גולשים יקרים! האתר בהרצה, כלל האישורים התקפים עלו לאתר, מקווים להשלים את התוכן החסר בהקדם - עימכם הסליחה.

שלמה לוי

מאמרים נוספים

שם מאמרמחברמקום הפרסוםתאריך פרסוםקישור
שיעור חיוב עשירים בצדקהשלמה לויתחומיןתש"ע
חיובם של בעלי הכנסה נמוכה בצדקהשלמה לויתחומיןתשע"ה
קבלת צדקה מנשיםשלמה לויתחומיןתשע"ט
מתן צדקה לעני שמסוגל להתפרנסשלמה לויתחומיןתשס"ט
האם חובה לתת צדקה לכל פושט יד?שלמה לויתחומיןתשע"ג
לא תעמוד על דם רעך – גבולות הסיוע בהוצאות רפואיותשלמה לויתחומיןתשע"ד

מאמרים

שו"ת ראשי

הצטרפו לחווית צומת