גולשים יקרים! האתר בהרצה, כלל האישורים התקפים עלו לאתר, מקווים להשלים את התוכן החסר בהקדם - עימכם הסליחה.

מכון צומת משמש מרכז לאומי מוביל בו נפגשים אנשי הלכה ומומחי טכנולוגיה על מנת להתאים את המציאות הטכנולוגית המתחדשת לחיים הלכתיים של כל יהודי בארץ ובעולם

הבית המודרני רווי בטכנולוגיות ההולכות ומשתכללות מיום ליום. מכשירים ומוצרים המיועדים להעלות את רמת ואיכות החיים. מכון צומת בוחן ומנחה כיצד לעשות שימוש במכשירים אלו בהתאם להלכה.

עולם הציוד הרפואי ועזרי הנגישות משפר בצורה דרמטית את תנאי ואיכות החיים של משתמשיו. מכון צומת מאפשר התאמה מרבית של המכשירים לשימוש על פי ההלכה.

הטכנולוגיה חודרת גם לקירות הבית ולתשתיות העיר והמועצה. מכון צומת מוביל את המעבר לשילוב טכנולוגיות חכמות ע"פ ההלכה בתחומי בנייה למגורים ותשתיות עירוניות.

הטכנולוגיה מתקדמת לניהול יעיל ואפקטיבי של מערכות המדינה והלאום. מכון צומת מוביל במחקר ויישומים בתחומים אלו מתוך תפיסה ממלכתית רחבה וסקירה הלכתית מעמיקה ויסודית.

העקרונות ההלכטכניים

העקרונות ההלכטניים של מכון צומת הם מושגים הלכתיים- טכנולוגיים המתארים ומגדירים את הדרכים והתנאים בהם ניתן להשתמש באמצעים טכנולוגים על פי ההלכה. עקרונות אלו מעוגנים בפסיקות הלכה של גדולי הדורות האחרונים, ומהווים גשר בר קיימא, עליו צועדים מהנדסי ועובדי מכון צומת בבואם לאשר ולהשמיש מוצרים לשימוש על פי ההלכה.

פעולה המתבצעת בשבת באופן אוטומטי, היינו ללא כל קשר לפעילות אנושית בשבת.

עשיית פעולה שתגרום למלאכה פעילה, להמשיך בפעילותה, כאשר איננה מייצרת תוצאות חדשות אלא ממשיכה 'מצב' קיים.

שינוי עצמת זרם חשמלי וכן מתח חשמלי או תדר

גרימת מלאכה באמצעות כח פעיל חיצוני.

מרכז ההדרכה מנגיש לציבור את 'תורת צומת'- מכלול הידע העצום שהצטבר במכון צומת מיום היוסדו. במסגרת פעילות מרכז ההדרכה פועל מרכז המבקרים באלון שבות וכן פעילויות מגוונות הזמינות ברחבי הארץ לקהלי יעד שונים.

מאגר מקוון יעיל ונוח לחיפוש, עיון ודליית מידע מכלל ספרי תחומין. במאגר סדרות נוספות העוסקות במחקר הלכתי בנושאים שונים הקשורים לניהול מדינה.

מאמרים נבחרים

No data was found

בואו להיות שותפים

עם מי אנחנו עובדים

שאלות ותשובות

שכחנו להעביר למצב שבת – האם מותר לאפשר למי שלא מודע לכך לפתוח את המקרר וכך להשתמש בו?

תשובה

כאשר אין אפשרות לסדר במהלך השבת את ההתקן באמצעות גוי או גרמא כמוסבר כאן (קישור למאמר סידור התקן בשבת) והאוכל לסעודות השבת נמצא במקרר – הסתפקו גדולי הפוסקים האם אפשר לתת לאחד מבני הבית שאינו מודע לבעיה לפתוח לתומו את המקרר – במקרה שכזה הגדרת האיסור היא כ'מתעסק' דהיינו אדם שחשב שעושה פעולה מותרת ובטעות עשה פעולה אסורה. ואולם יש  מהאחרונים שכתבו שאמנם המתעסק אינו נענש אך עדיין המעשה עצמו נחשב כחטא… ספק נוסף  שקיים כאן האם פעולת פתיחת הדלת נחשבת כפעולת הדלקת הנורה – שהרי זו דרך הדלקתה הרגילה, או שהיא רק בבחינת פסיק רישיה המתרחשת אגב פתיחת הדלת לצורך הוצאת המאכלים – למעשה דעת הרב יעקב אריאל להחמיר מספק (שו"ת באהלה של תורה ב, לו) וגם הגרש"ז אוירבעך לא הכריע,  לכן, אם אין אפשרות להיעזר בגוי ישאל חכם שיכריע לפי הזמן והמקום.

מוצרים רלוונטים לשאלה

האם מותר לאכול מאוכל שהוצא ממקרר ללא התקן שבת?

תשובה

כאשר הוצא האוכל מן המקרר באופן האסור בשבת – למעשה ניתן להשתמש בו (שש"כ י,טז) אע"פ שחכמים קנסו שלא ליהנות 'ממעשה שבת' (שו"ע שי"ח, א ועיי"ש פרטים רבים בדין זה מתי נאסר לאדם עצמו ומתי גם לאחרים וכן אבחנה בין שוגג למזיד ולא הארכנו כי אינו נוגע ישירות לנידון כאן) משום שאין הנאה ישירה מן האיסור (כמו באכילת תבשיל שהתבשל באיסור – שם ההנאה היא מעצם המעשה) אלא מדובר בהסרת מניעה (פתיחת הדלת המונעת את הגישה לדברי האוכל). כמובן, שבאופן פרטני יכולים להיות שיקולים אחרים כגון שיש בכך מתן הסכמה שבשתיקה לחילול שבת וכיוצ"ב. אך מעיקר הדין האוכל לא נאסר ע"י פתיחה באיסור.

מוצרים רלוונטים לשאלה

קיבלתי מקרר ללא התקן שבת האם מספיק להוציא את הנורה?

תשובה

לא. יש צורך לנטרל את המתג הנמצא בין הדלת לגוף המקרר על מנת לוודא שלא מתרחשת שום הפעלה חשמלית בעת פתיחה וסגירת דלת המקרר. ראה כדאי לדעת 1 – כיצד ניתן לבצע את נטרול המתג באופן עצמאי.

מוצרים רלוונטים לשאלה

יש לנו דוד חשמל, מדליקים אותו במשך כל יום שישי ואז יש מים חמים בשבת - האם מותר להתקלח באותם מים במהלך השבת?

תשובה

שלום עליכם, על פי הגמרא ….. והפוסקים האחרונים מסבירים שהמים….. ולכן התשובה הסופית היא שאסור