גולשים יקרים! האתר בהרצה, כלל האישורים התקפים עלו לאתר, מקווים להשלים את התוכן החסר בהקדם - עימכם הסליחה.

הרב עזרא בצרי

מאמרים נוספים

שם מאמרמחברמקום הפרסוםתאריך פרסוםקישור
כהן שהרג נפש בתאונה – מהו לנשיאת כפים?הרב עזרא בצריתחומיןתשמ"ג
קופת ועד של בית משותףהרב עזרא בצריתחומיןתשנ"ה
חפצים שהוזנחו על ידי בעליהםהרב עזרא בצריתחומיןתשמ"ה
שומר שביטח רכושו של אחרהרב עזרא בצריתחומיןתשמ"ב
זכות יוצריםהרב עזרא בצריתחומיןתשמ"ו
הוצאת מטבע זר לחו"להרב עזרא בצריתחומיןתשמ"ז

מאמרים

שו"ת ראשי

הצטרפו לחווית צומת