גולשים יקרים! האתר בהרצה, כלל האישורים התקפים עלו לאתר, מקווים להשלים את התוכן החסר בהקדם - עימכם הסליחה.

שעון שבת מכני

הנחיות שימוש כלליות בשעון שבת מאפשרות שימוש נכון ע"פ ההלכה, הן ביחס למוצרים ומצבים בהם מותרת הפעלה אוטומטית של מכשירי חשמל ע"פ ההלכה והן ביחס לעריכת שינויים בתזמון באופן שאינו נחשב להפעלה  חדשה. כמו כן, ישנם הבדלים הלכתיים בין סוגים שונים של שעונים: דיגיטלי, מכני ושעון שבת המשמש חלק ממערכת בית חכם. בשעון מכני מותר לשמר או להאריך מצב קיים. יש לוודא הפעלת השעון על פי ההנחיות.


מותג
Category Filter בחירת מותג
חיפוש דגם
Brand Logo
SYN 161 d sk
Download
Approved
Brand Logo
SYN 161 d
Download
Approved
Brand Logo
SUL 181 d sk
Download
Approved
Brand Logo
SUL 181 d
Download
Approved
Brand Logo
S8: עשרים וארבע שעות לתריס חשמלי
Tooltip
Download
Approved
הצג דגמים נוספים

העקרונות ההלכטכניים

רקע הלכטכני

שעון שבת נמצא כיום בכל בית שומר שבת. מדובר במנגנון המגביל את פעילותה של מערכת החשמל לזמנים מסוימים, שנקבעים מראש, על פי עיקרון האוטומציה. כיום ישנם שלושה סוגים של שעוני שבת: שעון מכני, שעון דיגיטלי  ושעון כחלק ממערכת בית חכם.

 

אופני ההיתר ההלכתי

מוסכם על רובם המוחלט של הפוסקים, שניתן לכוון מבעוד יום שעון שבת על מנת להפעיל ולכבות (אף כמה פעמים) באמצעותו מכשירי חשמל במהלך השבת. הסיבה לכך היא שלא נצטווינו על 'שביתת כלים' בשבת, כלומר אין מניעה שכליו של האדם יפעלו מעצמם גם במלאכות האסורות בשבת. היתר זה אף התקבל והונהג בפועל, הלכה למעשה, ובכל תפוצות ישראל נעשה שימוש נרחב בשעון שבת עבור מגוון צרכי שבת – תאורה, מיזוג, אוורור, קירור וחימום אוכל, ועוד. ראוי לציין  את המובן מאליו שאין להשתמש בשעון שבת להפעלת מכשירים חשמליים שאינם חלק מצורכי השבת או מאווירת השבת כגון מכשירי מדיה למיניהם, שכן מלבד איסורי מלאכה הכלולים בציווי 'שמור את יום השבת לקדשו', אנו מצווים גם על 'זכור את יום השבת לקדשו', דהיינו, לייחד ולציין את השבת כיום מקודש המובדל מעיסוקי ימות החול.

 

הנחיות שימוש על פי ההלכה

בשעון שבת דיגיטלי, אין לבצע שינויים כלל במהלך השבת, שכן כל שינוי כרוך בלחיצה על כפתורים ובהשפעה מיידית ומשמעותית על כרטיס הבקרה.

בשעון שבת מכני, ניתן לשנות את מצב הזיזים בארבעה אופנים: הפעלה – הקדמה ואיחור. כיבוי – הקדמה ואיחור. בנוסף, ישנה אפשרות לשנות את המצב הכללי של השעון, ממצב שעון שבת להפעלה או כיבוי תמידיים . נציין להלן את הדעה המקובלת יותר להלכה, הנהוגה ברוב בתי ישראל, והמקובלת גם על מכון צומת –

העיקרון הבסיסי הוא ש מותר לשמר או להאריך כל מצב קיים וכן אסור לשנות או להקדים כל שינוי.

לפיכך:

הקדמת הפעלה – אסורה בדרך כלל, שכן מדובר בהפעלה חדשה (בשעה מוקדמת יותר) שנגרמה כתוצאה ממעשה האדם בשבת. עם זאת,  מכיון שהקדמה לזמן עתידי קרוב יותר חשובה כגרמא, היא מותרת במצבי צורך שונים שבהם הותרה עשיית מלאכה בגרמא.

איחור הפעלה – מותר, שכן זו המשכת המצב הכבוי לזמן נוסף ואין בכך כל איסור מלאכה.

הקדמת כיבוי – בדומה להקדמת הפעלה – אסורה, מלבד מצבים שבהם הותרה גרמא.

איחור כיבוי – מותר, בדומה לאיחור הפעלה.

הקדמת שינוי מצב לפני שהמצב החל – הגרש"ז אוירבך התיר הקדמת כיבוי לפני שההפעלה התחילה, והקדמת הפעלה לפני שהסתיימה ההפעלה הנוכחית. משום שהדבר נחשב כהמשכת המצב הקיים.

להורדת דיון הלכתי מלא​

הסכמות נוספות