גולשים יקרים! האתר בהרצה, כלל האישורים התקפים עלו לאתר, מקווים להשלים את התוכן החסר בהקדם - עימכם הסליחה.

צא מהאוטומט! אבל רגע, לא בשבת…

"מי שטרח בערב שבת – יאכל בשבת": בעידן הטכנולוגיה, האוטומציה נפוצה בכל אורחות חיינו, וגם בשבת. במקרים רבים ניתן להשתמש במכשירים חשמליים בשבת, על ידי הפעלתם האוטומטית בערב שבת. ההיתר מבוסס על ההלכה שאדם אינו צריך להשבית את כליו בשבת.

לכן, נוהגים להדליק ולכבות תאורה ומזגנים באמצעות 'שעון שבת', וכך פועלת 'מעלית שבת' העולה ויורדת במחזוריות קבועה ללא הזמנה מצד הדיירים. כך גם פועל ה'גלישבת', מיחם אוטומטי למי שתייה חמים שפותח במכון צומת.

להיתר האוטומציה בשבת יש הגבלה והיא שלא לגרום לפעולה רועשת הפוגעת בכבוד השבת, או לפעולה הנראית כפעולה אסורה. לכן, השימוש באוטומציה בשבת מותר רק כאשר ידוע לרבים שאין המדובר כאן במגע יד אדם. לדוגמה, מזה עשרות שנים ידוע כי תאורה ומזגנים פועלים באוטומציה ולכן התקבלה ההוראה להתיר זאת בשבת, אולם רק בשנים האחרונות רווחה בציבור הידיעה כי גם מערכות השקיה פועלות ללא מגע יד אדם. מסיבה זו, רבים מתירים כיום השקיה אוטומטית בשבת.

לתמצית
הדיון
ההלכתי

מושגי מפתח

להרחבה מתוך תחומין

שם מאמרמחברכרךעמודקישור
תשנ"והרב מאיר וונדריט493
תשנ"זהרב מאיר וונדרכ435
תשמ"בהרב מאיר וונדרה521
תשמ"גהרב מאיר וונדרו481
תשמ"דהרב מאיר וונדרז531
תשמ"ההרב מאיר וונדרח521
תשמ"והרב מאיר וונדרט541
תשמ"זהרב מאיר וונדרי461
תשמ"חהרב מאיר וונדריא547
תשמ"טהרב מאיר וונדריב507

מקורות והרחבות

עקרונות הלכטכניים נוספים:

ראשי פרקים

עקרונות הלכטכניים נוספים:
לתמצית הדיון ההלכתי