גולשים יקרים! האתר בהרצה, כלל האישורים התקפים עלו לאתר, מקווים להשלים את התוכן החסר בהקדם - עימכם הסליחה.

"ואוהב גר" – על בית הדין לגיור במכון צומת

ד"ר מרים וייטמן

כרך לח

- תשע"ח

, עמוד 45

ראשי פרקים

מאמרים נוספים באותו נושא
שם מאמרמחברכרךעמודקישור
משה (מושקו) מושקוביץ ז"להרב מנחם פרלמא16
הרב גדעון פרל זצ"להרב זאב וייטמןמב15
"בסיעתא דשמיא" – לדמותו של הרב חיים מאיר דרוקמן זצ"להרב אלישיב הכהןמג15
"כי הם חיינו" – לדמותו של הרב מרדכי שטרנברג זצ"להרב שי סימינובסקימג16
המשמעות המטא-הלכתית של הפתרונות ההלכ-טכנייםהרב אורי סמטלח27
"ברך ה' חילו ופעל ידיו תרצה": על דרכו של הרב ישראל רוזן ז"ל בעריכהיצחק ברטלח32

פרויקט דיגיטציה ומיון של תחומין

אודות תחומין

הצטרפו לחווית צומת