ספירת אסירים ממוחשבת בשבת

ב"ה, י"ב באייר תשע"א, 16.5.11

לכבוד
הרב יהודה יקותיאל ויזנר
רב שב"ס

ברכה ושלום,

הנדון: ספירת אסירים ממוחשבת בשבת

לפנייתך בקשר לאסיר שומר שבת הנספר בבקורת היומית, ומסומן ע"י הסוהר במחשב כף יד.

לדעתי האסיר איננו אחראי כלל על מה שהסוהר עושה, שהרי הוא פסיבי לחלוטין. די בכך שהוא ימחה או יודיע בשקט שהוא מבקש שלא יחללו שבת עבורו.

כמו כן לדעתי אין בעיה הלכתית לאסיר להזדהות בשמו (בתוספת הערה "היום שבת") גם אם הוא יודע שלא ישמעו לו ויסמנו במחשב האלקטרוני את נוכחותו.

תשובתי זו מבוססת בין השאר על ההנחה ההלכתית שהפעילות במחשב איננה איסור דאורייתא, אלא דרבנן בלבד.

והיה ברכה

הרב ישראל רוזן, מהנדס
ראש מכון 'צומת'

עבור לתוכן העמוד