גולשים יקרים! האתר בהרצה, כלל האישורים התקפים עלו לאתר, מקווים להשלים את התוכן החסר בהקדם - עימכם הסליחה.
image

אישור צומת למקררים מעיד כי המקרר מותאם לשימוש בשבת ע"פ ההלכה. האישור ניתן ע"פ בדיקה פרטנית לכל דגם בפני עצמו. יש להשתמש ב'מצב שבת' ע"פ ההנחיות המופיעות באישור. יש לוודא  ולדרוש מהמוכר שהמקרר מסופק לכם עם ההתקן שהותאם לו.

מותג
Category Filter בחירת מותג
חיפוש דגם
Brand Logo
SJ-9734-BG
מקרר
Download
Approved
Brand Logo
SJ-9630-BG-IN-WH
מקרר
Download
Approved
Brand Logo
SJ-9730-GL
מקרר
Download
Approved
Brand Logo
SJ-9731-BL
מקרר
Download
Approved
Brand Logo
SJ-9732-WH
מקרר
Download
Approved
הצג דגמים נוספים

העקרונות ההלכטכניים

רקע הלכטכני

מקרר (והמקפיא) ביתי הוא מוצר חיוני בכל  מטבח מודרני. שימוש רגיל במקרר ללא התאמה לשבת יגרום בהכרח לחילול שבת, כיון שכל פתיחה וסגירה של דלת המקרר או המקפיא גורמת להפעלה ו/או ניתוק של מספר מערכות חשמליות כגון תאורה, מאווררים, התראת דלת פתוחה, ולעיתים גם שינויים בצג הנמצא בחזית המקרר.

בנוסף ישנן עוד פעולות חשמליות עקיפות שנגרמות לעיתים בעקבות השימוש במקרר: 

 1. פתיחת דלת המקרר, בפרט במזג אויר חם ולזמן ארוך יחסית, עלולה להביא לחידוש פעולת המנוע ומדחס הקירור או להקדים את הפעלתו במס' דקות. 
 2. ברבים מהמקררים המודרניים מותקנת מערכת הפשרה המבוססת על גופי חימום בדפנות המקפיא (למניעת הצטברות קרח במקפיא) אשר הפעלתה מושפעת מפעולת מדחס הקרור ובמיעוט המקרים באמצעות ספירת הפתיחות של דלת המקפיא ע"י חיישנים זעירים השולחים אות חשמלי ללוח הפיקוד הראשי בכל פתיחת דלת, ובנוסף מחשבים את משך הזמן בו הדלת היתה פתוחה.
 3. במקררים המודרנים ישנו מנוע זעיר לתריסים (דמפרים) המעבירים את האויר הקר מתא ההקפאה לתא הקירור, מנוע זה מרחיב או מצמצם את רוחב התריס על מנת לשלוט בטמפרטורת תא הקרור בהתאם לויסות שנקבע.

נחלקו הפוסקים האם גם פעולה עקיפה כזו (פתיחת הדלת הגורמת לכניסת אויר חם לתא הקירור), שאין וודאות שתקרה מיד, שהאדם אינו מכוון להפעלתה ואינו מעוניין שתקרה – נחשבת לאיסור מלאכה (הפעלה חשמלית בשבת) או שאין זה נחשב למעשה האדם – כיון שאינו ישיר, וודאי ומכוון.

עמדת מכון צומת, עפ"י פסיקת הגרש"ז אוירבעך ופוסקים נוספים, היא – שיש למנוע רק את קיומן של ההפעלות הישירות. בהתאם לכך, כדי לאשר את השימוש במקרר בשבת יש לנטרל את המפסק המפעיל את המערכות החשמליות בכל פתיחה וסגירה של דלתות המקרר והמקפיא.

במסגרת תהליך האישור נבדק המקרר ביסודיות ומותאם לו התקן ספציפי לנטרול מתג או מתגי ההפעלה הנמצאים, בדרך כלל,  בחיבור שבין דפנות המקרר לדלתות.

בזמן שימוש במקרר עם התקן במצב שבת – ניתן לפתוח ולסגור את דלתות המקרר באופן חופשי ללא חשש שפעולה זו תגרום לסגירת מעגל חשמלי כלשהו.

