יוזמה חדשה: גריסת כתבי קודש המיועדים לגניזה – באמצעות גרמא

הרב רוזן מציע גריסה עקיפה למיחזור של כתבי הקודש כעלוני בתי הכנסת, חוברות תורניות וכד', הגודשים את אתרי הגניזה ויוצרים בעיה לאומית; אקולוגית, כלכלית ומשפטית.

חברות ועמותות העוסקות בגניזת כתבי קודש מדווחות על 7,500 טון לשנה, והכמות עולה משנה לשנה. איסוף למיחזור ישיר נפסל ע"י זרם מרכזי בפסיקה ההלכתית, בשל תהליך המחיקה הכרוך בכך ובעיות נוספות. מבחינה הלכתית מוכרת שיטת ה'גרמא' התקפה בנושאי שבת, ומסתבר שכבר חז"ל דברו על 'שחיקת גרמא' של כתבי קודש כדי להפטר מקדושתם.

לפי ההצעה כתבי הקודש הללו יוטלו למיכל-משפך. בשעה לילה מאוחרת, יעודה מראש, הם ישפכו למסוע ויחל תהליך גירסה למיחזור. התהליך החשמלי יבוצע בשיטת 'גרמא דגרמא', ומסתבר כי בספרות השאלות-ותשובות בדורות האחרונים קיימת התייחסות מובהקת ומתירה לשיטה כזו. הרעיון שיוצג הוא תכנית פיתוח לציוד מקומי שלא יחייב איסוף ארצי, המסובך מבחינה כלכלית ולוגיסטית.                


תאריך 14/04/2016
הדפס
עבור לתוכן העמוד