לב אבות על בנים

אסופת מאמרים זו עוסקת בפרשנות הפשוטה והבסיסית ביותר לקריאתו של אליהו – התשובה אל בריאות ויציבות התא המשפחתי – מתוך אמונה שזהו הבסיס לכל תשובה שבין אדם למקום. לעתים, דווקא אהבת האבות והבנים, שאמורה להיות טבעית ופשוטה, מזמנת התמודדויות לא פשוטות – הלכתיות, משפטיות חינוכיות ומוסריות, ופתרונן הוא ה'דרך ארץ' שקדמה לתורה.
* * *
כותרת-המשנה של אסופת מאמרים זו – "יחסי הורים וצאצאים" – מרחיבה את מעגל הקרבה: לא רק אבות ובנים, אלא הורים וצאצאים, לרבות אלו שהפער ביניהם הוא יותר מדור אחד, הסבים לנכדיהם ולניניהם.
כרך זה, הוא כמין המשך לקודמו – "דברים שיש להם שיעור" (מכון צומת, תשס"ה) – שאף בו נקבצו בירורים במצוות כיבוד אב ואם. בכרך זה נתרחבה היריעה בכמה היבטים והוא מהווה במה לעיונים הלכתיים, דיונים משפטיים, פסיכולוגיים וגלישה לספרות ועיתונאות. רוב המאמרים טרם פורסמו עד כה, ומקצתם פורסמו בעבר בכתב העת תחומין.
ספר זה, כקודמו, הוא תולדת מרצו הבלתי-נלאה של עו"ד אברהם דבירי שביקש לעשות בזה נפש לבנו יוני ז"ל ושיתף בכתיבה מחברי מחזורו שלו ומחזור בנו, כמו גם חברים לעיסוק ואישים נוספים.


הדפס
עבור לתוכן העמוד