למעוניינים לנהוג כדעת הסוברים שיש למנוע גם ההשפעה העקיפה על מערכת הקרור וההפשרה, ישנם מקררים עם 'התקן שבת למהדרין', הפועל ע"פ עקרון 'המשך מצב'  – כרטיס אלקטרוני המותקן בתוך פיקוד המקרר המבטל את הפעלת מנוע המקרר באמצעות הטרמוסטט ומבצע בשבת את הפעלת מנוע המקרר באופן מחזורי. בעת הפעלת המנוע הקרור, התרמוסטט דוגם את הטמפ' בתא הקרור – אם היא בטווח הרצוי המנוע יכבה מייד, אם יש צורך בקרור, המנוע ימשיך לעבוד עד אשר תא הקירור יגיע לטמפ' הרצויה.

סוגי ההתקנים והפתרונות המצויים בשוק – יתרונות וחסרונות.

מכיון שמקרר הוא מוצר חיוני והכרחי להשתמש בו בשבת, ומאידך ישנם חילוקי דעות הלכתיים לגבי החששות והאיסורים – ישנן גם סוגים שונים של התקנים לשבת להלן המידע על הפתרונות השונים, החסרונות והיתרונות של אחת מהאפשרויות:

סוג ההתקןמאושר  ע"י צומתמאפיינים הלכתייםמאפיינים טכנולוגיים/שימושייםהערות
אביזר לנטרול חיישן דלתכן. עפ"י מסמך אישור בתוקףמנטרל פעולות ישירות בלבדאמין וקל לתפעול. יש לזכור להפעילו לפני כניסת השבתלא מומלץ להשאירו כל השבוע משום שפעולת המאוררים חיונית לתפקוד תקין של המקרר מותאם למתג קפיצי/מגנטי
התקן עצמילאמנטרל פעולות ישירות לבד מסורבל לתפעול. יש לזכור להניחו במקומו לפני כניסת השבתלא מומלץ להשאירו כל השבוע משום שפעולת המאוררים חיונית לתפקוד תקין של המקררמותאם למתג קפיצי/מגנטי ניתן להתאמה ברוב הדגמים אך לא בכולםמשמש כפתרון למקררים מיד שניה
התקן מובנה בלוח הפיקוד – הפעלה קבועה מראשכן. עפ"י מסמך אישור בתוקף. מסופק גם ע"י מכונים אחרים.מנטרל פעולות ישירות ועקיפות.  מערכת הקירור וההפשרה פועלים עפ"י תוכנית קבועה בכרטיס הבקרה קל לתפעול.  בד"כ מלווה באופציה להפעלה לשניים או 3 ימי שבת/ חג רצופיםניתן להזמין גם מחברה חיצונית (גם למקרר יד שניה) 2.       מכיון שזמן פעולת המנוע  נקבע מראש, תתכן אפשרות שעוצמת הקרור לא תתאים לשימוש במקרר בפועל (טמפ' גבוהה מידי או נמוכה מידי
התקן מובנה בלוח הפיקוד – הפעלה קבועה מראשכן. עפ"י מסמך אישור בתוקף. מסופק גם ע"י מכונים אחרים  התקן מבוסס המשך מצב. כניסה לפעולה באופן מחזורי קבוע מראש. ניתוק ע"פ טרמוסטט בטמפ'  הרצויה. קל לתפעול, אמין. מותאם לכל שיטות הפוסקים.מיעוט מקררים בשוק עם אישור מסוג זה. אידיאלי מבחינת רמה הלכתית וביצועי קירור.

מקררים עם 'רישום דגיטלי'

לפני כ20 שנה התעצמה מגמת הדיגיטציה בייצור המקררים. הותקנו חיישנים זעירים בפתח דלת המקפיא המעבירים אותות לכרטיס הבקרה של המקרר, ובהם מידע ונתונים לחישוב זמני ההפשרה וכן לצרכים נוספים. חיישנים אלו, מעצם טבעם, מופעלים באופן רציף, ומושפעים מכניסת אוויר חם ולחות עם פתיחת הדלת. רגישותם גבוהה, ופעולתם מתרחשת עם פתיחת הדלת, באופן מיידי וישיר. הדיון ההלכתי ביחס לפעולת חיישנים אלו בזמן פתיחת הדלת מתחלק לשניים:  א) עצם הפעלת החיישנים והאות החשמלי הנקלט בלוח הפיקוד הראשי. ב) ההשפעה כתוצאה מעיבוד הנתונים ביחס למערכת ההפשרה ומערכות נוספות.

