גולשים יקרים! האתר בהרצה, כלל האישורים התקפים עלו לאתר, מקווים להשלים את התוכן החסר בהקדם - עימכם הסליחה.

הרב יעקב ורהפטיג

מאמרים נוספים

שם מאמרמחברמקום הפרסוםתאריך פרסוםקישור
מכירת נשק לגוייםהרב יעקב ורהפטיגתחומיןתשנ"ב
מילת גוי בתקופת לימודיו כמועמד לגיורהרב יעקב ורהפטיגתחומיןתשס"ח
לא תחנם ומשמעותו בימינוהרב יעקב ורהפטיגתחומיןתשמ"ב
עונה בינונית בימינוהרב יעקב ורהפטיגתחומיןתשס"ד

מאמרים

שו"ת ראשי

הצטרפו לחווית צומת