גולשים יקרים! האתר בהרצה, כלל האישורים התקפים עלו לאתר, מקווים להשלים את התוכן החסר בהקדם - עימכם הסליחה.

הסקה מרכזית

אישור מכון צומת למערכות הסקה מרכזיות מעיד, כי מערכות אלו מותאמות לשימוש בשבת על פי ההלכה, כאשר הפעלתן הראשונית נעשית קודם שבת. יש לוודא קיום ההנחיות המופיעות באישור, בדבר סגירה או פתיחה של ברז המערכת, כוונון חום המים, ייבוש ידיים ובגדים ועוד.