 • פעולת החיישנים והרישום הדיגיטלי אף שיש כשלעצמה פעולה חשמלית כתוצאה מסגירת מעגל לא נחשבת כאיסור מלאכה בשבת, משום שפעולת הרישום אינה נכרת בחושי האדם, ולכן גם אינה נחשבת לכתיבה, מסיבה זו התירו הפוסקים גם את המעבר בפני מצלמות אבטחה – המעבדות את הנתונים ושומרות אותם באופן זמני על דיסק, וכן פעולות נוספות מסוג זה.
 • פעולת ההפשרה המתבצעת כתוצאה מן המידע הנקלט מן החיישנים, אינה מתרחשת באופן ישיר, אלא כתוצאה מהצטברות של מספר פעולות רב, ובחישוב השפעות חיצוניות נוספות כגון מידת הטמפ' והלחות בחדר. לכן, באופן עקרוני, יש לדמות את דינה להשפעת פתיחת הדלת על פעולת המדחס הקירור. בשני המקרים מכיון שאין יחס ישיר, מיידי ומכוון בין פעולת האדם לבין התוצאה – אין איסור מעיקר הדין בעשייתה (להרחבה ופירוט שיטת הפוסקים ראה במפרט המלא ובמאמר האם יש להימנע מפתיחת דלת המקרר מחשש להפעלת המנוע)

חשוב להדגיש – כי את הפעולות הישירות כתוצאה מפתיחת הדלת כגון, התראת דלת פתוחה, תאורה ופעולת המאווררים יש לבטל בכל מקרה. פעולה זאת נעשית ברוב המקרים ע"י ביטול המתג המגנטי הנמצא בין הדלת לגוף המקרר.  במקררים המאושרים ע"י מכון צומת נערכת בדיקת מעבדה יסודית על מנת לוודא שכל המנגנונים הישירים אכן אינם פועלים בזמן פתיחה וסגירה של דלת המקרר.

שימוש במקרר בעל 'צג דיגטלי' בחזית.‎

 1. פתיחה וסגירה של דלת המקרר אשר גורמת לשינוי מיידי בחיווי הצג נחשבת ככתיבה מדרבנן ואסורה בשבת.
 2. ככל שמדובר במצב שבו אין למשתמש צורך ושימוש במידע שבצג – אפשר שיחשב כפס"ר  דלא ניחא ליה (לסוברים שפס"ר דלא אכפת ליה דינו כלא ניחא ליה).
 3. לגבי עצם הפעילות החשמלית – בצג המבוסס על טכנולוגיית LCD, אין הפעלה חדשה בכל פתיחה, מכיון שהוא פעיל באופן רציף – אך במסך עם נורות לד – מסתבר הדלקת נוריות בכל פתיחה (עניין זה טעון בדיקה פרטנית).
 4. במקררים עם אישור צומת – פעילות הצג מתבטלת, או מבוטלת השפעת פתיחת הדלת על חיווי הצג.
 5. במידה והשינוי בצג אינו מיידי אלא תלוי במספר משתנים כגון משך זמן פתיחת הדלת,  עונות השנה וכדו'  אפשר להקל בדבר לכתחילה, לנוהגים כך ביחס לפעולת מדחס הקירור באמצעות הטרמוסטט בשבת כבימות החול. דבר זה טעון בדיקה יסודית בימות החול לוודא שאכן כך הוא המצב.

