מאמרי רבנים שונים

גיוס נשים

הרב יששכר הלוי לוין
לדעת הרב לוין, ניו-ג'רסי (ארה"ב), לא זו בלבד שנשים חייבות להיות שותפות במלחמת מצוה באספקת מזון וציוד וכדו', אלא גם כאשר הן נדרשות לאחוז כלי מלחמה בידם הדבר מותר ואין בכך משום "לא ילבש". רק הדברים השייכים ממש "להכרזת המלחמה לסידורה ולהנהלתה" מוטלים על הגברים בלבד. במאמרו הוא קובל כנגד המתנגדים להתנדבות נשים ל"שירות הלאומי".

זכות אשה לבחור ולהבחר

מה דעת ההלכה בשאלת הכללתה של אשה כנציגה ברשות מקומית? האם יש יסוד הלכתי או אמונתי לדחיית אשה מלשמש נציגה של ציבור דתי? התשובות במאמר של הרב חיים דוד הלוי שהתפרסם לפני כ25 שנה.
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
עבור לתוכן העמוד