הרב אשר וייס בהתייחסות הלכ-טכנית למעליות ללא תשלובת 'גיר'

לכבוד                                                                              ב"ה, ט"ו בתמוז תש"ע, 27.6.10

הגאון הפוסק המפורסם

הרב אשר וייס שליט"א

שכ' רמות ירושלים

באמצעות פקס 02-5879406

שלמך ישגא לעלם,

הנדון: התייחסות הלכ-טכנית למעליות ללא תשלובת 'גיר'

אבקש התייחסות כת"ר (אם אפשר אבקש לפקס 02-9931889) לנדון, וכדלהלן:

לבקשת כב' הרב הריני מצרף בזאת את חוות-דעתי ההלכתית-טכנולוגית שכתבתי למהנדס המעליות דוד ניב, בקשר למעליות חדישות ללא 'גיר'. הענין נוגע למוסדות רבים, כמו בתי מלון, בתי חולים וכיו"ב. כל האמור להלן הוסבר הדק-היטב לכת"ר בע"פ, בפגישתי עמו יחד עם הרב משה פלג, רב שע"צ.

השאלות:

1.   גלגל קטן (דיסק) מסתובב עם ציר המנוע במהירות של המנוע, ויש בו נקודות אופטיות הסופרות את מספר הסיבובים בשניה, לפי כמות חיתוכי הקרן. כ'פיד בק' ממספר הסיבובים האלקטרוניקה מווסתת ברציפות את מהירות המנוע, כדי לשמור על מהירות המותאמת למיקום המדויק בו נמצאת המעלית. אציין כי לא מדובר בשום פתיחה וסגירה של מעגל כלשהו אלא בבקרת מהירות רציפה.

      הגלגל מסתובב מאות פעמים בשניה, גם בלי אנשים כלל. האדם בכובדו משפיע מעט על מספר הסיבובים, ותורם בעקיפין לכך שהמהירות תישאר כמתוכנן. 

2.   נקודה נוספת: כאשר המעלית צריכה להפליג מן הקומה משתחררים הבלמים. כדי שהמעלית לא תתדרדר נדרש זרם במנוע לחלקיק שניה להחזיק את המעלית במקומה כנגד כיוון ההתדרדרות, עד שתפליג לדרכה במהירות הרצויה.

      זרם כזה לייצוב התחלתי קיים תמיד בעת שחרור הבלם (פרט למקרה נדיר ביותר של איזון מדויק בין התא למשקולת). עצמת 'זרק החזקתי' זה מושפע מעט גם ממשקל האדם באמצעות בקרה אלקטרונית רציפה כנ"ל.

3.    יש לציין כי קיים יתרון עצום למעליות אלו מבחינת נצילות, חסכון באנרגיה ובלאי.

חוות דעת הלכ-טכנית:

השתדלתי להכיר מקרוב את הפעילות האלקטרונית הרלבנטית, וכן נפגשתי עם המהנדס דוד בנעט, מומחה נודע לתחום זה. להלן התייחסותי.

א.   ל-2 הנקודות הללו התייחסות הלכטכנית זהה; בשתיהן האדם תורם בכובדו (גם לדעה המחמירה שכובד נחשב מעשה לענין שבת) רק לשינוי זרם/מתח/מהירות בלבד. האדם לא גורם שום פעולה אלקטרונית שלא היתה בלעדיו (פרט למקרה נדיר ביותר של איזון מדויק, כנ"ל סע' 2), אלא לשינוי קטן בזרם בקרת המהירות או החזקת התא שלא יתדרדר.

ב.   שיטה זו, שינוי זרם בלבד, הותרה ע"י פוסקים מובהקים בכמה וכמה נושאים כמו (1) שינוי עוצמה במכשיר שמיעה או תוכנה במעבר מחדר לחדר; (2) מעבר בגלאי המתכת בכותל המערבי; (3) מצלמות במעגל סגור בהם האדם המצולם משנה את התמונה במסך; (4) אזיק אלקטרוני למעצר בית הנעקב ע"י משדר בטווח הבית, ועוד ועוד.

ד.   בקשר למעלית יצויין כי השאלות הנ"ל אינן קשורות לדיונים 'בדור הקודם' על השפעת כובד האדם על מנוע המעלית ואחריותו העקיפה (לדעה מחמירה זו) למפסק העצירה בקומות או להחזרת אנרגיה בעת עצירה.  כל הפתרונות שניתנו בעבר לשאלות הנ"ל (מפסקים אופטיים ואלמנט ה'סופג' אנרגיה בעצירה) אפשריים גם במעליות ללא 'גיר'.

ביקרא דאורייתא

 

הרב ישראל רוזן, מהנדס

ראש מכון 'צומת'

 

 

 

                                                                                                          תאריך: י"ז תמוז תש"ע

כבוד הרב ישראל רוזן שליט"א                                                                        

בדבר ששאל לדעתי בענין מעליות מודרניות שהם ללא תשלובת גיר,

לענ"ד נראה דאין בין מעלית זו למעלית אחרת. ואם מדובר במעלית שבת דין מעלית נטולת גיר כדין מעלית עם גיר.

בהוקרה מרובה

[הרב] אשר וייס

  תשובת הרב אשר וויס בכתב ידו
עבור לתוכן העמוד