הנחיות למעש‎ה

לאור הנ"ל אלו ההנחיות לכתחילה ובמצבי צורך ודוחק:

 • ככל שניתן יש למנוע/ לנטרל את פעילות הצג בשבת על מנת לאפשר שימוש חופשי במקרר.
 • במידה ולא ניתן לנטרל כנ"ל – יש לכסות את הצג בכיסוי אטום, כך שלא ניתן לקרוא את הכתוב בו.
 • במידה ואין אפשרות לכסות את הצג (כגון אורח, או עקב אי ידיעה מראש וכיוצ"ב),  ואין לו שום שימוש וצורך במידע שעל הצג – ניתן להשתמש לצורך הסעודות וצורכי השבת במקרר.

מקררים עם בר מים ומכונת קרח

ישנם מקררים שמותקן בהם 'קיוסק' ליצור קרח כאשר מוציאים קרח מן המכונה מופעלת בד"כ מערכת חשמלית הממלאת מים בתבנית על מנת לייצר קרח נוסף – פעולה זו אסורה בשבת.

לקיוסק במקרר גם פונקציה של מזיגת מים קרים ללא צורך בהוצאת בקבוק מים מן המקרר – גם כאן מזיגת המים עלולה להפעיל משאבה – פעולה זו אסורה בשבת. באישור ההלכתי הניתן למקררים ע"י מכון צומת ישנה דרישה לנטרל את פעולת הקיוסק במצב שבת.

מקרר אינטגראלי

מקררים אינטגרליים הם מקררים שדלתותיהם מעוצבות באופן תואם לארונות המטבח – ע"פ הניסיון במקררים אלו בגלל האופי השונה של הדלת – שאינה מגיע כיחידה אחת עם המקרר,  מתגלים לעיתים קרובות יחסית, קשיים בהתאמת התקן שבת באופן עצמאי, כמו כן יש גם מיעוט יחסי של דגמים אינטגרליים מאושרים לשבת. כדאי לקחת עובדה זו בחשבון לקראת רכישת מקרר חדש.

שאלות נפוצות

מכון צומת אינו מייצר או מוכר התקנים למקררים – אלא מנחה את היבואנים המעוניינים בכך, כיצד להכין התקן לדגמים שברשותם, כך שניתן יהיה להשתמש בהם בשבת ע"פ ההלכה. לשם כך צוות המכון בודק ביסודיות את המקרר, נותן הנחיות, בודק את התוצר הסופי ומאשר אותו. במידה וברשותכם מקרר מדגם שאושר ע"י מכון צומת ואין ברשותכם את ההתקן, תוכלו לפנות לחברת השרות של המקרר ולהזמין דרכה.
על מנת לדעת האם למקרר שברשותכם היבואן מספק התקן מובנה לשבת – עליכם להיכנס לטבלת האישורים בעמוד זה ולחפש את המקרר שלכם ע"פ שם היצרן והדגם – במידה והדגם קיבל אישור לשבת – תוכלו לפנות לחברת השירות ולהזמין התקן מובנה עבור המקרר שלכם.
במידה ומדובר במתג גלוי, קל לאתר אותו בנקודה כל שהיא במסגרת הדופן הקדמית של תא הקרור, באיזור המפגש עם הדלת הנסגרת. במידה ומדובר במתג נסתר – יש לחפש אותו ע"פ הסימנים המזהים כמתואר בהסבר ובסרטון לעיל.
במקררים תעשייתיים ישנו צג דיגיטלי עם חיווי טמפרטורה מובנה על מנת להתריע באופן שוטף על תקלות במערכת הקירור ומניעת קלקול מזון עקב כך. פתיחת דלת המקרר משפיעה באופן מיידי והחיווי יציג את שינויי הטמפ' – בשבת יש בכך איסור דרבנן הן מצד ההפעלה החשמלית והן מצד הכתיבה על הצג. לצורך השימוש במקרר בשבת מומלץ לנהוג כדלהלן: 1.אם מדובר במשתמש פרטי שאין לו צורך ממשי במידע שעל הצג מומלץ להזמין טכנאי קרור על מנת שינתק אותו לצמיתות. 2.אם מדובר בגוף מוסדי או שאין יכולת לנתק את צג החיווי, יש לכסותו לפני השבת עם סרט הדבקה רחב וכדו' – במצב כזה אין איסור בפתיחת הדלת על אף שגורמת לשינוי בצג – מכיון שאין לצג שום שימוש או תועלת כלשהי (ראה תשובת הרב וואזנר בעניין דומה שהתיר לכתחילה – כאן)
פיתוח – שאלה נוספת לבדיקה

להורדת דיון הלכתי מלא​

הסכמות נוספות

מתוך השו"ת

שכחנו להעביר למצב שבת – האם מותר לאפשר למי שלא מודע לכך לפתוח את המקרר וכך להשתמש בו?

