גולשים יקרים! האתר בהרצה, כלל האישורים התקפים עלו לאתר, מקווים להשלים את התוכן החסר בהקדם - עימכם הסליחה.

אזעקה

אישור צומת למערכות אזעקה מעיד כי מערכת האזעקה מותאמת לשימוש בשבת ע"פ ההלכה. ישנן מערכות המותאמות לניתוק מלא, הפעלה מלאה או הפעלה חלקית, על מנת להמשיך ולהגן על הבית ויושביו באמצעותה, ללא צורך בביצוע כל פעולה יזומה במערכת ע"י המשתמש בשבת. יש לוודא את הפעלת המערכת ע"פ ההנחיות המופיעות באישור.

העקרונות ההלכטכניים

רקע הלכטכני

מערכות אזעקה מצויות בבתים רבים, על מנת למנוע פגיעה ברכוש ובנפש, ובד"כ מעוניינים בהפעלתה גם במשך השבת. בכל ימי השבוע בעלי הבית דורכים את האזעקה עם יציאתם מהבית או בלכתם לישון, ומנטרלים אותה כאשר הם שבים לצאת ולהיכנס אל הבית, אך בשבת דריכת המערכת וכן נטרולה אסורים, כדין כל הפעלת מכשיר חשמלי וכיבויו.

 

הסבר טכנולוגי

מבחינה טכנולוגית, מערכות האזעקה מורכבת משלשה חלקים מרכזים; גלאים/ חיישנים שתפקידם לזהות כניסה לא מורשת למרחב הביתי, מערכת פיקוד ובקרה – קולטת את המידע המועבר מהגלאים ומייצרת התראות בהתאם – פעמון/ נורות לצורך הפעלת האזעקה וההתראה מפני פריצה. לעיתים מחוברים למערכת גם רכיבים נוספים כגון גלאי עשן להגנה מפני שריפות וכן חייגן אוטומטי למוקד/ משטרה במקרה של זיהוי פריצה. הפעלת המערכת בשבת כרוכה בשני סוגי בעיות:

  • כיבוי המערכת בשעות שבני הבית נכנסים ויוצאים למניעת התראות שווא, וכן, דריכתה בשעות שבהן אמורה להתריע. פעולה זו מהווה הפעלה חשמלית לכל דבר ועניין.
  • פעולת הגלאים והחיישנים אשר מזהה את הנכנסים והיוצאים – גם כאשר מערכת ההתראה מנותקת. פעולה זו מהווה הפעלה חשמלית עקיפה.

מערכות האזעקה מתחלקות לשני סוגים עיקריים: חוטית ואלחוטית. את המערכות החוטיות קל יותר להתאים לשימוש בשבת, באמצעות חיבור הכרטיס הראשי לשעון שבת. במערכות האלחוטיות, נדרש פתרון מובנה בתוכנה, שמנתק לגמרי את החיישנים, ומבטיח כי האדם אינו משפיע עליהם, על מנת להימנע גם מהפעלת החיישנים גם כאשר התרעה מנותקת.

אופני ההיתר ההלכתי

במידה ומעוניינים להפעיל את מערכת האזעקה בשבת – ישנם שלשה אופנים שבהם מותר על פי ההלכה להפעיל מערכת אזעקה בשבת:

  1. אזעקה רק בחלק מסוים בבית: ניתן לתכנן את האזעקה כך שבמצב שבת, היא תחובר רק לחלק מהחיישנים, באופן שמחד גיסא ימנע כניסת זרים לבית, ומאידך גיסא יאפשר תנועה בתוכו או ברובו. לדוגמה, ניתן לחבר את האזעקה רק לחלונות (כגון על ידי חיישן וילון), או רק לקומת הכניסה לבית, וכדומה. באופן זה המערכת פועלת ברציפות ואין צורך לדרוך או לנתק אותה במהלך השבת.
  2. אזעקה רק בשעות מסוימות: ניתן לחבר את מערכת האזעקה לשעון שבת, המאפשר יציאה וכניסה לבית בשעות היום והערב, ומפעיל את האזעקה רק לשעות הלילה, או חלוקת שעות אחרת שמתאימה לצרכיהם ואורח חייהם של בעלי הבית. באופן זה מתבצעת דריכה וניתוק של האזעקה אך ללא פעולה יזומה של המשתמש בשבת.
  3. אזעקה הפועלת בהמשכת מצב: על סמך עיקרון המשכת מצב, ניתן לתכנן את האזעקה באופן שאחת לכמה דקות היא תידרך למשך זמן קצר, ולאחר מכן תנוטרל, אלא אם כן זוהתה תנועת נעילה קודם לכן, שאז המערכת תישאר דרוכה. באופן זה, פעולת הנעילה לא גרמה לדריכת המערכת, אלא רק להמשך היותה דרוכה.

מכון צומת מאשר מערכות אזעקה בעלות פיקוד שבת המבוסס על אופנים אלה.

על מנת להתקין מערכת אזעקה מאושרת לשבת – יש לוודא שלמערכת אותה מעוניינים לרכוש ישנו אישור בר תוקף, ולוודא שההתקנה נעשית בהתאם להנחיות המופיעות באישור. לאחר מכן, יש לעיין בהנחיות השימוש ולפעול על פיהן.

מותג
Category Filter בחירת מותג
חיפוש דגם
הצג דגמים נוספים

להורדת דיון הלכתי מלא​

הסכמות נוספות