גולשים יקרים! האתר בהרצה, כלל האישורים התקפים עלו לאתר, מקווים להשלים את התוכן החסר בהקדם - עימכם הסליחה.

הרב יעקב ורהפטיג

מאמרים נוספים

שם מאמרמחברמקום הפרסוםתאריך פרסוםקישור
מכירת נשק לגוייםהרב יעקב ורהפטיג
מילת גוי בתקופת לימודיו כמועמד לגיורהרב יעקב ורהפטיג
לא תחנם ומשמעותו בימינוהרב יעקב ורהפטיג
עונה בינונית בימינוהרב יעקב ורהפטיג

מאמרים

שו"ת ראשי

הצטרפו לחווית צומת