גולשים יקרים! האתר בהרצה, כלל האישורים התקפים עלו לאתר, מקווים להשלים את התוכן החסר בהקדם - עימכם הסליחה.

סליחה, יש מצב להמשיך איתך?

 

המלאכות האסורות בשבת הן רק מלאכות שיש בהן 'יצירה' או תוצאה חדשה, אולם מותר לשמר בשבת מצב קיים. מכשיר חשמלי שפועל, אך עתיד לכבות מאליו כעבור זמן, מותר, על פי רוב, למנוע את כיבויו בשבת, כי בכך לא נעשית כל מלאכה חדשה.

 

בעיקרון זה, הקרוי 'המשכת מצב', אנו משתמשים על מנת לשלוט או לתכנן את משך פעולת מכשירי חשמל מסוימים, בהתאם לצורך, ובכך להימנע מכיבוי או הפעלה בשבת באופן ישיר או עקיף ע"י המשתמש כפי שנעשה בדרך פעולתו הרגילה של המכשיר. מנגנון 'המשכת מצב' מבוסס על פיקוד אלקטרוני המתזמן הפעלה מחזורית של המכשיר באופן אוטומטי, למשך פרקי זמן קצובים. באותם פרקי זמן שבהם המכשיר פועל, קיימת אפשרות 'לתפוס את הרגע' ולהמשיך את פעולת המכשיר באופן רציף, באמצעות ביטול תזמון הכיבוי המתוכנן.

 

באופן עקרוני, ניתן להשתמש במנגנון זה לכל צורכי השבת.

לתמצית
הדיון
ההלכתי

מושגי מפתח

להרחבה מתוך תחומין

שם מאמרמחברכרךעמודקישור
תשנ"בהרב מאיר וונדרטו489

מקורות והרחבות

עקרונות הלכטכניים נוספים:

ראשי פרקים

לתמצית הדיון ההלכתי
עקרונות הלכטכניים נוספים: