גולשים יקרים! האתר בהרצה, כלל האישורים התקפים עלו לאתר, מקווים להשלים את התוכן החסר בהקדם - עימכם הסליחה.

מיחם ותרמוס חשמלי

אישור צומת למיחמים ותרמוסים חשמליים מעיד כי אלו מותרים לשימוש בשבת, מאחר ולא מתבצעת הרתחה מחודשת של המים או הפעלת גופי החימום במהלך השבת. משיקולי מדיניות הלכתית – מנפיק המכון למיחמים שני סוגי אישורים כשר ומהדרין.

מותג
Category Filter בחירת מותג
חיפוש דגם
No Logo
BT-8060
מיחם
Tooltip
Download
שימו לב שימו לב האישור פג תוקף לפני מספר חודשים. להערכתנו עדיין משווקים מוצרים שייוצרו בזמן שהאישור היה בתוקף.
No Logo
BT-403060
קומקום
Download
Approved
No Logo
BT-8080
מיחם
Tooltip
Download
Approved
No Logo
BT-8090
מיחם
Download
Approved
No Logo
BT-8095
מיחם
Download
Approved
הצג דגמים נוספים

העקרונות ההלכטכניים

רקע הלכטכני

מיחם הוא מוצר בסיסי בכל בית שומר שבת המיועד לשמירת מים רותחים באופן רציף לאורך כל השבת. למוצרים אלו מספר מנגנוני פעולה, ביניהם מצב שמירת חום המבוסס על תרמוסטט רגיש המרתיח את המים בכל ירידת טמפרטורה של מס' מעלות. יש לוודא כי לא תתבצע הרתחה מחודשת של המים או הפעלה של גופי החימום, כתוצאה מפעולת האדם.

 

הבעיה ההלכתית

כיום, ישנם שלושה סוגים עיקריים של מיחמים:

 

א. מיחם בעל גוף חימום ייעודי לשמירת חום. המיחם מכיל שני גופי חימום שונים: אחד בעל הספק גבוה והוא מיועד להרתחה. השני בעל הספק נמוך המיועד לשמירת חום בלבד. המעבר ממצב הרתחה למצב שמירת חום נעשה בצורה ידנית לפני השבת. למיחם מסוג זה אין תרמוסטט (מלבד תרמוסטט ביטחון למניעת שריפה, במקרה של אידוי כל המים), ואין בו כל חשש שמא הוצאת המים תזרז הפעלת גוף חימום, שכן לא חל בגוף החימום שום שינוי במהלך השבת.

 

ב. מיחם בעל תרמוסטט. במקצת המיחמים, ובמיוחד בדגמים חדשים יותר ובתרמוסים חשמליים, המעבר ממצב הרתחה למצב שמירת חום נעשה באופן אוטומטי, על ידי מד לחץ אדים (פרסוסטט).בדגמים אלו, המעבר ממצב שמירת חום למצב הרתחה חוזרת במקרה שהמים התקררו, נעשה על ידי תרמוסטט. כשיתקררו המים באופן ניכר (על פי רוב סביב 80 מעלות צלזיוס), המיחם יכנס אוטומטית למצב הרתחה. במיחם זה תיתכן מעורבות של המשתמש בהפעלת ההרתחה ולו באמצעות קיצור הזמן עד ההפעלה הבאה כתוצאה ממעשיו – הוצאת מים רותחים מהמיחם וכניסת אויר קר במקומם.

 

ג. מיחם בעל סימרסטט. במיחמים מסוימים, שמירת החום נעשית על ידי סימרסטט המפעיל ומכבה את גוף החימום לפי מחזור זמן קצוב, ללא תלות בטמפרטורת המים. לדגמים אלו יש בורר דרגות חום חיצוני הניתן לשליטה על ידי המשתמש. בורר הדרגות של הסימרסטט מאריך ומקצר את זמן ההפעלה והכיבוי של גופי החימום, על פי פרקי הזמן שהוגדרו לו מראש.

ישנו הבדל אחד משמעותי בין מיחם לבין תרמוס חשמלי: בתרמוס חשמלי, הפיה נמצאת בראש התרמוס, והמים זורמים אליו דרך צינורית שיוצאת מתחתית התרמוס. במבנה זה ישנה סבירות גבוהה שחום המים ירד מתחת לסף החום של "יד סולדת". במקרה זה אם יתחממו המים מחדש הרי הם עוברים מחדש 'בישול'.

