נקודת פתיחה - כרך ב

הרב אמנון בזק

ספר "נקודת פתיחה" הוא ספר המכנס עיונים קצרים בפשוטו של מקרא, שפרסם הרב אמנון בזק בשנים תשס"ג-תשס"ה בגליונות העלון השבועי 'שבת בשבתו', במדור 'נקודת פתיחה'. לעיונים אלו שני מאפיינים מרכזיים: עיסוק בפשוטי המקראות תוך ניסיון לחשוף את הפשטות המתחדשים בכל יום; והתמקדות בדברי תורה הנוגעים לפרשה בלבד, בלא התייחסות לאירועים אקטואליים מזדמנים.

הרב אמנון בזק, ר"מ בישיבת הר עציון שבאלון שבות ומלמד תנ"ך במכללת הרצוג להכשרת מורים. מדורו התפרסם במשך שנים רבות בעלון השבועי 'שבת בשבתו' - ומשם לוקט ונערך בספר זה.

לרכישת כרך זה (או כרך א בלבד)

לרכישת שני הכרכים

תוכן העניינים

ספר בראשית
פרשת בראשית – "ויכל ביום השביעי" או "וישבֹּת ביום השביעי"?; מדוע לא מת האדם לאחר החטא?; חטא מתוך תאווה וחטא מוסרי.
פרשת נח – בין נח למשה; מדוע לא יהיה עוד מבול?; הקשת בענן.
פרשת לך לך – מלחמת ארבעת המלכים; הָגָר – השכר והעונש; הקשת והמילה.
פרשת וירא – שלושת האנשים ושני המלאכים; צדיק בצוער; "אֲשֶׁר אומַר אֵלֶיךָ" – מתי?
פרשת חיי שרה – שטר המכר של מערת המכפלה; אולי לא תאבה האישה ללכת אחרי?; שתה, אדֹני.
פרשת תולדות – "בנו הגדול" ו"בנה הקטן"; באר מים חיים; כוחה של אהבה.
פרשת ויצא – קבלת פנים נוסח חרן; יששכר או ישכר?; בריחת יעקב.
פרשת וישלח – ויוָתר יעקב לבדו – ויאבק איש עמו; מדוע לא מיהר יעקב לחזור הביתה?; מפרשת שכם לפרשת דותן.
פרשת וישב – את מי מייצגים השמש והירח?; מי מכר את יוסף?; יחסו של יהודה לער ולאונן.
פרשת מקץ – "חלום פרעה אחד הוא" – האמנם?; ויעשו כן; התיאור הכפול של סיפור השבת הכסף.
פרשת ויגש – בין נאומו של יהודה ובין המציאות; אבי; שבע עשרה שנות חיים.
פרשת ויחי – בבואי מפדן מתה עלי רחל; התפקיד האחרון של יוסף; לישועתך קיוויתי ה'.
 
ספר שמות
פרשת שמות – מעמדם של בני רחל; בין משפחת משה לבין הגר; פרשת הערלה ופרשת גיד הנשה.
פרשת וארא – שכרו של אהרן; דם בַּיאור; ההיבט הכפול של מכת הצפרדעים.
פרשת בא – אל תוסף ראות פני; בין מחויבות להתחברות; שלושים שנה וארבע מאות שנה?.
פרשת בשלח – ביד רמה; עד אנה מאנתם לשמור מצוותי ותורותי?!; פרֵדה מהמטה.
פרשת יתרו – יתרו – בין "גרשום" ל"אליעזר"; לך רד; מעמד הר סיני ומזבח האדמה.
פרשת משפטים – מדוע אין רוצעים על המזוזה?; וחדלת מעזוב לו – עזוב תעזוב עמו; חטאם הראשון של נדב ואביהוא.
פרשת תרומה – לאן פנו פני הכרובים?; הכפורת והמנורה; החלק שאותו לא ראה משה בסיני.
פרשת תצוה – פרשת משה ופרשת אהרן; תמיד; האפוד והחושן – אחדות וייחודיות.
פרשת כי תשא – קדושה חד-פעמית וקדושה מתחדשת; מבחן האוהל; קרן עור פני משה.
פרשת ויקהל – לא תבערו אש; כוחו של מורה.
פרשת פקודי – משמעותה של נדבת הזהב; מי נתן את הבדים על הארון?
 