תשובה

כאשר אין אפשרות לסדר במהלך השבת את ההתקן באמצעות גוי או גרמא כמוסבר כאן (קישור למאמר סידור התקן בשבת) והאוכל לסעודות השבת נמצא במקרר – הסתפקו גדולי הפוסקים האם אפשר לתת לאחד מבני הבית שאינו מודע לבעיה לפתוח לתומו את המקרר – במקרה שכזה הגדרת האיסור היא כ'מתעסק' דהיינו אדם שחשב שעושה פעולה מותרת ובטעות עשה פעולה אסורה. ואולם יש  מהאחרונים שכתבו שאמנם המתעסק אינו נענש אך עדיין המעשה עצמו נחשב כחטא… ספק נוסף  שקיים כאן האם פעולת פתיחת הדלת נחשבת כפעולת הדלקת הנורה – שהרי זו דרך הדלקתה הרגילה, או שהיא רק בבחינת פסיק רישיה המתרחשת אגב פתיחת הדלת לצורך הוצאת המאכלים – למעשה דעת הרב יעקב אריאל להחמיר מספק (שו"ת באהלה של תורה ב, לו) וגם הגרש"ז אוירבעך לא הכריע,  לכן, אם אין אפשרות להיעזר בגוי ישאל חכם שיכריע לפי הזמן והמקום.

מוצרים רלוונטים לשאלה

האם מותר לאכול מאוכל שהוצא ממקרר ללא התקן שבת?

תשובה

כאשר הוצא האוכל מן המקרר באופן האסור בשבת – למעשה ניתן להשתמש בו (שש"כ י,טז) אע"פ שחכמים קנסו שלא ליהנות 'ממעשה שבת' (שו"ע שי"ח, א ועיי"ש פרטים רבים בדין זה מתי נאסר לאדם עצמו ומתי גם לאחרים וכן אבחנה בין שוגג למזיד ולא הארכנו כי אינו נוגע ישירות לנידון כאן) משום שאין הנאה ישירה מן האיסור (כמו באכילת תבשיל שהתבשל באיסור – שם ההנאה היא מעצם המעשה) אלא מדובר בהסרת מניעה (פתיחת הדלת המונעת את הגישה לדברי האוכל). כמובן, שבאופן פרטני יכולים להיות שיקולים אחרים כגון שיש בכך מתן הסכמה שבשתיקה לחילול שבת וכיוצ"ב. אך מעיקר הדין האוכל לא נאסר ע"י פתיחה באיסור.

מוצרים רלוונטים לשאלה

קיבלתי מקרר ללא התקן שבת האם מספיק להוציא את הנורה?

תשובה

לא. יש צורך לנטרל את המתג הנמצא בין הדלת לגוף המקרר על מנת לוודא שלא מתרחשת שום הפעלה חשמלית בעת פתיחה וסגירת דלת המקרר. ראה כדאי לדעת 1 – כיצד ניתן לבצע את נטרול המתג באופן עצמאי.

מוצרים רלוונטים לשאלה

אני מעוניין לקנות מקרר חדש, מה צריך כדי להיות בטוח שאוכל להשתמש במקרר בשבת?

תשובה

ראשית חשוב מאוד לבדוק ברשימה של צומת באתר האם המקרר עבר בדיקה במכון, אישור של המכון מבטיח שהתקנת התקן שבת על המקרר אכן מכשירה אותו לשימוש בשבת.
אם המקרר עבר בדיקה ניתן בבטחון להתקין התקן שבת על המקרר.
נכון להיום מכון צומת לא מתקין התקנים על מקררים.
ניתן לבקש מספק המקרר או מ'משמרת השבת' לספק לכם התקן שכזה.

מוצרים רלוונטים לשאלה