 

בעיה הלכתית נוספת קשורה למדיד השקוף המראה את מפלס גובה המים במיחם – בחלק מן המיחמים המדיד, העשוי מצינורית זכוכית או פלסטיק מרוחק מס' מילימטרים מדופן המיחם, והמים שבתוכו לא מתחממים היטב מגוף החימום המצוי בתוך המיחם, כתוצאה מכך חום המים במדיד עלול להיות נמוך משמעותית מחום המים במיחם. כאשר מתבצעת מזיגת מים – ע"פ חוק כלים שלובים ייכנסו מעט מים מן המדיד לכוס ויתערבו עם המים היוצאים מן המיחם. אם המים שבמדיד ירדו מתחת לחום שהיד סולדת – הרי שבעת המזיגה והערוב עם מי המיחם הם עלולים להתבשל מחדש. אמנם בניסויים שנעשו במכון לא נמצאה ירידת טמפ' מתחת ל50° אך עדיין חשש קיים שבטמפרטורת חדר קרה במיוחד, טמפרוטרת המים עלולה לרדת עוד. על כן, על מנת לקבל אישור מהדרין, נדרש מהיצרן לבודד את המדיד כך שחום המים בתוכו לא ירד באופן קיצוני.

 

על כן, הסוגיות העיקריות שיש לתת עליהן את הדעת במיחמים ובתרמוסים חשמליים הן: (א) חשש שמא הוצאת מים תזרז את הפעלת גוף החימום. (ב) חשש להרתחה חוזרת של המים. (ג) מניעת בישול חוזר של המים במדיד.

 

אופני ההיתר ההלכתי

במיחם בעל גוף חימום לשמירת חום, וכן במיחם בעל סימרסטט, אין קשר בין צריכת מים ובין פעילות גוף החימום, סוגים אלו מאושרים לשימוש בשבת ברמת 'מהדרין'.

לעומת זאת, במיחמים בעלי תרמוסטט עשויה להיות השפעה עקיפה של צריכת המים על פעילות המיחם. משום כך, ישנם הנמנעים מלהשתמש במיחמים אלו בשבת, מחשש שמא השימוש יזרז הפעלה נוספת. עם זאת, רבים המתירים את השימוש במיחמים אלו, מפני שעיקר הכוונה בצריכת המים אינה להפעלה זו, וההפעלה אף נעשית בגרמא. בנוסף, השפעת המשתמש על פעולתם אינה ודאית, והיא מזערית ואינה ניכרת לעין.

מכון צומת מאשר את השימוש במיחמים אלו בשבת, לאחר בדיקה יסודית לשלילת השפעה ישירה על המערכת כתוצאה מצריכת מים. מיחמים אלו מאושרים לשימוש בשבת מעיקר הדין אך לא לכל השיטות.

 

בשונה מרוב המוצרים המאושרים על ידי מכון צומת, במיחם ותרמוס יש שני סוגי אישורים:

אישור רגיל ניתן למיחם שבו קיימת השפעה מועטת ובלתי וודאית של צריכת המים על פעולת גוף החימום, או שיש חשש שטמפרטורת המים שבמדיד תרד מחום שהיד סולדת בו.

אישור מהדרין ניתן למיחם שבו אין לצריכת המים שום השפעה על פעולת גוף החימום, ובנוסף, טמפרטורת המים שבמדיד אינה יורדת מחום שהיד סולדת בו.

מיחמים המצויידים בתרמוסטט מאושרים בכשרות רגילה, אלא אם כן היצרן ניטרל את פעולתו במצב שבת.

 

הבדל משמעותי בין סוגי המיחמים הללו קיים כאשר חל יו"ט הסמוך לשבת – מכיון שהבישול ביום טוב מותר, ומכיון שלעיתים קרובות כמות המים במיחם אינה מספיקה לשני ימים – מעוניינים בסוף החג לפני כניסת השבת להוסיף כמות נוספת של מים קרים על מנת שתשוב להתחמם וכך תגדל כמות המים החמים לקראת השבת. ואולם, שפיכת מים קרים בכמות גדולה למיחם אסורה – במיחמים שהתרמוסטט שלהם פעיל במצב שמירת חום שכן במקרה כזה – תתרחש בוודאות גבוהה הפעלה מחודשת של גוף החימום – והפעלה חשמלית – בשונה מבישול לא הותרה ביו"ט.

על מנת להימנע מאי נעימויות מומלץ מאד לפני רכישת מוצר כזה לעיין בטבלת האישורים ולוודא כי המוצר שהינכם רוכשים מתאים לצורכיכם, וכך תמנעו מעוגמת נפש ומהפסד כספי.

להורדת דיון הלכתי מלא​

הסכמות נוספות