ספר ויקרא
פרשת ויקרא – מנחת ביכורים; ושמעה קול אלה; הקרבן המחליף את האדם.
פרשת צו – הייעוד הכפול של הקרבנות; חזה התנופה ושוק התרומה; ומפתח אוהל מועד לא תצאו.
פרשת שמיני – עולה ושלמים כבסיס להתגלות ה'; הברכה שלא הועילה; שני סוגים של איסורי מאכל.
פרשת תזריע – המילה והטומאה; מותר האדם מן הבגד.
פרשת מצורע – טהרת הבית; המשמעות הכפולה של הישיבה מחוץ למחנה.
פרשת אחרי מות – מות בני אהרן ועבודת יום הכיפורים; המשמעות הכפולה של טומאת הארץ.
פרשת קדושים – ערלה; לא תאכלו על הדם.
פרשת אמור – מימד הזמן בקרבנות; ממחרת השבת; התפקיד הכפול של הנרות.
פרשת בהר – המשמעות הכפולה של השמיטה; היובל ויום הכיפורים.
פרשת בחוקותי – הארץ והעם; שני סוגי מעשרות.
 
ספר במדבר
פרשת במדבר – מדוע לא פקדו את הלויים בתוך בני ישראל; בני משה; "ושמו בדיו"?
פרשת נשא – שני סוגים של רוח קנאה; נזיר: נזר או התנזרות?; פרשת הסוטה וברכת הכוהנים.
פרשת בהעלותך – המסעות בעקבות הענן ופרשת המתאווים; המשמעות הכפולה של החצוצרות; בין "למה נגָּרע" ל"למה יגָּרע".
פרשת שלח – למטה אפרים הושע בן נון; המשמעות הכפולה של עבירה בשוגג; משמעותה של פרשת המקושש.
פרשת קורח – בין עדת קורח לבין נדב ואביהוא; יחסו של משה לדתן ולאבירם; אתם המתם את עם ה'!
פרשת חוקת – מוקד חטאם של משה ואהרן; ויט ישראל מעליו; הור-ההר והר-סיני.
פרשת בלק – בין בלק לפרעה; ההתפתחות בנבואתו של בלעם; התייצב על עולתך.
פרשת פינחס – משבט למשפחות; גורל או חלוקה על פי כמות?; מה ביקשו ומה קיבלו בנות צלפחד.
פרשת מטות – בין האב ובין הבעל; המשמעות הכפולה של התנאי הכפול.
פרשת מסעי – שתי דרכים לחישוב מִגרשי העיר; זכויות הפרט וצרכי הכלל.
 
ספר דברים
פרשת דברים – חטא המרגלים וחטא העם; אנשי המלחמה; מעמדו של עבר הירדן.
פרשת ואתחנן – ניתוק או תיקון?; כי יראתם מפני האש; אשר הוצאתיך מארץ מצרים.
פרשת עקב – זכירת העבר כפתרון לבעיות העתיד; חטא העגל ומות אהרן; מה ה' אלוהיך שואל מעמך.
פרשת ראה – "איש כל הישר בעיניו"?; איסורי המאכל בספר דברים; שמיטת כספים ומעמד הקהל.
פרשת שופטים – המשמעות הכפולה של איסור השגת גבול; פשט ודרש בפרשת עדי שקר; ידינו לא שפכו את הדם הזה.
פרשת כי תצא – טומאת המחנה וקדושת המחנה; בחוץ תעמוד; ככה יעשה לאיש.
פרשת כי תבוא – שתי המצוות האחרונות; אבנים גדולות ואבנים שלמות; והשיבך ה' מצרים.
פרשת ניצבים – ברית חורב וברית ערבות מואב; שורש פורה ראש ולענה.
פרשת וילך – לא אוכל עוד לצאת ולבוא; הסתרת פנים.
פרשת האזינו – המטרה הכפולה של שירת האזינו; שירת האזינו בלשון נוכח ובלשון נסתר; צור ישראל.
פרשת וזאת הברכה – ספון ויתא.
 
מועדים
ראש השנה – זיכרון ושכחה ביחס לקב"ה.
יום הכיפורים – הצום הראוי והשבת הראויה.
סוכות – פירות הביכורים ופירות האסיף; המימד האוניברסלי בחג הסוכות.
פסח – מצה זו – על שום מה?; בחיפזון; העם והקהילה (שביעי של פסח).


הדפס
עבור לתוכן העמוד