מאמרי רבנים שונים

בישול ביום טוב

בישול ביום טוב

הרב שי - ראש תחום הסברה
אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד, לצורך החג מותר לבשל ולאפות אך להיתר זה סייגים רבים, וראוי לחדד את הלכות השימוש במכשירי החשמל בחגים.

חוקי המדינה ותוקפם לפי ההלכה

ר' שמואל הכהן וינגרטן
על אלו חוקים חל הכלל "דינא דמלכותא דינא"? האם כלל זה חל גם בארץ ישראל? האם גם לגבי ממשלה שהעומדים בראשה אינם שומרי מצוות? ר' שמואל הכהן וינגרטן ז"ל, יו"ר המועצה הדתית בירושלים ומחבר ספרים נוספים, מגבה את תוקפה של מדינת ישראל בגביית מיסים וחקיקת חוקים בעלי השלכה ממונית, ואף מחדש ששבועת האמונים של נבחרי הציבור מחייבת גם את בוחריהם!

מערכת המיסים לאור התורה

הרב כתריאל פ. טכורש
סקירה נרחבת של הרב טכורש ז"ל, חבר מועצת הרה"ר וראש חבר הרבנים של הפוהמ"ז, על כל ענייני המיסוי בישראל בדורות עברו ובימינו - על סוגיהם השונים: מס גולגולת, מס הכנסה ומסי רכוש שונים - ואופן חלוקת הנטל על הציבור. תוקפם ההלכתי נידון מזויות שונות: "דינא דמלכותא", תקנות הקהל, הפקר בי"ד ושותפות. כמו כן נידונים דרכי ההצהרה על המס, ומיהם הזכאים השונים להקלות ולפטור.

מעמד הנוכרי במדינה ישראלית

הרב שאול ישראלי
מיהו גר תושב ומהם התנאים לקבלתו? האם הציווי "לא תחונם" ו"לא ישבו בארצך" נאמרו רק גבי ז' אומות או כלפי כל העמים? האם יש איסור למכור קרקע לנוכרי שכבר גר בארץ? האם מותר לבחור נציג שאינו יהודי למוסדות ממשל? הרב ישראל ז"ל, חבר ביה"ד הגדול ומועצת הרבנות הראשית ומראשי ישיבת "מרכז הרב", מרחיב את היריעה בשאלות נוקבות אלו, ועוד.

כפיה דתית בהלכה

הרב שאול ישראלי
הערבות ההדדית של ישראל זה לזה, ומצוות תוכחה הקיימת על כל אחד מישראל להפריש מאיסור את חבירו - אינן מאפשרות לאדם דתי במדינת ישראל להסתגר בתוך ד' אמותיו ולתת לטועים להמשיך בטעותם. האם הדרך לקיום מצות תוכחה היא גם באמצעות חקיקה?
המאמר מתמקד בגדרי מצות תוכחה, מבלי להיכנס לשיקולים נוספים (חילול ה' וכדו').

סחר במניות של מפעלים מחללי שבת

הרב כתריאל פ. טכורש
מפעל שאינו שומר שבת מעסיק פועלים יהודיים - גם בשבת. האם מותר לרכוש חלק ממניות אותה חברה? האם מחזיקי המניות נחשבים לשותפים במפעל ועובדי המפעל נחשבים האם נחשבים לשלוחיהם?
מסקנת הרב טכורש ז"ל לאסור קניית מניות אלו, אך לא בגלל בעלותו של מחזיר המניה, אלא מדין "מסייע לדבר עבירה"?

האם מותר לרכוש מניות במפעל שאינו שומר שבת

הרב ישראל בארי
בניגוד לדעת הרב טכורש שאוסר בכל מצב רכישת מניות של מפעלים שומרי שבת, מציע הרב ישראל בארי, רבה של נס ציונה, פתרון הלכתי - לקנות מניות ממפעלים שחלק ממניותיהם נמכרו לגוי ולסמוך על כך שהפועלים עובדים "אדעתא דעכו"ם". לדעתו אין איסור "מסייע לדבר עבירה" במפעל ותיק אשר מניותיו רק עוברות מיד ליד.

משפט המלחמה ושיתוף האשה במלחמה

הרב אריה בינה
למלחמת מצווה - "יצא חתן מחדרו וכלה מחופתה" - האם הדברים כפשוטם? האם אשה חייבת להשתתף במלחמת מצווה? האם מחויבת היא להשתתף באספקת מזון וציוד? האם אשה הלובשת מדים עוברת על "לא ילבש"? הרב בינה ז"ל, ראש ישיבת "נתיב מאיר" ומייסדה, דן בגדרי מלחמה ובהשלכותיה המעשיות. לדעתו באופן עקרוני גם אשה נוטלת חלק בתפקידים עורפיים, אך לא במסגרת גיוס לצבא כמקובל היום.

גיוס נשים לצבא

הרב משה דב וולנר
לדעת הרב משה דב וולנר, רבה של אשקלון, יציאת הכלה מחופתה אינה לשדה הקרב ואפילו לא לכוחות העורף, ואין זו אלא מליצה (ומכיוון שהחתן יצא, גם חופתה של הכלה מתבטלת...). לדעתו אשה שאין דרכה לכבוש פטורה לגמרי, גם מתפקידים עורפיים, ואפילו במלחמת מצווה.

  1. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד