גולשים יקרים! האתר בהרצה, כלל האישורים התקפים עלו לאתר, מקווים להשלים את התוכן החסר בהקדם - עימכם הסליחה.

חגז הוא מוצר שפותח במכון צומת ומשמש לצורך תזמון כיבוי להבת כיריים (גז) ביום טוב ללא צורך בכל פעולה אקטיבית של המשתמש. ומאפשר שימוש חסכוני, בטיחותי ומהודר הלכתית, בכירות הגז לצורך בישול ביום טוב.

320
לרכישה
תמונת מוצר

העקרונות ההלכטכניים

רקע הלכטכני

ביום טוב הותרה כל מלאכת 'אוכל נפש' ובכלל זה מלאכות הבישול וההבערה. בישול מאכלים ביום טוב מאפשר ליהנות ממגוון רחב של מאכלים וכן מהאפשרות לאוכלם כשהם חמים וטריים, ובכך לקיים את מצוות עונג יום טוב.

 

כירת הגז היא ככל הנראה הכירה הנפוצה והשימושית ביותר, ואולם כאשר משתמשים בכירה זו לבישול ביו"ט אסור לכבות את הלהבה באמצעות סגירת ברז הגז, משום שפעולת הכיבוי לא הותרה ביו"ט מכיון שאינה נצרכת להכנת המאכל (שהרי ניתן להורידו מעל גב האש ודי בכך). עם זאת ברור שלא ניתן להשאיר את להבת הכיריים בוערת במשך שעות עד יציאת החג. על מנת לא להימנע מן האפשרות לבשל ביו"ט ומאידך לא להיכנס למצבי דחק של כיבוי באמצעות גלישת מים על גבי הלהבה או חניקת האש באמצעות כפית וכיוצ"ב, פותח במכון צומת ה'חגז'. ה'חגז' הוא טיימר מכני שנועד לקצוב מראש את פרק הזמן בו צינור הגז יהיה פתוח וכשיר להעביר גז לכיריים (או למנגל גז). על ידי סיבוב כפתור החגז מוקצב הזמן לבעירה (עד 120 דקות). לאחר פרק הזמן שהוקצה, השסתום ייסגר והאש תכבה מעצמה. המכשיר נועד בעיקר עבור שימוש בלהבת הגז בימים טובים באופן פשוט ובטוח. לחגז תו תקן ישראלי. התקנת חגז חייבת להתבצע על ידי טכנאי גז מוסמך.

 

לחגז יתרון הלכתי ובטיחותי. מבחינה הלכתית הוא אינו נסמך על עיקרון הגרמא, לגביו נחלקו הפוסקים אם הותר לכתחילה ביו"ט לצורך כיבוי או לא, אלא מבוסס על עקרון האוטומציה, לפיו קובעים מראש את משך זמן הפעולה עוד לפני הדלקת האש וכך השסתום סוגר את ברז הגז ללא כל פעולה מצד המשתמש. מבחינה בטיחותית, אין כל חשש בגרימת נזק לכיריים או בחשש לדליפת גז לאחר שהאש כבתה. לאחר התקנתו באמצעות טכנאי ה'חגז' הוא חלק תקני מצנרת הגז בבית.

בין הפוסקים עלתה השאלה, האם יש בהפעלת החגז בעיה של תיקון כלי. זאת, מכיוון שהפעלת המנגנון כרוכה בדריכת הקפיץ לאחור, ואם כך אולי יש לדמות זאת לכוונון שעון יד עם מנגנון מכני שנאסר בשבת. בספר "שמירת שבת כהלכתה" הרב נויבירט מציין בפירוש כי סיבוב הקפיץ וכל הקשור בהפעלת החגז דינם הפעלת כלי ולא תיקון כלי.

פוסקים רבים הסכימו להיתר השימוש בחגז ביום טוב. בכללם: הרב עובדיה יוסף, הרב מרדכי אליהו, הרי"י נויבירט (מחבר 'שמירת שבת כהלכתה), הרב יעקב אריאל, הרב בן ציון מוצפי, הרב דוד לאו ועוד רבים.

 

הגבלות והנחיות שימוש

  • המוצר מיועד לשימוש אך ורק בחגי ישראל המתקיימים ביום חול ולא בשבת.
  • את להבת הגז יש להדליק בהעברה של אש מנר דולק. אסור להשתמש במצת החשמלי.
  • יש לכוון את קוצב הזמן (טיימר) לפני הדלקת האש.
  • לאחר ההדלקה, לא ניתן לכבות את האש, או להקטין את עוצמת הלהבה.
  • כל עוד הלהבה בוערת, ניתן לדחות את מועד הכיבוי באמצעות דריכת הקפיץ לאחור, אך לא להקדים את זמן הכיבוי.

להורדת דיון הלכתי מלא​

הסכמות נוספות