בדרך אבות - עיונים במסכת אבות

הרב יהודה שביב

עיונים במסכת אבות - פרי לימוד והוראה, שעניינם התבוננות רעיונית וספרותית במאמרים שבמשנה כשלעצמם; בקשת זיקות בין החכם הדובר למאמריו, ובין דבריו לדברי רבותיו, חבריו ותלמידיו; התחקות אחר התבנית וסדר עריכת הדברים שבכל פרק; בקשת משמעות עכשווית, בחינת: מאי קמ"ל.

הופעתם הראשונית של הדברים בעלון השבועי 'שבת בשבתו', זו מסגרת האמורה להיות מעט המכיל את המרובה, ומתוך כך אילצה את הכותב לכתוב בדרך תמציתית ומרוכזת, ולצמצם ביותר בהערות שאמורות להרחיב, להבהיר ולעיין עיון פרטני משווה.

העיונים והפירושים ערוכים לפי סדר המשנה, כשנוסח המשנה מובא במלואו ברצף, בפיסוק ובניקוד מלא, בתחילת כל עיון ועיון. הספר מכיל 278 עמ' כולל מפתח מקורות בסופו, בכריכה רכה.


הדפס
עבור לתוכן העמוד