Medicine

שכפול גנטי

הרב יצחק שילת
השיבוט הגנטי (יצירת תא עוברי מתא גוף שאינו תא זרע, ע"י מיזוגו בביצית נטולת גרעין) שנעשה לכבשה ע"י מדענים מסקוטלנד, הרעיש את העולם כולו, שהרי לא רחוק היום שהדבר ייעשה גם לבני אדם! מלבד השאלות המוסריות שבדבר, דן הרב שילת במספר שאלות הלכתיות, למשל: מי ייחשב לאביו של העובר? והאם מותר לקחת תא גוף מגבר זר (או אשה זרה) ולהשתילו ברחם האשה?

Pregnancy for the purpose of transplantation

Rav Eliyahu Bakshi - Doron
  • Is it permissible to conceive for a purpose other than reproduction?
  • Is it permissible to terminate a pregnancy for an important purpose such as the mitzvah of kibbud av va’em?
  • Jump to page content