גולשים יקרים! האתר בהרצה, כלל האישורים התקפים עלו לאתר, מקווים להשלים את התוכן החסר בהקדם - עימכם הסליחה.

אי טבילה

– בשבוע של חג השבועות תשפ"ד המכירה תתבצע ביום חמישי שלאחר החג –

למכירת כלים חשמליים – לחצו כאן
למכירה זמנית של כלים רגילים – לחצו כאן

בעשרות השנים האחרונות נכנסו לשימוש ביתי ככלי סעודה גם כלים חשמליים, שהטבלתן מסכנת את בטיחות המשתמש בהן ואף עלולה לפגוע בתקינות המכשיר. כיצד, אם כן, במקרה זה על הרוכש לנהוג?

כמה מפוסקי ההלכה המובהקים כתבו שאם יהודי יהיה זה שישלים את הכלי, יפטר הכלי מהצורך בטבילה, מאחר ועיקר בנייתו (גמר עשייתו) הייתה ע"י יהודי. לשם כך, יש להביא את הכלי לטכנאי שיפרק חלק מהותי בכלי וירכיב אותו מחדש.

אלא שגם עצה זו תפגע באחריות היצרן. מה גם שיותר ויותר כלים מודרניים מגיעים היום יצוקים, כך שלא ניתן לפרק ולהרכיב מחדש. ובכן יש דרך נוספת. לשם בירורה אקדים לברר אילו כלים פטורים מטבילה.

מאחר ובכלים חשמליים אין דרך מעשית לטבלם, ניתן לתתם במתנה לנכרי ולשכור או לשאול ממנו. בכך פטרנו את עצמנו מטבילת הכלי. יש לדעת שכח היתר זה הוא רק לכלים חשמליים, מאחר ואין יכולת מעשית לטבלם. מכון צומת יעמיד שירות לציבור שיהיו מעוניינים בכך, ימנו אותנו כשליחם, ובכל מספר ימים נמכור את כל הכלים שנרשמו אצלנו לנכרי.

זה פשוט וקל הרבה יותר ממה שאתה חושב. תמורת סכום סמלי של 3 שקלים למכשיר תוכל גם אתה להוסיף עד עשרה כלי חשמל שברשותך ולא תצטרך להטביל אותם יותר.

נוסח כתב המכירה

שטר מינוי שליחות לשתף גוי בחלק מהכלים

אני _____________ ת.ז. ______________ ממנה בזה את הרב מנחם פרל ו\או אחד או כמה מבאי כוחו, למכור 51% מכל כלי ברשימה שצרפתי לשטר זה. הם יוכלו לעשות זאת בכל דרך קניין שהיא שתתפוס לפי דין תורה, הן בקניין כסף, הן בקניין שטר, הן בקניין אגב, והן בקניין חליפין וסיטומתא ואפילו באחד מהם.

השותף הגוי יוכל להשתמש בכל כלים אלו לכל שימוש של אכילה, אך בלא לפגוע בכל שימוש שהוא של המנויים ובלא לפגוע לא בכשרות ולא בתקינות הכלים, וכן לא ישתמש בהם בשעות שהכלים משמשים אותי. המכירה לא תתבטל גם אם השותף ישתמש בכלים שלא כראוי, אך עליו יהיה לשאת באחריות כל נזק שיגרום לכלי.

השותף יתחייב, כי על כל כלי שהוא יוציא מרשותו של מנוי בלא רשות המנוי, הוא יתחייב בתשלום כל שווי הכלי בתוספת 10%, קנס על הפרת תנאי השותפות.

יותנה עם השותף בבירור, באופן המועיל לפי דין התורה, ולהבדיל לפי חוקי מדינת ישראל, כי רשות בידי המנויים לקנות מחדש כל כלי וכלי בשעה שירצו אם יעשו בו מעשה קניין כלשהו החל מ24 שעות לאחר חתימת ההסכם עם השותף. עוד יותנה כי אם יינזקו הכלים בידי כל גורם שהוא לא יפוצה השותף והוא מוחל בזאת על זכותו לתבוע תשלום על נזקי הכלים.

הותנה כי קנייני השותפות והתנאים במכירה יחולו באופן המועיל הן לפי דין תורה והן לפי חוקי המדינה ואפילו כפי אחד מהם, וכל לשון מסופקת בשותפות זו תתפרש לקיום השותפות ולא לביטולה.

פעולת המכירה תחול בנפרד על כל כלי וכלי בפני עצמו, ואם יחול ביטול מטעם כלשהו לכלי מסוים, לא תתבטל מכירת שאר הכלים הכלולים במכירה זו.

כל כלי שיוכח כי הוטבל במקווה הכשר לטבילת כלים, לא יחול עליו הסכם השותפות עם הגוי כלל.

על החתום __________________

להורדת דיון הלכתי מלא​

הסכמות נוספות