אב ואם מול ערכים אחרים 383
הרב שי פירון כיצד נחנך למצוַת כיבוד אב ואם? 416
ד"ר חיים רובינשטיין "למען יאריכון ימיך" – ערעורים והרהורים 436
פרופ' אביגדור שנאן "כיבד עֵשו לאביו יותר ממני" 443
אבינעם כהן כיבוד אב ואם – מאי טעמא? 455
פרופ' יוסף טובי יחסי הורים-ילדים ב'בן משלי' לשמואל הנגיד 460
הרב אברהם צבי שינפלד כיבוד אב ואם ומצוַת פרה אדומה 473
הרב יהודה שביב פרה אדומה וכיבוד אב ואם 477
הרב אברהם צבי שינפלד כיבוד אבי אביו 480
הרב גרשון קיציס בין ה'שפת אמת' לסבו; בינו לילדיו 492
רשימת המשתתפים בקובץ 509
יזכור 511


הדפס
עבור לתוכן העמוד