אתרי אינטרנט של ממשלת ישראל בשבת

ב"ה,                                                                                                  י' מרחשון תשע"א, 18.10.10

לכבוד
השר מיקי איתן
דוא"ל meitan@knesset.gov.il
שלום וברכה,

הנדון: אתרי אינטרנט של ממשלת ישראל בשבת

לפנייתך בנדון, ובעקבות פגישה שקיימנו שנכחו בה גם נציגי 'ממשל זמין', האמונים על השירות האינטרנטי לאזרחי המדינה, אתכבד להביע עמדה  כדלהלן:
א. שאלות:
   האם יש בעיה להשאיר את אתרי האינטרנט של הממשלה פתוחים בשבת? היש להבחין בין החלק באתר המיועד למידע בלבד לבין החלק המיועד לביצוע פעולות כספיות?

ב. אתרי מידע:
   1.
 מבחינה הלכתית 'יבשה' אין איסור על בעל אתר להשאירו פתוח בשבת, הן מנקודת המבט ההלכתית של "לפני עיור לא תתן מכשול" והן מנקודת המבט של "מסייע ידי עוברי עבירה". איסורים אלו מוגדרים כפעולה אקטיבית, ואין לאדם אחריות למעשי הזולת, הפועל מכח עצמו ומשתמש בציוד 'פתוח' שלי או במרחב האתר שלי.
   2. שאלות רבות נידונו בספרות השו"ת בהקשרים דומים. ראה חומר רב גם במאמרים מפורטים ב'תחומין' כרך י"ט (עמ' 349) אודות 'כספומט בשבת' (שאלת בנק המזרחי לפני כעשור), וכן בתחומין כ' (עמ' 421) בענין מידע ממוחשב של הבנק וכן מענה קולי.
   3. לא מעט אתרים 'דתיים' פתוחים בשבת (כולל של מכון 'צומת'), של ישיבות, גופים תורניים וכיו"ב, ובעליהם אינם רואים בכך שום הכשלה או מעורבות אסורה.
   4. אכן, יש חברות המספקות שירות סגירת אתרים בשבת, למשל SaturdayGuard ועוד. כמדומה שגם הם אינם מציגים את 'סחורתם' כחיוב, אלא כהמלצה חינוכית וכד'.

ג. אתרי מכירה/תשלומים:
   1. גם מנקודת המבט של איסור מקח וממכר בשבת דומה שאין בעיה לבעל האתר שאיננו אקטיבי, מבחינה הלכתית 'יבשה'. דובר על כך בקשר למכונות לממכר שתיה או סנדויצ'ים. מאידך, קיימת תחושה לא נעימה מבחינה תדמיתית, מראית-עין וכד'.
   2. לעתים קיימת בעיה נוספת של רווח לבעל הבית הקרוי 'שכר שבת'. נטען כי גם זו איננה בעיה הלכתית 'נטו'; לעתים רבות פעולת הרכישה נכנסת לתוקף רק למחרת. כמו כן יש מקום לראות את שכר השבת כניתן ב'בהבלעה' ונימוקים נוספים.
   3. יש לציין כי גם גופים תורניים מחזיקים חלקים באתריהם המיועדים למסחר, ולמיטב ידיעתי הם אינם נחסמים בשבת.    
   4. אעפי"כ, כאמור, דומה כי יש טעם לפגם ותחושת אי-נחת מאיפשור תשלומים בשבת. 

ד. המלצות:
   1.
 מוצע כי באתרים הממשלתיים תופיע (כל השבוע?) המלצה מעוצבת שתבקש מגולשים (יהודים) להימנע מגלישה בשבת בשל קדושת היום וכיבודו במדינה יהודית.
   2. מוצע לבדוק אפשרות לחסום אתרי תשלומים מלפעול בשבת, עם הודעה מתאימה.
  3 לחילופין, מוצע לבדוק אפשרות (מורכבת למדי) שכניסת התשלום לתוקף ידחה למוצ"ש, כולל משלוח הודעה דוא"לית לאזרח.
   4. לחילופי חילופין מוצע כי בקשה להימנע מביצוע תשלום תופיע בשבת בלבד.

והיה ברכה

הרב ישראל רוזן, מהנדס
ראש מכון 'צומת'

עבור לתוכן העמוד