גולשים יקרים! האתר בהרצה, כלל האישורים התקפים עלו לאתר, מקווים להשלים את התוכן החסר בהקדם - עימכם הסליחה.

כרית קרצוף לשבת

אישור צומת לכריות שטיפת כלים מעיד כי ניתן להשתמש בה בשבת, באופן שלא יעבור על איסור סחיטה. יש להימנע משפשוף המוצר עצמו, משום חשש איסור דרבנן של מלבן.

מותג
Category Filter בחירת מותג
חיפוש דגם
סדובסקי – SADOVSKY
כרית לניקוי כלים בשבת
Download
שימו לב שימו לב האישור פג תוקף לפני מספר חודשים. להערכתנו עדיין משווקים מוצרים שייוצרו בזמן שהאישור היה בתוקף.

העקרונות ההלכטכניים

רקע הלכטכני

מצווה גדולה להתענג ביום השבת – על כן אנו מצווים בשלוש סעודות, ומשמעות הדבר כלים רבים הדורשים שטיפה. בייחוד עבור בתים בהם לא נמצא מדיח כלים מאושר לשימוש בשבת ישנו צורך חיוני בשטיפת כלים ידנית במהלך השבת. כרית שטיפת הכלים היא כמובן אביזר חובה לצורך ביצוע משימה זו. אולם שימוש בכרית קרצוף רגילה כרוך באיסור מלאכה – מדוע?

 

מלאכת מלבן

אחת המלאכות האסורות בשבת נקראת מלאכת "מלבן", כלומר: מכבס. בפעולת הכיבוס מעורבות מספר מלאכות, שאסורות אף הן, כגון שרייה במים, שפשוף וסחיטה של הבגד. מסיבה זו, ישנו איסור להשתמש בשבת בכרית שטיפת הכלים הרגילה, מאחר וכרית זו עשויה מסיבים הסופגים מים, ובמהלך שטיפת הכלים ודאי שמתרחשת סחיטה של הספוג – האסורה משום בה ליבון וכיבוס. על מנת לאפשר את שטיפת הכלים בשבת על פי ההלכה, פותחו מספר כריות העשויות מחומרים סינטטים שאינם סופגים מים ועל כן אין בהם איסור סחיטה.

משיצאו הכריות שטיפה סינטטיות לשוק, הייתה חסרה בהירות האם הכריות הללו אכן מותרות לשימוש בשבת. שכן אמנם אינן עוברות על מלאכת מלבן, אולם ייתכן שעוברות על מלאכת דש שעניינה הוצאת הנוזלים מחומר מוצק.

 

אופני ההיתר ההלכתי

בנוגע לחומר סינטטי, נכתב בספר "שמירת שבת כהלכתה" בשם הגרשז"א ז"ל שאם הוא צפוף – דינו כשיער, שיש בו סחיטה מדרבנן; ואם אינו צפוף – אין בו סחיטה, ומותר להשתמש בו בשבת. וההגדרה היא שאינו בולע ואין נפחו משתנה מחמת המים הנכנסים, והחללים שבתוך החומר ניכרים לעין, ורק אל החללים הללו נכנסים המים או מי הסבון. על פי עקרון זה אנו בודקים ומאשרים כריות קרצוף שניכר שאין בהם סחיטה מנוזל הבלוע בתוכן.

 

הנחיות שימוש

הכרית מיועדת לשטיפת כלי האוכל וניקיונם, אך יש להימנע משפשוף המוצר לצורך ניקויו, לאחר השימוש בו, משום שיש בזה חשש איסור דרבנן של מלבן, בדומה לעור שאין בו סחיטה ובכל זאת אסרו חכמים לשפשפו בחזקה עם מים.