גולשים יקרים! האתר בהרצה, כלל האישורים התקפים עלו לאתר, מקווים להשלים את התוכן החסר בהקדם - עימכם הסליחה.

אין אפס! אתה זורם?

 

סגירת מעגל חשמלי אסורה בשבת, גם כשאינה גורמת להתלהטות גוף חימום. מדוע? משום שהזרם החשמלי משנה את המכשיר ממצב של 'חפץ דומם' למצב של 'כלי חי'.

 

הפוסקים אסרו סגירה של מעגל חשמלי מנימוקים שונים: "בונה", "מכה בפטיש" או "מוליד זרם". אולם כאשר מכשיר פועל בעוצמה נמוכה ואינו 'דומם', שינוי עוצמת הפעולה אינו יוצר מצב 'חדש', ולכן יש מקום שלא להחשיבו כמלאכת איסור מהתורה או מדרבנן.

 

היתר 'שינוי זרם' מותנה בכך ששינוי הזרם נעשה בצורה רצופה, ללא ניתוקים או חיבורים חדשים.

לתמצית
הדיון
ההלכתי

מושגי מפתח

להרחבה מתוך תחומין

שם מאמרמחברכרךעמודקישור
תשנ"בהרב מאיר וונדרטו489

מקורות והרחבות

עקרונות הלכטכניים נוספים:

ראשי פרקים

לתמצית הדיון ההלכתי
עקרונות הלכטכניים נוספים: