גולשים יקרים! האתר בהרצה, כלל האישורים התקפים עלו לאתר, מקווים להשלים את התוכן החסר בהקדם - עימכם הסליחה.

סורג אלקטרוני

אישור צומת לסורגים חכמים מעיד כי ניתן להשתמש בסורגים בשבת, באופן שיספקו הגנה לבית וליושביו, ע"פ ההלכה. סורגים חכמים מדווחים למוקד האבטחה במקרה של חיתוך תלישה או כיפוף של סורגי המתכת. התאמת המערכת לשבת נעשית באמצעות הפעלה רציפה לאורך השבת או באמצעות שעון שבת .האישור למערכת סורגים אינו מתייחס להיתר פעילותה של חברת אבטחה המקבלת דיווח מהמערכת ונושא זה נידון בנפרד.