גולשים יקרים! האתר בהרצה, כלל האישורים התקפים עלו לאתר, מקווים להשלים את התוכן החסר בהקדם - עימכם הסליחה.

אישור צומת למכשירי שמיעה מעיד כי ניתן להפעילם בשבת מבעוד יום לפי עיקרון 'שינוי זרם', או במקרים מסוימים לפי עיקרון 'גרמא'. יש לעיין בהנחיות הספציפיות לכל מכשיר במסמך האישור שהונפק עבורו.

מותג
Category Filter בחירת מותג
חיפוש דגם
Brand Logo
CROS B-13, 312 ,R
מכשיר שמיעה
Tooltip
Download
Approved
Brand Logo
LUMITY R, RT, RL -30/50/70/90
מכשיר שמיעה
Tooltip
Download
Approved
Brand Logo
PARADIS VIRTO 10,312 – 30/50/70/90
מכשיר שמיעה
Tooltip
Download
Approved
Brand Logo
BLU – INSERA 1/3/5/7/9
מכשיר שמיעה
Tooltip
Download
Approved
הצג דגמים נוספים

העקרונות ההלכטכניים

רקע הלכטכני

מכשיר שמיעה הוא אביזר חיוני שתפקידו הגברת הקול וסינונו עבור לקויי שמיעה. מכשירי שמיעה מאפשרים ללקויי שמיעה לתפקד כרגיל בחיי היומיום. זאת מכיוון שללא מכשיר שמיעה, רבים מלקויי השמיעה לא היו מסוגלים לנהל שיחה בין אדם לרעהו.

אופן פעולת מכשיר שמיעה מבוסס על המרת הקול לאות חשמלי הנקלט במכשיר, והמרה חוזרת של האות החשמלי לקול שיוצא מהמכשיר. ניתן להגביר את עוצמת הקול היוצא מהמכשיר יותר מעוצמת הקול המקורי, וכך לאפשר את קליטת הקול על ידי האדם המשתמש במכשיר.

מכשירי שמיעה פועלים בעזרת סוללות חשמליות. ישנם דגמים המבוססים על סוללות רגילות, המחזיקות בדרך כלל 8-5 ימים. ישנם מכשירים המשתמשים בסוללות נטענות, המחזיקות מספר שעות בלבד, כ-15 שעות בדרך כלל. בשנים האחרונות מיוצרים מכשירי שמיעה נטענים, הנמכרים יחד עם מטען נייד. גם אם המטען לא מחובר לחשמל, ככל שיש בו עדיין חשמל צבור, הוא מטעין את מכשירי השמיעה.

 

הבעיה ההלכתית

מכשיר שמיעה מוגדר כמכשיר חשמלי לכל דבר, ומשכך יש לוודא שהשימוש בו בשבת נעשה ללא הפעלה חשמלית מכוונת ע"י המשתמש.

 

אופני ההיתר ההלכתי

חכמי הדורות האחרונים התירו שימוש במכשיר שמיעה בשבת באופנים הבאים:

 1. הפעלת המכשיר מבעוד יום – היתר לפי עיקרון 'שינוי זרם'.
  על בסיס העיקרון ההלכ-טכני 'שינוי זרם', מרבית הפוסקים הכריעו כי מותר להפעיל את המכשיר לפני שבת ולהשאירו דולק במהלך השבת, מכיוון שהמרת הקול לאותות חשמליים וכן המרת האותות לקול אינה גורמת לסגירת מעגל חשמלי אלא רק לשינוי בעוצמת הזרם החשמלי הקיים ממילא. נימוק נוסף שכתבו הגרש"ז אוירבעך והרא"י ולדנברג, הוא שהשינוי שמתחולל בזרם החשמלי שבמכשיר בעקבות הדיבור הוא רגעי, ומכיוון שכך, גם לשיטת החזו"א, אין בו איסור תורה של בונה.
 2. השמעת רעשים וצפצופים בעת הוצאת המכשירים מהאוזן, אינה נחשבת למעשה מלאכה אסור, שכן המשתמש אינו מעוניין בקולות (אדרבא, פשוט שאינו מעוניין כיון שהם צורמים ומפריעים), ואינו משתמש בהם וכמובן שאינו עושה כל פעולה מכוונת על מנת להשמיעם.
 3. הטענת המכשיר – היתר לפי עיקרון 'גרמא'.
  ישנם מכשירי שמיעה הדורשים הטענה על מנת להשתמש בהם במשך שבת שלמה. בחלק מהמכשירים, ההטענה מתבצעת בחיבור לשקע חשמל ביתי. במקרים אלו, אם מדובר באדם שהשימוש במכשיר השמיעה חיוני לשגרת חייו, הרי שמדובר בצורך רפואי-חיוני, וניתן להתיר לו להטעין את סוללות המכשיר בגרמא, דהיינו, להכניס את המכשירים למטען כאשר הוא כבוי, וכעבור זמן יופעל המטען על ידי שעון שבת שכוון לכך מבעוד יום, ובאותו האופן הוצאת הסוללות תבוצע לאחר ששעון השבת ניתק את הזרם מן המטען. בנוסף, יש להקפיד על ביצוע הטעינה בטרם יתרוקנו הסוללות במלואן. במידה ומדובר באדם שהשימוש במכשיר השמיעה אינו חיוני לשגרת חייו, והוא מסוגל להתנהל באופן סביר גם בלעדיו – אין להתיר הטענה בגרמא.
 4. כאמור לעיל, אין להטעין מכשירי שמיעה במטען עם סוללה פנימית משום שאז הטעינה מתחילה באופן מיידי ולא בגרמא. לכן בעת רכישת מכשירי שמיעה עם סוללות נטענות – יש לוודא שהמטען המסופק לכם הוא בעל הזנה מרשת החשמל וללא סוללה פנימית.

 

הנחיות שימוש – דגשים

 • יש להפעיל את המכשיר בערב שבת. רצוי לוודא כי הסוללה מלאה דיה ל-25 שעות.
 • אם גלגל הוויסות של העוצמה הוא גם מכשיר ההפעלה, יש להיזהר שלא להסיטו עד הקצה, ובכך לגרום לכיבוי המכשיר.
 • אין לשנות תוכנית במהלך השבת.
 • יש לעיין בהנחיות הספציפיות לכל מכשיר במסמך האישור שהונפק עבורו.